Bagatelna nabava

[14.12.2016.] Ugovor o dobavi i ugradnji omekšivača vode tvrtke NIROSTA d.o.o., Osijek.
NIROSTA d.o.o.


[13.12.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi tretmana voda kotlovskog, rashladnog i sustava toplovodnog grijanja Kliničke bolnice Dubrava.
AQUA KEM d.o.o.


[09.12.2016.] Ugovor o nabavi elektrokirurških generatora za zatvaranje krvnih žila.
Sanyko


[30.11.2016.] Ugovor o nabavi madraca za bolničke krevete.
PANON TRADE d.o.o.


[29.11.2016.] Ugovor o nabavi audiometra.
MIBEX d.o.o.


[29.11.2016.] Poziv za dostavu Ponuda za dobavu i ugradnju omekšivača vode.
3M d.o.o.
ERWO d.o.o.
NIROSTA d.o.o.
Strix d.o.o.


[23.11.2016.] Ugovor o rekonstrukciji dijela instalacije sanitarne tople vode i cirkulacije-visoka zona.
Montgradnja Ladišić d.o.o.


[22.11.2016.] Pozive za dostavu ponuda za nabavu elektrokirurških generatora za zatvaranje krvnih žila.
AGMAR d.o.o.
SANYKO d.o.o.
TEHNOMEDIKA d.o.o.


[22.11.2016.] Ugovor o usluzi popravka diesel-električnog agregata tvrtke ELTRA MG d.o.o.
ELTRA MG d.o.o.


[21.11.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane.
e-Kolektor d.o.o.


[17.11.2016.] Ugovor o usluzi izrade projektne prijavne dokumentacije za aplikaciju projekata na EU fondove.
LOGIČKA MATRICA d.o.o.


[15.11.2016.] Ugovor o usluzi izrade tehničke dokumentacije za uređenje dijela Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Klinike za unutarnje bolesti.
APG INŽENJERING d.o.o.


[15.11.2016.] Ugovor o usluzi izrade tehničke dokumentacije za sadržaje jednodnevne kirurgije.
APG INŽENJERING d.o.o.


[15.11.2016.] Pozive za dostavu ponuda za rekonstrukciju dijela instalacija sanitarne tople vode i cirkulacije-visoka zona.
MONTGRADNJA LADIŠIĆ d.o.o.
Q PROJEKT d.o.o.
STRIX d.o.o.


[11.11.2016.] Ugovor o nabavi računalne opreme
Aries d.o.o.


[08.11.2016.] Poziv za dostavu ponuda za nabavu madraca za bolničke krevete.
HILUS d.o.o.
MEDIAL d.o.o.
PANON TRADE d.o.o.


[04.11.2016.] Pozive za dostavu Ponuda za uslugu izrade projektne prijavne dokumentacije za aplikaciju projekata za EU fondove.
INTELLECTUS PM d.o.o.
LOGIČKA MATRICA d.o.o.
SUB DIVO d.o.o.


[04.11.2016.] Poziv za dostavu Ponuda za uslugu popravka diesel-električnog agregata (DEA).
Eltra d.o.o.
Aqua d.o.o.
Mato d.o.o.


[04.11.2016.] Ugovor o nabavi kemikalija za pripremu tehnoloških voda
3 m d.o.o.


[21.10.2016.] Poziv za dostavu ponuda za jednogodišnju uslugu tretmana voda kotlovskog, rashladnog i toplovodnog grijanja Kliničke bolnice Dubrava.
3m d.o.o.
AEMA TEHNOLOGIJA VODE d.o.o.
AQUA KEM d.o.o.


[21.10.2016.] Ugovor za nadogradnju Bolničkog informacijskog sustava (BIS) s funkcionalnosti povezivanja sa sustavom ACR te izvođenje "Pilot projekta nacionalnih radioloških smjernica" u KB Dubrava.
IN2 d.o.o.


