Obavijesti za studente

Raspored - VJEŽBE IZ KIRURGIJE – (za studente Medicinskog fakulteta u Zagrebu), Školska godina 2017./2018. Klinika za kirurgiju, KB Dubrava 25.09.-03.11.2017.Preuzimanje.

Raspored - DEŽURSTVA U HITNOJ KIRURŠKOJ AMBULANTI – (za studente Medicinskog fakulteta u Zagrebu), Školska godina 2017./2018. Klinika za kirurgiju, KB Dubrava 25.09.-03.11.2017.Preuzimanje.


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2018. godinu) Preuzimanje

Bagatelna nabava

[14.12.2016.] Ugovor o dobavi i ugradnji omekšivača vode tvrtke NIROSTA d.o.o., Osijek.
NIROSTA d.o.o.


[13.12.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi tretmana voda kotlovskog, rashladnog i sustava toplovodnog grijanja Kliničke bolnice Dubrava.
AQUA KEM d.o.o.


[09.12.2016.] Ugovor o nabavi elektrokirurških generatora za zatvaranje krvnih žila.
Sanyko


[30.11.2016.] Ugovor o nabavi madraca za bolničke krevete.
PANON TRADE d.o.o.


[29.11.2016.] Ugovor o nabavi audiometra.
MIBEX d.o.o.


[29.11.2016.] Poziv za dostavu Ponuda za dobavu i ugradnju omekšivača vode.
3M d.o.o.
ERWO d.o.o.
NIROSTA d.o.o.
Strix d.o.o.


[23.11.2016.] Ugovor o rekonstrukciji dijela instalacije sanitarne tople vode i cirkulacije-visoka zona.
Montgradnja Ladišić d.o.o.


[22.11.2016.] Pozive za dostavu ponuda za nabavu elektrokirurških generatora za zatvaranje krvnih žila.
AGMAR d.o.o.
SANYKO d.o.o.
TEHNOMEDIKA d.o.o.


[22.11.2016.] Ugovor o usluzi popravka diesel-električnog agregata tvrtke ELTRA MG d.o.o.
ELTRA MG d.o.o.


[21.11.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane.
e-Kolektor d.o.o.


[17.11.2016.] Ugovor o usluzi izrade projektne prijavne dokumentacije za aplikaciju projekata na EU fondove.
LOGIČKA MATRICA d.o.o.


[15.11.2016.] Ugovor o usluzi izrade tehničke dokumentacije za uređenje dijela Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Klinike za unutarnje bolesti.
APG INŽENJERING d.o.o.


[15.11.2016.] Ugovor o usluzi izrade tehničke dokumentacije za sadržaje jednodnevne kirurgije.
APG INŽENJERING d.o.o.


[15.11.2016.] Pozive za dostavu ponuda za rekonstrukciju dijela instalacija sanitarne tople vode i cirkulacije-visoka zona.
MONTGRADNJA LADIŠIĆ d.o.o.
Q PROJEKT d.o.o.
STRIX d.o.o.


[11.11.2016.] Ugovor o nabavi računalne opreme
Aries d.o.o.


[08.11.2016.] Poziv za dostavu ponuda za nabavu madraca za bolničke krevete.
HILUS d.o.o.
MEDIAL d.o.o.
PANON TRADE d.o.o.


[04.11.2016.] Pozive za dostavu Ponuda za uslugu izrade projektne prijavne dokumentacije za aplikaciju projekata za EU fondove.
INTELLECTUS PM d.o.o.
LOGIČKA MATRICA d.o.o.
SUB DIVO d.o.o.


[04.11.2016.] Poziv za dostavu Ponuda za uslugu popravka diesel-električnog agregata (DEA).
Eltra d.o.o.
Aqua d.o.o.
Mato d.o.o.


[04.11.2016.] Ugovor o nabavi kemikalija za pripremu tehnoloških voda
3 m d.o.o.


[21.10.2016.] Poziv za dostavu ponuda za jednogodišnju uslugu tretmana voda kotlovskog, rashladnog i toplovodnog grijanja Kliničke bolnice Dubrava.
3m d.o.o.
AEMA TEHNOLOGIJA VODE d.o.o.
AQUA KEM d.o.o.


[21.10.2016.] Ugovor za nadogradnju Bolničkog informacijskog sustava (BIS) s funkcionalnosti povezivanja sa sustavom ACR te izvođenje "Pilot projekta nacionalnih radioloških smjernica" u KB Dubrava.
IN2 d.o.o.


[21.10.2016.] Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade tehničke dokumentacije za uređenje dijela Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Klinike za unutarnje bolesti.
APG d.o.o.
GORSKI d.o.o.
KONSTRUKTA d.o.o.


[21.10.2016.] Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade tehničke dokumentacije za sadržaje jednodnevne kirurgije u prizemlju glavne zgrade Kliničke bolnice Dubrava.
APG d.o.o.
GORSKI d.o.o.
KONSTRUKTA d.o.o.


[21.10.2016.] Poziv za dostavu ponuda za računalnu opremu.
ARIES d.o.o.
COMBIS d.o.o.
MICROLINE d.o.o.


[10.10.2016.] Pozive za dostavu ponuda za jednogodišnju nabavu kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
INOKEM d.o.o.
IVERO d.o.o.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.
KEMOKOP d.o.o.


[10.10.2016.] Poziv za dostavu ponuda za jednogodišnju uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane.
Agroproteinka d.o.o.
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
Kemis Termoclean d.o.o.
Zagrebački holding d.o.o.


[06.10.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju TERUMO SYSTEM 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji.
MEDICEM - servis


[06.10.2016.] Ugovor o redovitom mjesečnom održavanju dizala.
Schindler


[04.10.2016.] Ugovor o nabavi fleksibilnog cistoskopa i teleskopa (cistoskopska optika).
KARLO STORZ


[04.10.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi servisnog održavanja transmisijskog elektronskog mikroskopa JEOL JEM 1400.
SCAN


[04.10.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi pohrane izvorne medicinske dokumentacije.
FINANCIJSKA AGENCIJA


[28.09.2016.] Poziv za dostavu Ponude za Pilot projekt nacionalnih radioloških smjernica u Kliničkoj bolnici Dubrava.
IN2


[23.09.2016.] Poziv za dostavu ponude za provedeni postupak bagatelne nabave za jednogodišnju uslugu održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju Terumo System 1.
MEDICEM-servis d.o.o.


[10.08.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede.
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "Dr. Andrija Štampar"


[08.07.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijeske komore za operacijsku salu oftamologije (KOF).
Termo Servis d.o.o.


[05.07.2016.] Ugovor o nabavi sustava za kraniotomiju.
Medic d.o.o.


[05.07.2016.] Poziv za dostavu ponuda za servisno održavanje transmisijskog elektronskog mikroskopa JOEL JEM 1400.
MEDICOM d.o.o.
SCAN d.o.o.


[30.06.2016.] Poziv za dostavu ponuda za redovito mjesečno održavanje dizala proizvođača Schindler-Švicarska
ThyssenKrupp Dizala d.o.o.
SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.
LTS tehnologija i servis d.o.o.


[20.06.2016.] Poziv za dostavu ponuda za nabavu sustava za kraniotomiju.
Medic d.o.o.
Johnson&Johnson S.E. d.o.o.
Braun Adria d.o.o.


[15.06.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi izvođenja radova redovitog preventivnog održavanja i izvanrednih popravaka uređaja proizvođača ASP.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.


[15.06.2016.] Poziv za dostavu ponuda jednogodišnju uslugu održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore OP dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore OP sale oftamologije-VI kat (KOF).
FRIGOOPREMA d.o.o.
TERMO SERVIS d.o.o.
FRIGO d.o.o.
ZLARING d.o.o.


[15.06.2016.] Poziv za dostavu ponuda za generalni servis uređaja za reverznu osmozu u Centralnoj sterilizaciji Kliničke bolnice Dubrava.
Nirosta d.o.o.
AQUA KEM d.o.o.
AQUA V.M.V. d.o.o.


