Lista čekanja

Aktivna lista čekanja Kliničke bolnice Dubrava

Temeljem naloga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (KLASA: 500-01/04-08/9, URBROJ: 534-05-02/05-07-56) od 01. veljače 2007. godine svaki bolesnik ima pravo uvida u listu čekanja za potrebne zdravstvene usluge.

Ove liste čekanja su nastavak već sačinjenih listi i čine redosljed prijava za prijem. Lista prijema ovisna je o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema: kvarovi uređaja, bolest operatera, odustajanje i hitnost bolesnika i slično.

U slučaju promjene bolesnikovog kliničkog stanja (npr. pogoršanja bolesti), bolesniku se može nakon ponovnog pregleda u ambulanti i na osnovnu relevantnih medicinskih podataka promijeniti stupanj prioriteta.

Lista čekanja nije konačna već je u tijeku završavanja i podložna je izmjenama i dopunama.

Aktivna lista čekanja Kliničke bolnice Dubrava

NATJEČAJ
za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo za radna mjesta:
1.PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - PRIPRAVNIK
(na određeno vrijeme, 2 izvršitelja)
2. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE - PRIPRAVNIK
(na određeno vrijeme, 5 izvršitelja)
3. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA - PRIPRAVNIK
(na određeno vrijeme, 10 izvršitelj)
4. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA - PRIPRAVNIK
(na određeno vrijeme, 2 izvršitelj)
5. MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR - PRIPRAVNIK
(na određeno vrijeme, 15 izvršitelj)
Datum objave: 12. 05. 2021.


NATJEČAJ
za prijem pripravnika za obavljanje pripravničkog staža za radno mjesto:
MAGISTAR PSIHOLOGIJE - PRIPRAVNIK
(1 izvršitelj)
Datum objave: 07. 05. 2021.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
KROJAČ/ICA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 07. 05. 2021.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 30. 04. 2021.

ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 10. 03. 2021. godine.
Datum objave: 07. 05. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U STERILIZACIJI
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 04. 2021. godine.
Datum objave: 07. 05. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MAGISTAR MOLEKULARNE BIOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 04. 2021. godine.
Datum objave: 05. 05. 2021.