[21.10.2016.] Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade tehničke dokumentacije za uređenje dijela Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Klinike za unutarnje bolesti.
APG d.o.o.
GORSKI d.o.o.
KONSTRUKTA d.o.o.


[21.10.2016.] Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade tehničke dokumentacije za sadržaje jednodnevne kirurgije u prizemlju glavne zgrade Kliničke bolnice Dubrava.
APG d.o.o.
GORSKI d.o.o.
KONSTRUKTA d.o.o.


[21.10.2016.] Poziv za dostavu ponuda za računalnu opremu.
ARIES d.o.o.
COMBIS d.o.o.
MICROLINE d.o.o.


[10.10.2016.] Pozive za dostavu ponuda za jednogodišnju nabavu kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
INOKEM d.o.o.
IVERO d.o.o.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.
KEMOKOP d.o.o.


[10.10.2016.] Poziv za dostavu ponuda za jednogodišnju uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane.
Agroproteinka d.o.o.
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
Kemis Termoclean d.o.o.
Zagrebački holding d.o.o.


[06.10.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju TERUMO SYSTEM 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji.
MEDICEM - servis


[06.10.2016.] Ugovor o redovitom mjesečnom održavanju dizala.
Schindler


[04.10.2016.] Ugovor o nabavi fleksibilnog cistoskopa i teleskopa (cistoskopska optika).
KARLO STORZ


[04.10.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi servisnog održavanja transmisijskog elektronskog mikroskopa JEOL JEM 1400.
SCAN


[04.10.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi pohrane izvorne medicinske dokumentacije.
FINANCIJSKA AGENCIJA


[28.09.2016.] Poziv za dostavu Ponude za Pilot projekt nacionalnih radioloških smjernica u Kliničkoj bolnici Dubrava.
IN2


[23.09.2016.] Poziv za dostavu ponude za provedeni postupak bagatelne nabave za jednogodišnju uslugu održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju Terumo System 1.
MEDICEM-servis d.o.o.


[10.08.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede.
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "Dr. Andrija Štampar"


[08.07.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijeske komore za operacijsku salu oftamologije (KOF).
Termo Servis d.o.o.


[05.07.2016.] Ugovor o nabavi sustava za kraniotomiju.
Medic d.o.o.


[05.07.2016.] Poziv za dostavu ponuda za servisno održavanje transmisijskog elektronskog mikroskopa JOEL JEM 1400.
MEDICOM d.o.o.
SCAN d.o.o.


[30.06.2016.] Poziv za dostavu ponuda za redovito mjesečno održavanje dizala proizvođača Schindler-Švicarska
ThyssenKrupp Dizala d.o.o.
SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.
LTS tehnologija i servis d.o.o.


[20.06.2016.] Poziv za dostavu ponuda za nabavu sustava za kraniotomiju.
Medic d.o.o.
Johnson&Johnson S.E. d.o.o.
Braun Adria d.o.o.


[15.06.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi izvođenja radova redovitog preventivnog održavanja i izvanrednih popravaka uređaja proizvođača ASP.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.


[15.06.2016.] Poziv za dostavu ponuda jednogodišnju uslugu održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore OP dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore OP sale oftamologije-VI kat (KOF).
FRIGOOPREMA d.o.o.
TERMO SERVIS d.o.o.
FRIGO d.o.o.
ZLARING d.o.o.


[15.06.2016.] Poziv za dostavu ponuda za generalni servis uređaja za reverznu osmozu u Centralnoj sterilizaciji Kliničke bolnice Dubrava.
Nirosta d.o.o.
AQUA KEM d.o.o.
AQUA V.M.V. d.o.o.


[15.06.2016.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije.
EKO STANDARD d.o.o.


[15.06.2016.] Poziv za dostavu ponude za jednogodišnju uslugu produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede.
Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar"


[25.04.2016.] Poziv za dostavu ponude za jednogodišnju uslugu provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije.
Ekostandard d.o.o.
Ekotours d.o.o.
Sanatio d.o.o.