[15.06.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije.
EKO STANDARD d.o.o.


[15.06.2016.] Poziv za dostavu ponude za jednogodišnju uslugu produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede.
Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar"


[25.04.2016.] Poziv za dostavu ponude za jednogodišnju uslugu provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije.
Ekostandard d.o.o.
Ekotours d.o.o.
Sanatio d.o.o.


[25.04.2016.] Ugovor o isporuci, ugradnji i puštanju u rad hidrostanice za opskrbu bolničkih odjela toplom vodom (1 komplet)
3 m d.o.o.


[13.04.2016.] Ugovor o dobavi, ugradnji i puštanju u rad automatskog uređaja reverzibilne osmoze nazivnog kapaciteta 6m3/h.
Nirosta d.o.o.


[05.04.2016.] Obavijest o dodanom tekstu u Pozivu za dostavu Ponude za isporuku, ugradnje i puštanje u rad hidrostanice za opskrbu bolničkih odjela vodom (1 komplet)
Obavijest


[31.03.2016.] Poziv za dostavu Ponude za isporuku, ugradnju i puštanje u rad hidrostanice za opskrbubolničkih odjela vodom (1 komplet).
3m d.o.o.
AQUA KEM d.o.o.
ELEKTROKOVINA d.o.o.
Mato el-d d.o.o.
NIROSTA d.o.o.
Rotostar d.o.o.
Spik d.o.o.
TERMOSERVIS d.o.o.


[11.03.2016.] Poziv za dostavu Ponude za dobavu, ugradnju i puštanje u rad automatskog uređaja reverzibilne osmoze (RO) nazivnog kapaciteta 63m/h (1 komplet).
3m d.o.o.
AQUA KEM d.o.o.
Hidring d.o.o.
PTMG d.o.o.


[05.02.2016.] Ugovor o nabavi zaštitne robe.
Tekstil grupa d.o.o.


[30.12.2015.] Ugovor o rekonstrukciji dizala C7 i C8.
Schindler Hrvatska d.o.o.


[28.12.2015.] Ugovor o nabavi hemodinamskih monitora za aparat za anesteziju.
Dräger Medical Croatia d.o.o.


[18.12.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu zaštitne odjeće (2070 komada).
Labtex forma d.o.o.
Medical centar d.o.o.
Tekstil grupa d.o.o.


[16.12.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu hemodinamskih monitora za aparat za anesteziju.
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Medial d.o.o.
Meditrade d.o.o.


[16.12.2015.] Ugovor o nabavi osobnih računala i monitora.
ARIES d.o.o.


[09.12.2015.] Ugovor o nabavi digitalnog ultrazvučnog uređaja.
ZUCCON d.o.o.


[23.11.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu osobnih računala i monitora.
MICROLINE d.o.o.
ARIES d.o.o.
COMBIS d.o.o.


[17.11.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu digitalnog ultrazvučnog uređaja (1 komad).
OLYMPUS d.o.o.
ZUCCON d.o.o.
ENDOMEDIC d.o.o.


[13.11.2015.] Ugovor o nabavi kruha i krušnih proizvoda.
Zagrebačke pekarne Klara d.d.


[12.11.2015.] Poziv za dostavu Ponude za zamjenu kolimatora za CT uređaj SOMATOM Sensation 16.
Siemens d.d.


[04.11.2015.] Poziv za dostavu Ponude za rekonstrukciju dizala C7 i C8.
BOREL d.o.o.
SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.
THYSSEN KRUPP KONČAR DIZALA d.o.o.


[27.10.2015.] Ugovor o nabavi fleksibilnog bronhoskopa.
OLYMPUS d.o.o.


[20.10.2015.] Ugovor o nabavi kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.


[20.10.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi tretmana voda kotlovskog, rashladnog i sustava toplovodnog grijanja Kliničke bolnice Dubrava.
AQUA KEM d.o.o.


[20.10.2015.] Ugovor o nabavi revizijske pile za mini sternotomije.
PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o.


[20.10.2015.] Ugovor o nabavi pisača.
ARIES d.o.o.


[07.10.2015.] Ugovor o nabavi automatiziranog ELISA čitača.
Medi-lab d.o.o.


[07.10.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane.
EKO-FLOR PLUS d.o.o.


[02.10.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu fleksibilnog bronhoskopa BF-1T 180 (1 komad).
OLYMPUS d.o.o.


[29.09.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu kruha i krušnih proizvoda.
Zagrebačke pekarne Klara d.d.
Mlin i pekarne Sisak d.o.o.
Mlinar d.d.


[24.09.2015.] Pozivi za nadmetanje za jednogodišnju uslugu tretmana voda kotlovskog, rashladnog i sustava toplovodnog grijanja Kliničke bolnice Dubrava.
KONTROLKEM d.o.o.
ESOTEHNA d.o.o.
3M d.o.o.
AQUA KEM d.o.o.


[24.09.2015.] Poziv za nadmetanje za nabavu revizijske pile za mini sternotomije (1 komad).
PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o.
ENDO-FLEX d.o.o.
MEDIVA d.o.o.


[22.09.2015.] Pozivi za nadmetanje za dostavu Ponude za nabavu pisača (53 komada).
MICROLINE d.o.o.
KING ICT d.o.o.
ARIES d.o.o.


[18.09.2015.] Pozivi za nadmetanje za dostavu Ponuda za nabavu kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
IVERO d.o.o.
KEMOBOJA - DUBRAVA d.o.o.
KEMOKOP d.o.o.


[17.09.2015.] Poziv za dostavu ponude za nabavu automatiziranog ELISA čitača.
Biomax d.o.o.
H.K.O. d.o.o.
Jasika d.o.o.
MEDILAB d.o.o.
PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o.


[07.09.2015.] Ugovor o arhivskim uslugama.
Financijska agencija


[01.09.2015.] Ugovor o nabavi informacijskog sustava za klinički zavod za patologiju i citolociju.
VAMS TEC d.o.o.


[17.08.2015.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodšnju uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane sukladno Opisu predmeta nabave.
Zagrebački holding d.o.o. Podružnica čistoća
Kemis Termoclean d.o.o.
Agroproteinka d.o.o.


[30.07.2015.] Poziv za dostavu Ponude za informacijski sustav za Klinički zavod za patologiju i citologiju u Kliničkoj bolnici Dubrava.
IN2 d.o.o.
Medavis d.o.o.
SHIMADZU d.o.o.
Vamstec d.o.o.


[22.07.2015.] Ugovor za uslugu privremenog zapošljavanja i ustupanja radnika na poslovima čišćenja.
Dekra d.o.o.


[14.07.2015.] Ugovor o usluzi servisa s reparaturom OLYMPUS sonde linearne za endoskopski ultrazvuk (EUS).
OLYMPUS d.o.o.


[02.07.2015.] Pozivi za dostavu Ponude za uslugu privremenog zapošljavanja i ustupanja radnika na poslovima čišćenja (6 radnika).
DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o.
DEMANO privremeno zapošljavanje d.o.o.
MANPOWER d.o.o. za privremeno zapošljavanje
KADUS d.o.o. za privremeno zapošljavanje
ELECTUS DGS d.o.o. za privremeno zapošljavanje


[02.07.2015.] Ugovor o nabavi programskog rješenja za virtualizaciju poslužitelja.
Business Computer Systems d.o.o.


[02.07.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju TERUMO SYSTEM 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji.
MEDICEM - servis d.o.o.


[17.06.2015.] Pozivi za dostavu Ponuda za uslugu servisa s reparaturom OLYMPUS sonde linearne.
ENDOMEDIC d.o.o.
OLYMPUS d.o.o.
ZUCCON d.o.o.


[16.06.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede.
Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar,


[02.06.2015.] Pozivi za dostavu Ponuda za usluge ispitivanja i provjera i Opis predmeta nabave.
OPIS PREDMETA NABAVE
ALING d.o.o.
ENERGONOVA d.o.o.
ESK CROATIA ATEST
ISKRA-S d.o.o.
Končar - Institut za elektrotehniku d.d.
METRON INSTRUMENTS d.o.o.
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.


[02.06.2015.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju Terumo System.
MEDICEM - servis d.o.o.


[22.05.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu programskog rješenja za virtualizciju poslužitelja.
BUSINESS COMPUTER SYSTEMS d.o.o.
KING ICT d.o.o.
KODEKS d.o.o.


[20.05.2015.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede (1686 komada).
Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"


[03.05.2015.] Ugovor o nabavi instrumenata za detekciju najčešćih uzročnika bolničkih infekcija.
Biomedica dijagnostika d.o.o.


[24.04.2015.] Poziv za dostavu Ponude za zamjenu RTG cijevi na dijaskopu SonialVision Versa.
SHIMADZU d.o.o.


[22.04.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj uslugi izvođenja radova redovitog preventivnog odrđžavanja i izvanrednih popravaka uređaja proizvođača ASP.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.


[22.04.2015.] Poziv za dostavu Ponude za reatestiranje automatskih sustava za gašenje požara (5 komada) i usluga punjenja i certificiranja spremnika s plinom FM200 (2 komada).
ALING d.o.o.
OPT-AGENCIJA
Tehnomobil Securitas d.o.o.


[22.04.2015.] Poziv za dostavu Ponude za reviziju procjene rizika (1 komad) i reviziju pravilnika zaštite na radu (1 komad).
KONTROL BIRO d.o.o.
ISKRA-S d.o.o.
ESK CROATIA ATEST d.o.o.
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
PROFI LABORIS d.o.o.


[16.04.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftalmologije - VI kat (KOF)
TERMO SERVIS d.o.o.


[10.04.2015.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju Terumo System 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji (4 komada).
MEDICEM - servis d.o.o.


[02.04.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu instrumema za detekciju najačešćih uzročnika bolničkih infekcija (instrument za real-time PCR GeneXpert ®) - 1 komad.
Biomedica dijagnostika d.o.o.


[30.03.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi provođenja mjera preventivne dezinfekcije i deratizacije
EKOTOURS d.o.o.


[11.03.2015.] Poziv za dosavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftalmologije -VI kat (KOF).
TERMO SERVIS d.o.o.
ZLARING d.o.o.
FRIGOOPREMA d.o.o.


[06.03.2015.] Poziv za dosavu Ponude za jednogodišnju uslugu provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije.
Eko-standard d.o.o.
Ekotours d.o.o.
Sanatio d.o.o.


[04.03.2015.] Ugovor o nabavi opreme za jednodnevnu kirurgiju.
Medic d.o.o.


[03.03.2015.] Ugovor o nabavi lasera za razbijanje kamenca u mokraćnom sustavu.
SALUS-MED d.o.o.


[19.02.2015.] Ugovor o nabavi prolaznog automatskog parnog sterilizatora.
Medic d.o.o.


[12.02.2015.] Poziv za dosavu Ponude za nabavu opreme za jednodnevnu kirurgiju (4 komada).
Medic d.o.o.
Elektroničar d.o.o.
INEL - medicinska tehnika d.o.o.


[10.02.2015.] Poziv za dosavu Ponude za nabavu lasera za razbijanje kamenaca u mokraćnom sustavu.
STELLA PROJEKT d.o.o.
SALUS-MED d.o.o.
EUROKONTAKT d.o.o.


[03.02.2015.] Ugovor o nabavi neurološkog UZV aparata.
Medial d.o.o.


[29.01.2015.] Ugovor za nabavu aparata za tromboelastometriju Rotem Delta.
Jasika d.o.o.


[15.01.2015.] Ugovor za veliki servis agregata i optimiranje rada centralne agregatske stanice.
AQUAdac d.o.o.


[08.01.2015.] Ugovor o nabavi izvora svijetla sa procesorom za torakalnu kirurgiju.
HKO d.o.o.


[08.01.2015.] Ugovor o nabavi endoskopske opreme (kamera, monitor i kolica) za torakalnu kirurgiju.
HKO d.o.o.


[07.01.2015.] Poziv za dosavu Ponude za nabavu prolaznog automatskog parnog sterilizatora.
Bioelektronika d.o.o.
INEL - medicinska tehnika d.o.o.
Medic d.o.o.


[02.01.2015.] Poziv za dosavu Ponude za nabavu neurološkog UZV uređaja.
EKSA GRUPA d.o.o.
Fokus Medical d.o.o.
Medial d.o.o.
Medicem servis d.o.o.
OLYMPUS d.o.o.


[29.12.2014.] Poziv za dosavu Ponude za nabavu aparata za tromboelastometriju.
Jasika d.o.o.,


[24.12.2014.] Ugovor o rekonstrukciji dizala C5 i C6.
Schindler Hrvatska d.o.o.


[23.12.2014.] Ugovor o nabavi 3D TEE sonde za postojeći UZV uređaj GE HEALTHCARE VIVID E9.
MEDICOM d.o.o.


[18.12.2014.] Poziv za dosavu Ponude za veliki servis agregata i optimiranje rada Centalne agregatske stanice (CAS).
AQUADAC d.o.o.,
STROJOOBNOVA servis agregata,
Montelektro d.o.o.


[17.12.2014.] Ugovor o nabavi raznih instrumenata za potrebe OP sala Klinike za kirurgiju čeljusti, lica i usta.
B. Braun Adria d.o.o.


[16.12.2014.] Ugovor o nabavi analizatora DNA sekvence u realnom vremenu.
ALPHACHROM d.o.o.


[15.12.2014.] Ugovor o nabavi bronhoskopa
OLYMPUS d.o.o.


[11.12.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu izvora svijetla sa procesorom za torakalnu kirurgiju.
HKO d.o.o.,
KARL STORZ Adria Eos d.o.o.,
REPROMAT-ZAGREB d.o.o.


[11.12.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu endoskopske opreme (kamera, monitor i kolica) za torakalnu kirurgiju.
HKO d.o.o.,
KARL STORZ Adria Eos d.o.o.,
REPROMAT-ZAGREB d.o.o.


[05.12.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu 3D TEE sonde.
LASER FIZIK d.o.o.,
EKSA GRUPA d.o.o.,
MEDICOM d.o.o.


[04.12.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu raznih instrumenata za potrebe OP sala Klinike za kirurgiju čeljusti, lica i usta.
Medilab d.o.o.,
Pharmacija Laboratorij d.o.o.,
B.Braun Adria d.o.o.


[01.12.2014.] Ugovor o najmu EXPANDER jedinice za uređaj za magnetsku rezonancu SHIMADZU EPIOS 5
SHIMADZU d.o.o.


[25.11.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu analizatora DNA sekvence u realnom vremenu.
Alphachrom d.o.o.,
Koncept media d.o.o.,
LKB Vertriebs Ges.m.b.H.


[21.11.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu bronhoskopa.
ZUCCON d.o.o.,
OLYMPUS d.o.o.,
ENDOMEDIC d.o.o.


[17.11.2014.] Poziv za dostavu Ponude za najam EXPANDER jedinice za uređaj za magnewtsku rezonancu SHIMADZU EPIOS 5.
SHIMADZU d.o.o.


[14.11.2014.] Ugovor o servisnom održavanju transmisijskog elektronskog mikroskopa JOEL JEM 1400
MEDICOM d.o.o.


[06.11.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu prolaznog automatskog parnog sterilizatora.
Bioelektronika d.o.o.,
Medic d.o.o.,
INEL - medicinska tehnika d.o.o.


[06.11.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu tlakomjera bez žive.
KVANTUM-TIM d.o.o.,
Medical Intertrade d.o.o.,
G&T tlakomjeri d.o.o.


[03.11.2014.] Poziv za dostavu Ponude za rekonstrukciju dizala C5 i C6.
LTS - Lift Tehnologije i Servis d.o.o.,
ThyssenKrupp Dizala d.o.o.,
Schindler Hrvatska d.o.o.