[25.04.2016.] Ugovor o isporuci, ugradnji i puštanju u rad hidrostanice za opskrbu bolničkih odjela toplom vodom (1 komplet)
3 m d.o.o.


[13.04.2016.] Ugovor o dobavi, ugradnji i puštanju u rad automatskog uređaja reverzibilne osmoze nazivnog kapaciteta 6m3/h.
Nirosta d.o.o.


[05.04.2016.] Obavijest o dodanom tekstu u Pozivu za dostavu Ponude za isporuku, ugradnje i puštanje u rad hidrostanice za opskrbu bolničkih odjela vodom (1 komplet)
Obavijest


[31.03.2016.] Poziv za dostavu Ponude za isporuku, ugradnju i puštanje u rad hidrostanice za opskrbubolničkih odjela vodom (1 komplet).
3m d.o.o.
AQUA KEM d.o.o.
ELEKTROKOVINA d.o.o.
Mato el-d d.o.o.
NIROSTA d.o.o.
Rotostar d.o.o.
Spik d.o.o.
TERMOSERVIS d.o.o.


[11.03.2016.] Poziv za dostavu Ponude za dobavu, ugradnju i puštanje u rad automatskog uređaja reverzibilne osmoze (RO) nazivnog kapaciteta 63m/h (1 komplet).
3m d.o.o.
AQUA KEM d.o.o.
Hidring d.o.o.
PTMG d.o.o.


[05.02.2016.] Ugovor o nabavi zaštitne robe.
Tekstil grupa d.o.o.


[30.12.2015.] Ugovor o rekonstrukciji dizala C7 i C8.
Schindler Hrvatska d.o.o.


[28.12.2015.] Ugovor o nabavi hemodinamskih monitora za aparat za anesteziju.
Dräger Medical Croatia d.o.o.


[18.12.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu zaštitne odjeće (2070 komada).
Labtex forma d.o.o.
Medical centar d.o.o.
Tekstil grupa d.o.o.


[16.12.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu hemodinamskih monitora za aparat za anesteziju.
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Medial d.o.o.
Meditrade d.o.o.


[16.12.2015.] Ugovor o nabavi osobnih računala i monitora.
ARIES d.o.o.


[09.12.2015.] Ugovor o nabavi digitalnog ultrazvučnog uređaja.
ZUCCON d.o.o.


[23.11.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu osobnih računala i monitora.
MICROLINE d.o.o.
ARIES d.o.o.
COMBIS d.o.o.


[17.11.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu digitalnog ultrazvučnog uređaja (1 komad).
OLYMPUS d.o.o.
ZUCCON d.o.o.
ENDOMEDIC d.o.o.


[13.11.2015.] Ugovor o nabavi kruha i krušnih proizvoda.
Zagrebačke pekarne Klara d.d.


[12.11.2015.] Poziv za dostavu Ponude za zamjenu kolimatora za CT uređaj SOMATOM Sensation 16.
Siemens d.d.


[04.11.2015.] Poziv za dostavu Ponude za rekonstrukciju dizala C7 i C8.
BOREL d.o.o.
SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.
THYSSEN KRUPP KONČAR DIZALA d.o.o.


[27.10.2015.] Ugovor o nabavi fleksibilnog bronhoskopa.
OLYMPUS d.o.o.


[20.10.2015.] Ugovor o nabavi kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.


[20.10.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi tretmana voda kotlovskog, rashladnog i sustava toplovodnog grijanja Kliničke bolnice Dubrava.
AQUA KEM d.o.o.


[20.10.2015.] Ugovor o nabavi revizijske pile za mini sternotomije.
PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o.


[20.10.2015.] Ugovor o nabavi pisača.
ARIES d.o.o.


[07.10.2015.] Ugovor o nabavi automatiziranog ELISA čitača.
Medi-lab d.o.o.


[07.10.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane.
EKO-FLOR PLUS d.o.o.