[16.10.2014.] Ugovor o izvođenju radova na adaptaciji Dijela prostora Centra za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu u Kliničkoj bolnici Dubrava
EDING d.o.o.


[10.10.2014.] Ugovor o izvršavanju jednogodišnje usluge tretmana kotlovskog, rashladnog i toplovodnog sustava Kliničke bolnice Dubrava
AQUA KEM d.o.o.


[25.09.2014.] Ugovor o nabavi intravenoznih kanila
B. Braun Adria d.o.o.


[16.09.2014.] Ugovor o nabavi igala za vađenje krvi
Hospitalija Trgovina d.o.o.


[04.09.2014.] Ugovor o nabavi kemikalija za pripremu tehnoloških voda
Kemoboja-Dubrava d.o.o.


[21.08.2014.] Ugovor o povjeravanju poslova sakupljanja biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina
Agroproteinka d.o.o.


[23.07.2014.] Poziv za dostavu Ponude za Adaptaciju dijela prostora centra za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Kliničke bolnice Dubrava.
EDING d.o.o.
HEDOM d.o.o.
K-B-M d.o.o.


[27.06.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
IVERO d.o.o.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.
KEMOKOP d.o.o.


[16.06.2014.] Ugovor o javnoj nabavi robe za isporuku telemetrijskih monitora (5 komada)
Iceberg International Trading d.o.o.


[02.06.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu Intravenoznih kanila
B. Braun Adria d.o.o.
Medilab d.o.o.
Vestra-med d.o.o.


[23.06.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu igala za vađenje krvi.
Hospitalija trgovina d.o.o.


[05.06.2014.] Ugovor o nabavi stropnog sustava za buđenje za 6 kreveta
Dräger Medical Croatia d.o.o.


[02.06.2014.] Poziv za dostavu Ponude za odvoz i zbrinjavanje otpada
Kemis Termoclean d.o.o.
Gajeta d.o.o.
Agroproteinka d.o.o.


[15.05.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu telemetrijskih monitora
Eksa grupa d.o.o.
ICEBERG INTERNATIONAL TRADING d.o.o.
MARK MEDICAL d.o.o.
MIBEX d.o.o.


[09.05.2014.] Ugovor o nabavi računalne opreme
Aries d.o.o.


[02.05.2014.] Poziv za dostavu ponude za nabavu opreme za obnovu sustava za sigurnosnu pohranu i arhiviranje podataka
ARIES d.o.o.
COMPUTECH d.o.o.
EUROCOMPUTER SYSTEMS d.o.o.
KING-ICT d.o.o.
MICROLINE d.o.o.
RETEL d.o.o.


[09.04.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu računalne opreme
ARIES d.o.o.
KING ICT d.o.o.
MICROLINE d.o.o.
RETEL d.o.o.


[31.03.2014.] Poziv za dostavu Ponude za stropni sustav za buđenje
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Elektroničar d.o.o.
MEL-MEDIKA d.o.o.
MTF d.o.o.
Siemens d.d.


[25.03.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu monitora za anesteziju
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Mediva d.o.o.
Bioelektronika d.o.o.

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj), a prema natječaju od 30.05.2018
Datum objave: 19.06.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika na određeno vrijeme magistar medicinske biokemije (1 izvršitelj), a prema natječaju od 30.05.2018
Datum objave: 19.06.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA (3 izvršitelja), a prema natječaju raspisanom od 30.05.2018.godine
Datum objave: 19.06.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR (11 izvršitelja), a prema natječaju raspisanom od 30.05.2018.godine
Datum objave: 19.06.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
SPREMAČICA (1 izvršitelj), a prema natječaju raspisanom od 30.05.2018.godine
Datum objave: 19.06.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI (1 izvršitelj), a prema natječaju raspisanom od 30.05.2018.godine
Datum objave: 19.06.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za radno mjesto električar , 1 izvršitelj, a prema natječaju od 30.05.2018
Datum objave: 19.06.2018.


ODLUKA
prijem na stručno osoposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto magistar ekonomije pripravnik, 2 izvršitelja a prema Javnom pozivu od 25.05.2018.g
Datum objave: 14.06.2018.


NADOPUNA POZIVA NA RAZGOVOR
na razgovor za radno mjesto spremačica određeno prema natječaju od 30.05.2018.
Datum objave: 14.06.2018.


NADOPUNA POZIVA NA RAZGOVOR
na razgovor za radno mjesto spremačica određeno prema natječaju od 30.05.2018.
Datum objave: 14.06.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto SURADNIK U TAJNIŠTVU.
Datum objave: 14.06.2018.


POZIV NA TESTIRANJE
za radno mjesto administrator na neodređeno vrijeme a prema natječaju od 30.05.2018.g.
Datum objave: 13.06.2018.


POZIV NA TESTIRANJE
za radno mjesto prvostupnik radne terapije na neodređeno vrijeme a prema natječaju od 30.05.2018.g.
Datum objave: 13.06.2018.


POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
za radno mjesto tehničar za izravnu računalnu potporu na neodređeno vrijeme a prema natječaju od 30.05.2018.g.
Datum objave: 13.06.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za radno mjesto pomoćni radnik u kuhinji određeno prema natječaju od 30.05.2018.
Datum objave: 13.06.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za radno mjesto prvostupnik sestrinstva određeno prema natječaju od 30.05.2018.
Datum objave: 13.06.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za radno mjesto medicinska sestra određeno prema natječaju od 30.05.2018.
Datum objave: 13.06.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za radno mjesto spremačica određeno prema natječaju od 30.05.2018.
Datum objave: 13.06.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za radno mjesto spremačica neodređeno prema natječaju od 30.05.2018.
Datum objave: 13.06.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa magistar ekonomije - pripravnik (2 izvršitelja).
Datum objave: 11.06.2018.


ODLUKA
Poništava se natječaj za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto referent za kadrovske evidencije (1 izvršitelj), objavljen 11.svibnja 2018.godine u Narodnim novinama, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje.
Datum objave: 06.06.2018.godine


ODLUKA
Poništava se djelomično natječaj za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 4. Dentalni tehničar, 1 izvršitelj, objavljen 18.travnja 2018.godine u Narodnim novinama, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje.
Datum objave: 30.05.2018.


Natječaj
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) kao zamjena za dugo bolovanje za radno mjesto:
1. Magistar medicinske biokemije (1 izvršitelj),
2. Prvostupnik/ca sestrinstva (4 izvršitelja),
3. Medicinska sestra-medicinski tehničar
(20 izvršitelja),
4. Spremač/ica (3 izvršitelja),
5. Pomoćni radnik u kuhinji (1 izvršitelj),
Datum objave: 30.05.2018.


Natječaj
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
1. Prvostupnik radne terapije (1 izvršitelj),
2. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj),
3. Tehničar za izravnu računalnu potporu
(1 izvršitelj),
4. Električar (1 izvršitelj),
5. Administrator
(1 izvršitelj),
6. Spremač/ica (1 izvršitelj),
Datum objave: 30.05.2018.


JAVNI POZIV
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) za slijedeća radna mjesta:
1. MAGISTAR EKONOMIJE -PRIPRAVNIK (2 izvršitelja)
2. SURADNIK U TAJNIŠTVU-PRIPRAVNIK (2 izvršitelja)
Datum objave: 25.05.2018.godine.

ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
EKONOMIST (1 izvršitelj), a prema natječaju raspisanom od 18.04.2018.godine
Datum objave: 21.05.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE (1 izvršitelj), a prema natječaju raspisanom od 20.04.2018.godine
Datum objave: 14.05.2018.


POZIV NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
EKONOMIST (1 izvršitelj), a prema natječaju raspisanom od 18.04.2018.godine
Datum objave: 11.05.2018.


Natječaj
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto referent za kadrovske evidencije (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 11.05.2018.godine. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje.
Datum objave: 11.05.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto administrator (2 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 18.04.2018. godine
Datum objave: 10.05.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto diplomirani ekonomist (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 18.04.2018. godine
Datum objave: 10.05.2018.


Rezultati testiranja
a prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme-zamjena za dugo bolovanje, za radno mjesto administrator (2 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 18.04.2018.g.
Datum objave: 07.05.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
DIPLOMIRANI EKONOMIST (1 izvršitelj), a prema natječaju od 18.04.2018.godine
Datum objave: 04.05.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
ADMINISTRATOR (2 izvršitelja), a prema natječaju od 18.04.2018.godine
Datum objave: 04.05.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (1 izvršitelj)
Datum objave: 04.05.2018.


NADOPUNA POZIVA NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), zamjena za bolovanje, za radno mjesto:
ADMINISTRATOR (2 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 18.04.2018.godine
Datum objave: 03.05.2018.


Poziv na testiranje
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje za radno mjesto administrator (2 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 18.04.2018.g.
Datum objave: 02.05.2018.

ODLUKA
za prijem radnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) za radno mjesto:
MAGISTAR EKONOMIJE - PRIPRAVNIK (1 izvršitelj) prema natječaju od 11.04.2018.godine
Datum objave: 30.04.2018.


ODLUKA
za prijem radnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) za radno mjesto:
EKONOMIST - PRIPRAVNIK (1 izvršitelj) prema natječaju od 11.04.2018.godine
Datum objave: 30.04.2018.


NADOPUNA POZIVA NA RAZGOVOR
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) za radno mjesto:
1. EKONOMIST - PRIPRAVNIK (1 izvršitelj)
Datum objave: 24.04.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) za radno mjesto:
1. EKONOMIST - PRIPRAVNIK (1 izvršitelj)
2. MAGISTAR EKONOMIJE - PRIPRAVNIK (1 izvršitelj)
Datum objave: 20.04.2018.


Natječaj
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: 1. Doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine (1 izvršitelj). Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Datum objave: 20.04.2018.


Odluka
prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto DENTALNI TEHNIČAR (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 21.03.2018.g.
Datum objave: 19.04.2018.


Odluka
prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik fizioterapije (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 14.03.2018.g.
Datum objave: 18.04.2018.


Natječaj
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
1. Diplomirani ekonomist (1 izvršitelj)
2. Ekonomist (1 izvršitelj)
3. Administrator (2 izvršitelja)
4. Dentalni tehničar (1 izvršitelj)
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje. Datum objave: 18.04.2018.


REZULTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto
PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 13.04.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GASTROENTEROLOG (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 11.04.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 11.04.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto
ADMINISTRATOR (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 11.04.2018.


NADOPUNA POZIVA NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.
Datum objave: 11.04.2018.


JAVNI POZIV
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci (m/ž) za radno mjesto:
1. EKONOMIST - PRIPRAVNIK (1 izvršitelj)
2. MAGISTAR EKONOMIIJE - PRIPRAVNIK (1 izvršitelj)
Datum objave: 11.04.2018.


POZIV NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 10.04.2018.


POZIV NA TESTIRANJE MANUALNIH VJEŠTINA I RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DENTALNI TEHNIČAR (1 izvršitelj) prema natječaju od 21.03.2018.godine
Datum objave: 10.04.2018.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DENTALNI TEHNIČAR (1 izvršitelj) prema natječaju od 21.03.2018.godine
Datum objave: 10.04.2018.


Odluka
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar (20 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 14.03.2018.g.
Datum objave: 06.04.2018.


Poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 14.03.2018.g.
Datum objave: 04.04.2018.


Poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GASTROENTEROLOG (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.g.
Datum objave: 04.04.2018.


ODLUKA
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto POMOĆNI RADNIK U KUHINJI 6 izvršitelja prema natječaju od 14.03.2018.godine.
Datum objave: 03.04.2018.


ODLUKA
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto POMOĆNI RADNIK U PRAONICI 6 izvršitelja prema natječaju od 14.03.2018.godine.
Datum objave: 03.04.2018.


Poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR (20 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 14.03.2018.g.
Datum objave: 03.04.2018.


REZULTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto ADMINISTRATOR (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 30.03.2018.


REZULTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto ADMINISTRATOR (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 30.03.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 30.03.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto KNJIGOVOĐA ZA FINANCIJSKU IMOVINU (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 30.03.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto GLAVNI KNJIGOVOĐA (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 30.03.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto SPREMAČ/ICA (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 30.03.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto SPREMAČ/ICA (4 izvršitelja) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 30.03.2018.


NADOPUNA POZIVA ZA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto ADMINISTRATOR (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 28.03.2018.


NADOPUNA POZIVA ZA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto KNJIGOVOĐA ZA FINANCIJSKU IMOVINU (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 28.03.2018.


POZIV NA TESTIRANJE
prijem radnika neodređeno za radno mjesto medicinska sestra/tehničar (20 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 14.03.2018.g.
Datum objave: 27.03.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DENTALNI TEHNIČAR (1 izvršitelj) prema natječaju od 28.02.2018.godine
Datum objave: 27.03.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto KNJIGOVOĐA ZA FINANCIJSKU IMOVINU (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 26.03.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto POMOĆNI DJELATNIK U KUHINJI (6 izvršitelja) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 26.03.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto GLAVNI KNJIGOVOĐA (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 26.03.2018.


Poziv na razgovor
prijem radnika na neodređeno vrijeme za radno mjesto POMOĆNI DJELATNIK U PRAONICI (6 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 14.03.2018.g.
Datum objave: 26.03.2018.


Poziv na razgovor
prijem radnika na određeno vrijeme za radno mjesto SPREMAČ/ICA (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 14.03.2018.g.
Datum objave: 26.03.2018.


Poziv na razgovor
prijem radnika na neodređeno vrijeme za radno mjesto SPREMAČ/ICA (4 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 14.03.2018.g.
Datum objave: 26.03.2018.


Poziv na testiranje
pozivaju se kandidati na testiranje, za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto ADMINISTRATOR (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 14.03.2018.g.
Datum objave: 26.03.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOG (1 izvršitelj) prema natječaju od 14.03.2018.godine
Datum objave: 23.03.2018.


Odluka
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike/inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj).
Datum objave: 21.03.2018.


Natječaj
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalni tehničar (1 izvršitelj).
Datum objave: 21.03.2018.


POZIV NA MANUALNO TESTIRANJE I RAZGOVOR
za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DENTALNI TEHNIČAR (1 izvršitelj) prema natječaju od 28.02.2018.godine
Datum objave: 16.03.2018.


Odluka
prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik fiziterapije kandidat Jelena Barać.
Datum objave: 14.03.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine specijalist transfuzijske medicine (1 izvršitelj).
Datum objave: 14.03.2018.


Poziv na psihološko testiranje
za prijem u radni odnos na neodređeno za radno mjesto dentalni tehničar (1 izvršitelj).
Datum objave: 14.03.2018.


Odluka
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto spremač/ica (2 izvršitelja).
Datum objave: 14.03.2018.


Natječaj
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
1. Doktor medicine specijalist radiologije (1 izvršitelj)
2. Doktor medicine specijalist gastroenterologije (1 izvršitelj)
3. Doktor medicine specijalist interne medicine (1 izvršitelj)
4. Prvostupnik fizioterapije (1 izvršitelj)
5. Glavni knjigovođa (1 izvršitelj)
6. Knjigovoda za financijsku imovinu (1 izvršitelj)
7. Medicinska sestra-medicinskitehničar (20 izvršitelja)
8. Administrator (1 izvršitelj)
9. Pomoćni radnik u praonici rublja (6 izvršitelja)
10. Pomoćni radnik u kuhinji (6 izvršitelja)
11. Spremač/ica (4 izvršitelja)
12. Spremač/ica (1 izvršitelj)
Datum objave: 14.03.2018.


ODLUKA
za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (6 izvršitelja) prema natječaju od 07.02.2018.godine
Datum objave: 13.03.2018.


Odluka
o imenovanju predstojnika Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intezivnu medicinu Kliničke bolnice Dubrave.
Datum objave: 13.03.2018.