[02.10.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu fleksibilnog bronhoskopa BF-1T 180 (1 komad).
OLYMPUS d.o.o.


[29.09.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu kruha i krušnih proizvoda.
Zagrebačke pekarne Klara d.d.
Mlin i pekarne Sisak d.o.o.
Mlinar d.d.


[24.09.2015.] Pozivi za nadmetanje za jednogodišnju uslugu tretmana voda kotlovskog, rashladnog i sustava toplovodnog grijanja Kliničke bolnice Dubrava.
KONTROLKEM d.o.o.
ESOTEHNA d.o.o.
3M d.o.o.
AQUA KEM d.o.o.


[24.09.2015.] Poziv za nadmetanje za nabavu revizijske pile za mini sternotomije (1 komad).
PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o.
ENDO-FLEX d.o.o.
MEDIVA d.o.o.


[22.09.2015.] Pozivi za nadmetanje za dostavu Ponude za nabavu pisača (53 komada).
MICROLINE d.o.o.
KING ICT d.o.o.
ARIES d.o.o.


[18.09.2015.] Pozivi za nadmetanje za dostavu Ponuda za nabavu kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
IVERO d.o.o.
KEMOBOJA - DUBRAVA d.o.o.
KEMOKOP d.o.o.


[17.09.2015.] Poziv za dostavu ponude za nabavu automatiziranog ELISA čitača.
Biomax d.o.o.
H.K.O. d.o.o.
Jasika d.o.o.
MEDILAB d.o.o.
PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o.


[07.09.2015.] Ugovor o arhivskim uslugama.
Financijska agencija


[01.09.2015.] Ugovor o nabavi informacijskog sustava za klinički zavod za patologiju i citolociju.
VAMS TEC d.o.o.


[17.08.2015.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodšnju uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane sukladno Opisu predmeta nabave.
Zagrebački holding d.o.o. Podružnica čistoća
Kemis Termoclean d.o.o.
Agroproteinka d.o.o.


[30.07.2015.] Poziv za dostavu Ponude za informacijski sustav za Klinički zavod za patologiju i citologiju u Kliničkoj bolnici Dubrava.
IN2 d.o.o.
Medavis d.o.o.
SHIMADZU d.o.o.
Vamstec d.o.o.


[22.07.2015.] Ugovor za uslugu privremenog zapošljavanja i ustupanja radnika na poslovima čišćenja.
Dekra d.o.o.


[14.07.2015.] Ugovor o usluzi servisa s reparaturom OLYMPUS sonde linearne za endoskopski ultrazvuk (EUS).
OLYMPUS d.o.o.


[02.07.2015.] Pozivi za dostavu Ponude za uslugu privremenog zapošljavanja i ustupanja radnika na poslovima čišćenja (6 radnika).
DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o.
DEMANO privremeno zapošljavanje d.o.o.
MANPOWER d.o.o. za privremeno zapošljavanje
KADUS d.o.o. za privremeno zapošljavanje
ELECTUS DGS d.o.o. za privremeno zapošljavanje


[02.07.2015.] Ugovor o nabavi programskog rješenja za virtualizaciju poslužitelja.
Business Computer Systems d.o.o.


[02.07.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju TERUMO SYSTEM 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji.
MEDICEM - servis d.o.o.


[17.06.2015.] Pozivi za dostavu Ponuda za uslugu servisa s reparaturom OLYMPUS sonde linearne.
ENDOMEDIC d.o.o.
OLYMPUS d.o.o.
ZUCCON d.o.o.


[16.06.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede.
Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar,


[02.06.2015.] Pozivi za dostavu Ponuda za usluge ispitivanja i provjera i Opis predmeta nabave.
OPIS PREDMETA NABAVE
ALING d.o.o.
ENERGONOVA d.o.o.
ESK CROATIA ATEST
ISKRA-S d.o.o.
Končar - Institut za elektrotehniku d.d.
METRON INSTRUMENTS d.o.o.
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.