ODLUKA
za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto REFERENT PRIJEMA I OTPUSTA (1 izvršitelj) prema natječaju od 07.02.2018.godine
Datum objave: 13.03.2018.


ODLUKA
za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) poradi provođenja specijalizacije iz KARDIOTORAKALNE KIRURGIJE (smjer kardijalna kirurgija) (2 izvršitelja) prema natječaju od 28.01.2018.godine
Datum objave: 12.03.2018.


ODLUKA
za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme-zamjena za dugo bolovanje (m/ž) za radno mjesto PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (1 izvršitelj) prema natječaju od 07.02.2018.godine
Datum objave: 12.03.2018.


Odluka
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika zbog provođenja specijalističkog usavršavanja objavljenog 28. siječnja 2018. god. u Jutarnjem listu i na WEB stranicama KB Dubrava i Zavoda za zapošljavanje.
Datum objave: 11.03.2018.


Poziv na razgovor i rezultati testiranja
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik fizioterapije (1 izvršitelj).
Datum objave: 08.03.2018.


POZIV NA RAZGOVOR I REZULTATI TESTIRANJA
za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto REFERENT PRIJEMA I OTPUSTA (1 izvršitelj) prema natječaju od 07.02.2018.godine
Datum objave: 08.03.2018.


Odluka
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem u radni odnos za radno mjesto voditelj odjela energetike (1 izvršitelj).
Datum objave: 07.03.2018.


Poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra-medicinski tehničar (6 izvršitelja).
Datum objave: 07.03.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik/ca sestrinstva (9 izvršitelja).
Datum objave: 06.03.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (1 izvršitelj)
Datum objave: 05.03.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme radi provođenja specijalizacije iz anesteziologije, reanimatologije i intezivne medicine (1 izvršitelj).
Datum objave: 02.03.2018.


Poziv na testiranje
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra-medicinski tehničar (6 izvršitelja).
Datum objave: 02.03.2018.


Poziv na testiranje
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik fizioteraprije (1 izvršitelj).
Datum objave: 02.03.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST TRANSFUZIJSKE MEIDICINE (1 izvršitelj) prema natječaju od 07.02.2018.godine
Datum objave: 01.03.2018.


Poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik sestrinstva (9 izvršitelja).
Datum objave: 28.02.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR (6 izvršitelja) prema natječaju od 07.02.2018.godine
Datum objave: 28.02.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme radi provođenja specijalizacije iz endokrinologije i dijabetologije (1 izvršitelj).
Datum objave: 28.02.2018.


Natječaj
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalni teničar (1 izvršitelj).
Datum objave: 28.02.2018.


Poziv na testiranje
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto referent prijema i otpusta (1 izvršitelj).
Datum objave: 27.02.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto strojar u pripremi vode (1 izvršitelj).
Datum objave: 27.02.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto spremač/ica (2 izvršitelja).
Datum objave: 27.02.2018.


ODLUKA
za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto VODITELJ ODSJEKA ENERGETSKOG BLOKA D (1 izvršitelj) prema natječaju od 07.02.2018.godine
Datum objave: 27.02.2018.


POZIV NA TESTIRANJE
za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (9 izvršitelja) prema natječaju od 07.02.2018.godine
Datum objave: 23.02.2018.


Poziv na testiranje
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra-medicinski tehničar (6 izvršitelja).
Datum objave: 23.02.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz: KARDIOTORAKALNE KIRURGIJE(SMJER KARDIJALNA KIRURGIJA) (2 izvršitelja) prema natječaju od 28.01.2018.godine
Datum objave: 23.02.2018.


Natječaj
za izbor i imenovanje djelatnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Kliničkoj bolnici Dubrava Zagreb PREDSTOJNIK KLINIKE ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNU MEDICINU.
Datum objave: 23.02.2018.


Poziv na psihološko testiranje
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj).
Datum objave: 22.02.2018.


Poziv na testiranje
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik radiološke tehnologije (1 izvršitelj).
Datum objave: 21.02.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radna mjesta: VODITELJ ODJELA ELEKTROENERGETIKE, VODITELJ ODSJEKA ENERGETSKOG BLOKA D, STROJAR U PRPREMI VODE prema natječaju od 07.02.2018.godine.
Datum objave: 20.02.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto SPREMAČ/ICA (2 izvršitelja) prema natječaju od 07.02.2018.godine.
Datum objave: 20.02.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE (1 izvršitelj) prema natječaju od 28.01.2018.godine.
Datum objave: 20.02.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto PSIHOLOG (1 izvršitelj) prema natječaju od 10.01.2018.godine.
Datum objave: 19.02.2018.


DJELOMIČNI ISPRAVAK NATJEČAJA
za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto pod rednim brojem 6. REFERENT PRIJEMA I OTPUSTA u Službi za ekonomsko-financijske poslove (1 izvršitelj) prema natječaju od 07.02.2018.godine
Datum objave: 14.02.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (4 izvršitelja) prema natječaju od 28.01.2018.godine.
Datum objave: 12.02.2018.


ISPRAVAK POZIVA NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
za prijam na specijalističko usavršavanje za radno mjesto DOKTOR MEDICINE
Datum objave: 12.02.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto ELEKTRIČAR ZA KUHINJU I PRAONICU RUBLJA (1 izvršitelj) prema natječaju od 10.01.2018.godine.
Datum objave: 08.02.2018.


Poziv na psihološko testiranje
kandidata na natječaj za prijem na specijalističko usavršavanje doktora medicine.
Datum objave: 07.02.2018.


Ispravak
Izmjene Odluke o izboru djelatnika radi obavljanja specijalizacije (m/ž) iz medicinske biokemije i labaratorijske medicine.
Datum objave: 07.02.2018.


Natječaj
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
1. Doktor medicine specijalist transfuzijske medicine (1 izvršitelj)
2. Voditelj odjela energetike (1 izvršitelj)
3. Voditelj odsjeka energetskog bloka D (1 izvršitelj)
4. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike/inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj)
5. Prvostupnik fizioterapije (1 izvršitelj)
6. Referent prijema i otpusta u Službi za ekonomsko-finacijske poslove (1 izvršitelj)
7. Strojar u pripremi vode (1 izvršitelj)
8. Prvostupnik/ca sestrinstva (9 izvršitelja)
9. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije (1 izvršitelj)
10. Medicinska sestra-medicinskitehničar (6 izvršitelja)
11. Spremač/ica (2 izvršitelja)
Datum objave: 07.02.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto PSIHOLOG (1 izvršitelj) na projektu "NERO-neurokirurški robot".
Datum objave: 06.02.2018.


ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE (1 izvršitelj) prema natječaju od 19.11.2017.godine
Datum objave: 04.02.2018.


Poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto ELEKTRIČAR ZA KUHINJU I PRAONICU RUBLJA (1 izvršitelj) prema natječaju od 10.01.2018. godine
Datum objave: 31.01.2018.


ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto Dentalni tehničar (1 izvršitelj) objavljen 15.prosinca 2017. godine
Datum objave: 31.01.2018.


ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto Elektroničar za medicinsku opremu (1 izvršitelj) objavljen 15.prosinca 2017. godine
Datum objave: 31.01.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine specijalist radilogije (1 izvršitelj).
Datum objave: 29.01.2018.


Natječaj
se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:
1. Endokrinologije i dijabetologije (1 izvršitelj)
2. Hitne medicine (8 izvršitelja)
3. Kardiotorakalne kirurgije (smjer kardijalna kirurgija) (2 izvršitelja)
4. Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine (4 izvršitelja)
Datum objave: 28.01.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto tehničar za održavanje telekomunikacijskih uređaja i instalacija (1 izvršitelj).
Datum objave: 25.01.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelj odsjeka zanatskih radova (1 izvršitelj).
Datum objave: 25.01.2018.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE (1 izvršitelj) prema natječaju od 12.01.2018.
Datum objave: 23.01.2018.


Poziv na razgovor
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelj odsjeka zanatskih radova (1 izvršitelj).
Datum objave: 19.01.2018.


ISPRAVAK NATJEČAJA
za zapošljavanje na projektu "NERO-neurokirurški robot" na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto PSIHOLOG (1 izvršitelj) prema natječaju od 12.01.2018.
Datum objave: 19.01.2018.


Poziv na testiranje i razgovor
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalni tehničar (1 izvršitelj).
Datum objave: 18.01.2018.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto KUHAR (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.12.2017.
Datum objave: 17.01.2018.


Poziv na razgovor
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto elektroničar za medicinsku opremu (1 izvršitelj).
Datum objave: 16.01.2018.


Poziv na razgovor
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto tehničar za održavanje telekomunikacijskih uređaja i instalacija (1 izvršitelj).
Datum objave: 16.01.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine specijalist psihijatrije (1 izvršitelj).
Datum objave: 15.01.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto specijalist kliničke farmacije (1 izvršitelj).
Datum objave: 12.01.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto tehničar za izradu i održavanje web-a (1 izvršitelj).
Datum objave: 12.01.2018.


Natječaj
za prijem u radni odnos za radno mjesto doktor medicine specijalist radilogije (1 izvršitelj).
Datum objave: 12.01.2018.


Odluka i rezultati testiranja
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj).
Datum objave: 10.01.2018.


Odluka
za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto magistar ekonomije (1 izvršitelj).
Datum objave: 10.01.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto pomoćni djelatnik (6 izvršitelja).
Datum objave: 10.01.2018.


Izmjena odluke
o izboru djelatnika radi obavljanja specijalizacije iz pulmologije (2 izvršitelja).
Datum objave: 10.01.2018.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto VODITELJ ODSJEKA ZANATSKIH RADOVA (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.12.2017.godine
Datum objave: 10.01.2018.


ODLUKA O PONIŠTENJU
za prijem djelatnika na projektu "NERO-neurokirurški robot" za radno mjesto PSIHOLOG (1 izvršitelj)
Datum objave: 10.01.2018.


NATJEČAJ
za prijem suradnika na projektu "NERO-neurokirurški robot" za radno mjesto PSIHOLOG (1 izvršitelj)
Datum objave: 10.01.2018.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto ELEKTRIČAR ZA KUHINJU I PRAONICU RUBLJA (1 izvršitelj)
Datum objave: 10.01.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremač/ica (7 izvršitelja).
Datum objave: 09.01.2018.


IZMJENA ODLUKE
za prijem djelatnika radi obavljanja specijalizacije (m/ž) iz ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (6 izvršitelja) prema natječaju od 11.10.2017.godine
Datum objave: 08.01.2018.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DENTALNI TEHNIČAR (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.12.2017.godine
Datum objave: 08.01.2018.


Natječaj
za radna mjesta suradnika na projektu "NERO-neurokirurški robot"-na Zavodu za neurokirurgiju KB Dubrava za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) prema pozivu: "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja" KK.01.2.1.01.0036. 1. PSIHOLOG (1 izvršitelj).
Datum objave: 05.01.2018.


Izmjena odluke
o izboru djelatnika radi obavljanja specijalizacije iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine (1 izvršitelj).
Datum objave: 04.01.2018.


Poziv na testiranje i razgovor
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto tehničar za izradu i održavanje WEB-a (1 izvršitelj).
Datum objave: 04.01.2018.


Poziv na testiranje
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj).
Datum objave: 03.01.2018.


Poziv na razgovor
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto pomoćni djelatnik (6 izvršitelja).
Datum objave: 03.01.2018.


Poziv na razgovor
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto specijalist kliničke farmacije (1 izvršitelj).
Datum objave: 03.01.2018.


Odluka o poništenju
za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 8. na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz ortopedije i traumatologije prema natječaju od 19.11.2017.
Datum objave: 03.01.2018.


Poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.12.2017.
Datum objave: 02.01.2018.


Poziv na razgovor
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) za radno mjesto MAGISTAR EKONOMIJE-PRIPRAVNIK prema natječaju od 15.12.2017.
Datum objave: 02.01.2018.


Poziv na razgovor
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto SPREMAČ/ICA (7 izvršitelja) prema natječaju od 15.12.2017.
Datum objave: 02.01.2018.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz kardiologije.
Datum objave: 20.12.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz vaskularne.
Datum objave: 20.12.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz pulmologije.
Datum objave: 20.12.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz endokrinologije i dijabetologije.
Datum objave: 20.12.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz gastroenterologije.
Datum objave: 20.12.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz hematologije.
Datum objave: 20.12.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz hitne medicine.
Datum objave: 20.12.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz nefrologije.
Datum objave: 20.12.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz urologije.
(1 izvršitelj). Datum objave: 20.12.2017.


ODLUKA
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije(m/ž) iz FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE (1 izvršitelj)
Datum objave: 19.12.2017.


ODLUKA
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije(m/ž) iz KLINIČKE FARMACIJE-BOLNIČKO LJEKARNIŠTVO (1 izvršitelj)
Datum objave: 19.12.2017.


ODLUKA
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije(m/ž) iz ABDOMINALNE KIRURGIJE (2 izvršitelja)
Datum objave: 18.12.2017.


Natječaj
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto :
1. Ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj)
2. Električar za kuhinju i praonicu rublja (1 izvršitelj)
Datum objave: 15.12.2017.


Natječaj
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto :
1. Doktor medicine specijalist psihijatrije (1 izvršitelj)
2. Specijalist kliničke farmacije (1 izvršitelj)
3. Voditelj odsjeka zanatskih radova(1 izvršitelj)
4. Tehničar za održavanje telekomunikacijskih uredaja i instalacija (1 izvršitelj)
5. Tehničar za izradu i održavanje WEB-a (1 izvršitelj)
6. Elektroničar za medicinsku opremu (1 izvršitelj)
7. Dentalni tehničar (1 izvršitelj)
8. Kuhar (1 izvršitelj)
9. Pomoćni radnik (6 izvršitelja)
10. Spremač/ica (7 izvršitelja)
Datum objave: 15.12.2017..


Javni poziv
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto magistar ekonomije - pripravnik (1 izvršitelj).
Datum objave: 15.12.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz patologije i citologije.
Datum objave: 14.12.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto referent salda konti.
(1 izvršitelj). Datum objave: 14.12.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine.
Datum objave: 13.12.2017.


ODLUKA
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR (6 izvršitelja) prema natječaju od 03.11.2017.
Datum objave: 11.12.2017.


Rezultati testiranja, poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto referent salda konti.
Datum objave: 11.12.2017.


Izmjena odluke
PONIŠTAVA SE dio Odluke o izboru djelatnika radi obavljanja specijalizacije (m/ž) iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 6 izvršitelja na neodređeno vrijeme u KB Dubrava Zagreb, Ur.br.: 4-1107/17, od 9.studenog 2017. god.,
Datum objave: 08.12.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme (m/Ž) za radno mjesto-električar, l izvršitelj u KB Dubrava
Datum objave: 08.12.2017.


Poziv na razgovor
Pozivaju se na razgovor kandidati koji su se prijavili na natječaj od 19.11.2017.godine za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme zbog provođenja specijalističkog usavršavanja te isključivo kandidati koji su pristupili psihološkom testiranju dana 06.12.2017.god. u prostorima KB Dubrava za specijalizacije.
Datum objave: 08.12.2017.


Javni poziv
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto suradnik u tajništvu Klinike (2 izvršitelja).
Datum objave: 08.12.2017.


Odluka
o poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto kuhar.
Datum objave: 08.12.2017.


Poziv na testiranje
kandidata za prijem radnika (m/ž) u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto referent salda konti (1 izvršitelj) prema natječaju od 08.11.2017.
Datum objave: 06.12.2016.

POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
kandidatima, učesnicima natječaja za prijem radnika na specijalističko usavršavanje DOKTORA MEDICINE, MAGISTRA MEDICINSKE BIOKEMIJE, MAGISTRA KLINIČKE FARMACIJE-BOLNIČKO LJEKARNIŠTVO po natječaju objavljenom u Jutarnjem listu od 19.11.2017.
Datum objave: 01.12.2017.