[02.06.2015.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju Terumo System.
MEDICEM - servis d.o.o.


[22.05.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu programskog rješenja za virtualizciju poslužitelja.
BUSINESS COMPUTER SYSTEMS d.o.o.
KING ICT d.o.o.
KODEKS d.o.o.


[20.05.2015.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede (1686 komada).
Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"


[03.05.2015.] Ugovor o nabavi instrumenata za detekciju najčešćih uzročnika bolničkih infekcija.
Biomedica dijagnostika d.o.o.


[24.04.2015.] Poziv za dostavu Ponude za zamjenu RTG cijevi na dijaskopu SonialVision Versa.
SHIMADZU d.o.o.


[22.04.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj uslugi izvođenja radova redovitog preventivnog odrđžavanja i izvanrednih popravaka uređaja proizvođača ASP.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.


[22.04.2015.] Poziv za dostavu Ponude za reatestiranje automatskih sustava za gašenje požara (5 komada) i usluga punjenja i certificiranja spremnika s plinom FM200 (2 komada).
ALING d.o.o.
OPT-AGENCIJA
Tehnomobil Securitas d.o.o.


[22.04.2015.] Poziv za dostavu Ponude za reviziju procjene rizika (1 komad) i reviziju pravilnika zaštite na radu (1 komad).
KONTROL BIRO d.o.o.
ISKRA-S d.o.o.
ESK CROATIA ATEST d.o.o.
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
PROFI LABORIS d.o.o.


[16.04.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftalmologije - VI kat (KOF)
TERMO SERVIS d.o.o.


[10.04.2015.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju Terumo System 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji (4 komada).
MEDICEM - servis d.o.o.


[02.04.2015.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu instrumema za detekciju najačešćih uzročnika bolničkih infekcija (instrument za real-time PCR GeneXpert ®) - 1 komad.
Biomedica dijagnostika d.o.o.


[30.03.2015.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi provođenja mjera preventivne dezinfekcije i deratizacije
EKOTOURS d.o.o.


[11.03.2015.] Poziv za dosavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftalmologije -VI kat (KOF).
TERMO SERVIS d.o.o.
ZLARING d.o.o.
FRIGOOPREMA d.o.o.


[06.03.2015.] Poziv za dosavu Ponude za jednogodišnju uslugu provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije.
Eko-standard d.o.o.
Ekotours d.o.o.
Sanatio d.o.o.


[04.03.2015.] Ugovor o nabavi opreme za jednodnevnu kirurgiju.
Medic d.o.o.


[03.03.2015.] Ugovor o nabavi lasera za razbijanje kamenca u mokraćnom sustavu.
SALUS-MED d.o.o.


[19.02.2015.] Ugovor o nabavi prolaznog automatskog parnog sterilizatora.
Medic d.o.o.


[12.02.2015.] Poziv za dosavu Ponude za nabavu opreme za jednodnevnu kirurgiju (4 komada).
Medic d.o.o.
Elektroničar d.o.o.
INEL - medicinska tehnika d.o.o.


[10.02.2015.] Poziv za dosavu Ponude za nabavu lasera za razbijanje kamenaca u mokraćnom sustavu.
STELLA PROJEKT d.o.o.
SALUS-MED d.o.o.
EUROKONTAKT d.o.o.


[03.02.2015.] Ugovor o nabavi neurološkog UZV aparata.
Medial d.o.o.


[29.01.2015.] Ugovor za nabavu aparata za tromboelastometriju Rotem Delta.
Jasika d.o.o.


[15.01.2015.] Ugovor za veliki servis agregata i optimiranje rada centralne agregatske stanice.
AQUAdac d.o.o.


[08.01.2015.] Ugovor o nabavi izvora svijetla sa procesorom za torakalnu kirurgiju.
HKO d.o.o.


[08.01.2015.] Ugovor o nabavi endoskopske opreme (kamera, monitor i kolica) za torakalnu kirurgiju.
HKO d.o.o.


[07.01.2015.] Poziv za dosavu Ponude za nabavu prolaznog automatskog parnog sterilizatora.
Bioelektronika d.o.o.
INEL - medicinska tehnika d.o.o.
Medic d.o.o.


[02.01.2015.] Poziv za dosavu Ponude za nabavu neurološkog UZV uređaja.
EKSA GRUPA d.o.o.
Fokus Medical d.o.o.
Medial d.o.o.
Medicem servis d.o.o.
OLYMPUS d.o.o.


[29.12.2014.] Poziv za dosavu Ponude za nabavu aparata za tromboelastometriju.
Jasika d.o.o.,


[24.12.2014.] Ugovor o rekonstrukciji dizala C5 i C6.
Schindler Hrvatska d.o.o.


[23.12.2014.] Ugovor o nabavi 3D TEE sonde za postojeći UZV uređaj GE HEALTHCARE VIVID E9.
MEDICOM d.o.o.


[18.12.2014.] Poziv za dosavu Ponude za veliki servis agregata i optimiranje rada Centalne agregatske stanice (CAS).
AQUADAC d.o.o.,
STROJOOBNOVA servis agregata,
Montelektro d.o.o.


[17.12.2014.] Ugovor o nabavi raznih instrumenata za potrebe OP sala Klinike za kirurgiju čeljusti, lica i usta.
B. Braun Adria d.o.o.


[16.12.2014.] Ugovor o nabavi analizatora DNA sekvence u realnom vremenu.
ALPHACHROM d.o.o.


[15.12.2014.] Ugovor o nabavi bronhoskopa
OLYMPUS d.o.o.


[11.12.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu izvora svijetla sa procesorom za torakalnu kirurgiju.
HKO d.o.o.,
KARL STORZ Adria Eos d.o.o.,
REPROMAT-ZAGREB d.o.o.


[11.12.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu endoskopske opreme (kamera, monitor i kolica) za torakalnu kirurgiju.
HKO d.o.o.,
KARL STORZ Adria Eos d.o.o.,
REPROMAT-ZAGREB d.o.o.


[05.12.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu 3D TEE sonde.
LASER FIZIK d.o.o.,
EKSA GRUPA d.o.o.,
MEDICOM d.o.o.


[04.12.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu raznih instrumenata za potrebe OP sala Klinike za kirurgiju čeljusti, lica i usta.
Medilab d.o.o.,
Pharmacija Laboratorij d.o.o.,
B.Braun Adria d.o.o.


[01.12.2014.] Ugovor o najmu EXPANDER jedinice za uređaj za magnetsku rezonancu SHIMADZU EPIOS 5
SHIMADZU d.o.o.


[25.11.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu analizatora DNA sekvence u realnom vremenu.
Alphachrom d.o.o.,
Koncept media d.o.o.,
LKB Vertriebs Ges.m.b.H.


[21.11.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu bronhoskopa.
ZUCCON d.o.o.,
OLYMPUS d.o.o.,
ENDOMEDIC d.o.o.


[17.11.2014.] Poziv za dostavu Ponude za najam EXPANDER jedinice za uređaj za magnewtsku rezonancu SHIMADZU EPIOS 5.
SHIMADZU d.o.o.


[14.11.2014.] Ugovor o servisnom održavanju transmisijskog elektronskog mikroskopa JOEL JEM 1400
MEDICOM d.o.o.


[06.11.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu prolaznog automatskog parnog sterilizatora.
Bioelektronika d.o.o.,
Medic d.o.o.,
INEL - medicinska tehnika d.o.o.


[06.11.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu tlakomjera bez žive.
KVANTUM-TIM d.o.o.,
Medical Intertrade d.o.o.,
G&T tlakomjeri d.o.o.


[03.11.2014.] Poziv za dostavu Ponude za rekonstrukciju dizala C5 i C6.
LTS - Lift Tehnologije i Servis d.o.o.,
ThyssenKrupp Dizala d.o.o.,
Schindler Hrvatska d.o.o.