Odluka
kandidata za prijem radnika (m/ž) u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intezivne medicine
Datum objave: 28.11.2017.


Poziv na testiranje i razgovor
kandidata za prijem radnika (m/ž) u radni odnos za radno mjesto električar (1 izvršitelj)
Datum objave: 28.11.2017.


REZULTATI TESTIRANJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (6 izvršitelja) prema natječaju od 03.11.2017.
Datum objave: 28.11.2017.


Poziv na razgovor
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (1 izvršitelj) prema natječaju od 03.11.2017.
Datum objave: 21.11.2017.


ODULKA
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto RADNIK U PRAONICI (1 izvršitelj) prema natječaju od 03.11.2017.
Datum objave: 20.11.2017.


Natječaj
za prijem djelatnika (m/ž) radi obavljanja specijalizacije iz:
I. Doktor medicine
1. Endokrinologije i dijabetologije (1 izvršitelj)
2. Gastroenterologije (2 izvršitelja)
3. Pulmologije (2 izvršitelja)
4. Nefrologije (1 izvršitelj)
5. Kardilogije (1 izvršitelj)
6. Hematologije (1 izvršitelj)
7. Hitne medicine (10 izvršitelja)
8. Ortopedije i traumatologije (1 izvršitelj)
9. Patologije i citologije (2 izvršitelja)
10. Fizikalne medicine i rehabilitacije (1 izvršitelj)
11. Abdominalne kirurgije (2 izvršitelja)
12. Urologije (1 izvršitelj)
13. Vaskularne kirurgije (1 izvršitelj)
II. Magistar medicinske biokemije
1. Medicinske biokemije i laboratorijske medicine (1 izvršitelj)
III. Magistar farmacije
1. Kliničke farmacije-bolničko ljekarništvo (1 izvršitelj)
Datum objave: 20.11.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos doktora medicine zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz: ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
Datum objave: 16.11.2017.


Odluka
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto magistar ekonomije-pripravnik.
Datum objave: 16.11.2017.


Poziv na testiranje
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (6 izvršitelja) prema natječaju od 03.11.2017.
Datum objave: 15.11.2017.

Poziv na razgovor
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto RADNIK U PRAONICI (1 izvršitelj) prema natječaju od 03.11.2017.
Datum objave: 14.11.2017.


Odluka
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto viši stručni suradnik.(1 izvršitelj)
Datum objave: 10.11.2017.


Odluka
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto projektni administrator.(1 izvršitelj)
Datum objave: 10.11.2017.


Izmjena odluke
PONIŠTAVA SE dio Odluke o izboru za radno mjesto medicinska sestra-medicinski tehničar.
Datum objave: 10.11.2017.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radna mjesta: ELEKTRIČAR(1 izvršitelj), REFERENT SALDA KONTI(1 izvršitelj)
Datum objave: 08.11.2017.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijam u radni odnos za radna mjesta: VIŠI STRUČNI SURADNIK(1 izvršitelj), PROJEKTNI ADMINISTRATOR(1 izvršitelj)
Datum objave: 07.11.2017.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijam u radni odnos doktora medicine zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz: ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (6 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
Datum objave: 03.11.2017.


IZMJENA ODLUKE
PONIŠTAVA SE Odluka za radno mjesto POMOĆNI RADNIK(m/ž) U PRAONICI (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
Datum objave: 03.11.2017.


Poziv na razgovor
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto magistar ekonomije-pripravnik.
Datum objave: 03.11.2017.


Natječaj
za prijem radnika (m/ž) u radni odnos za radna mjesta:
1. Medicinska sestra-medicinski tehničar (6 izvršitelja)
2. Radnik u praonici (1 izvršitelj)
3. Kuhar (1 izvršitelj)
Datum objave: 03.11.2017.


Natječaj
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intezivne medicine (2 izvršitelja).
Datum objave: 03.11.2017.


Odluka
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto spremačica (7 izvršitelja) prema natječaju od 11.10.2017.
Datum objave: 31.10.2017.


Odluka
o poništenju prijema radnika u radni odnos za radno mjesto dentalni tehničar (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.09.2017.
Datum objave: 27.10.2017.


Odluka
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto administrator (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.09.2017.
Datum objave: 24.10.2017.


Poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA (7 izvršitelja)
Datum objave: 24.10.2017.


Odluka
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
REFERENT za ugovaranje, obračun i prodaju (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.godine
Datum objave: 23.10.2017.


NATJEČAJ
za radna mjesta suradnika na projektu "NERO-neurokirurški robot"-na Zavodu za neurokirurgiju KB Dubrava za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) prema pozivu: "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja" KK.01.2.1.01.0036.
1. VIŠI STRUČNI SURADNIK (1 izvršitelj na određeno vrijeme)
2. PROJEKTNI ADMINISTRATOR (1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 20.10.2017.


Javni poziv
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do 12 mjeseci za radno mjesto:
1. MAGISTAR EKONOMIJE-PRIPRAVNIK (1 izvršitelj)
Datum objave: 20.10.2017.


Odluka
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (4 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.godine
Datum objave: 19.10.2017.


Odluka
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto FARMACEUTSKI TEHNIČAR (3 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.godine
Datum objave: 19.10.2017.


Rezultati testiranja i poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto REFERENT ZA UGOVARANJE, OBRAČUN I PRODAJU (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom 15.09.2017.
Datum objave: 18.10.2017.


Rezultati testiranja i odluka
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.
Datum objave: 17.10.2017.


Odluka
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto pomoćni radnik u praonici (1 izvršitelj)
Datum objave: 17.10.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto doktor medicine specijalist patologije (1 izvršitelj)
Datum objave: 16.10.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto spremač/ica (7 izvršitelja)
Datum objave: 16.10.2017.


Odluka
za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa(m/ž) za radno mjesto suradnik u tajništvu klinike-pripravnik (1 izvršitelj)
Datum objave: 16.10.2017.


Poziv na testiranje
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto ADMINISTRATOR (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.godine
Datum objave: 13.10.2017.


Rezultati testiranja i poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto FARMACEUTSKI TEHNIČAR (3 izvršitelja)
Datum objave: 13.10.2017.


Poziv na testiranje
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto REFERENT ZA UGOVARANJE, OBRAČUN I PRODAJU (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.
Datum objave: 13.10.2017.


Rezultati testiranja i poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (4 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.
Datum objave: 13.10.2017.


Poziv na testiranje i razgovor
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalni tehničar (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.09.2017.
Datum objave: 12.10.2017.


Poziv na testiranje
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (4 izvršitelja) prema natječaju od 15.09.2017.
Datum objave: 11.10.2017.


Natječaj
za prijem u radni odnos za radno mjesto spremač/ica (7 izvršitelja). Datum objave: 11.10.2017.


Natječaj
za prijem u radni odnos za radno mjesto doktor medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz: ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE i INTENZIVNE MEDICINE (6 izvršitelj). Datum objave: 11.10.2017.


Odluka
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra-medicinski tehničar(13 izvršitelja)
Datum objave: 09.10.2017.


Poziv na testiranje
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto farmaceutski tehničar (3 izvršitelja) prema natječaju od 15.09.2017.
Datum objave: 06.10.2017.


Poziv na testiranje
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (4 izvršitelja) prema natječaju od 15.09.2017.
Datum objave: 05.10.2017.


Poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine specijalist patologije (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.09.2017.
Datum objave: 05.10.2017.


Poziv na testiranje i razgovor
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.09.2017.
Datum objave: 05.10.2017.


Poziv na razgovor
za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto suradnik u tajništvu (1 izvršitelj) prema javnom pozivu od 06.09.2017.
Datum objave: 05.10.2017.


Odluka
za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa magistar socijalnog rada - pripravnik
Datum objave: 04.10.2017.


Poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremačica (7 izvršitelja)
Datum objave: 02.10.2017.


Poziv na razgovor
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto POMOĆNI RADNIK U PRAONICI (1 izvršitelj)
Datum objave: 02.10.2017.