[16.10.2014.] Ugovor o izvođenju radova na adaptaciji Dijela prostora Centra za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu u Kliničkoj bolnici Dubrava
EDING d.o.o.


[10.10.2014.] Ugovor o izvršavanju jednogodišnje usluge tretmana kotlovskog, rashladnog i toplovodnog sustava Kliničke bolnice Dubrava
AQUA KEM d.o.o.


[25.09.2014.] Ugovor o nabavi intravenoznih kanila
B. Braun Adria d.o.o.


[16.09.2014.] Ugovor o nabavi igala za vađenje krvi
Hospitalija Trgovina d.o.o.


[04.09.2014.] Ugovor o nabavi kemikalija za pripremu tehnoloških voda
Kemoboja-Dubrava d.o.o.


[21.08.2014.] Ugovor o povjeravanju poslova sakupljanja biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina
Agroproteinka d.o.o.


[23.07.2014.] Poziv za dostavu Ponude za Adaptaciju dijela prostora centra za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Kliničke bolnice Dubrava.
EDING d.o.o.
HEDOM d.o.o.
K-B-M d.o.o.


[27.06.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
IVERO d.o.o.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.
KEMOKOP d.o.o.


[16.06.2014.] Ugovor o javnoj nabavi robe za isporuku telemetrijskih monitora (5 komada)
Iceberg International Trading d.o.o.


[02.06.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu Intravenoznih kanila
B. Braun Adria d.o.o.
Medilab d.o.o.
Vestra-med d.o.o.


[23.06.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu igala za vađenje krvi.
Hospitalija trgovina d.o.o.


[05.06.2014.] Ugovor o nabavi stropnog sustava za buđenje za 6 kreveta
Dräger Medical Croatia d.o.o.


[02.06.2014.] Poziv za dostavu Ponude za odvoz i zbrinjavanje otpada
Kemis Termoclean d.o.o.
Gajeta d.o.o.
Agroproteinka d.o.o.


[15.05.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu telemetrijskih monitora
Eksa grupa d.o.o.
ICEBERG INTERNATIONAL TRADING d.o.o.
MARK MEDICAL d.o.o.
MIBEX d.o.o.


[09.05.2014.] Ugovor o nabavi računalne opreme
Aries d.o.o.


[02.05.2014.] Poziv za dostavu ponude za nabavu opreme za obnovu sustava za sigurnosnu pohranu i arhiviranje podataka
ARIES d.o.o.
COMPUTECH d.o.o.
EUROCOMPUTER SYSTEMS d.o.o.
KING-ICT d.o.o.
MICROLINE d.o.o.
RETEL d.o.o.


[09.04.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu računalne opreme
ARIES d.o.o.
KING ICT d.o.o.
MICROLINE d.o.o.
RETEL d.o.o.


[31.03.2014.] Poziv za dostavu Ponude za stropni sustav za buđenje
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Elektroničar d.o.o.
MEL-MEDIKA d.o.o.
MTF d.o.o.
Siemens d.d.


[25.03.2014.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu monitora za anesteziju
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Mediva d.o.o.
Bioelektronika d.o.o.

POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ELEKTRIČAR
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 12. 03. 2021. godine.
Datum objave: 12. 04. 2021.


POZIV NA RAZGOVOR
za primanje doktora medicine u radni odnos na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
HITNE MEDICINE
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 12. 03. 2021. godine.
Datum objave: 12. 04. 2021.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 12. 03. 2021. godine.
Datum objave: 12. 04. 2021.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno vrijeme,
26 izvršitelja)
2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno vrijeme,
10 izvršitelja)
3. POMOĆNI RADNIK U CENTRALNOJ BOLNIČKOJ STERILIZACIJI
(na neodređeno vrijeme,
1 izvršitelj)
4. MAGISTAR MOLEKULARNE BIOLOGIJE
(na određeno vrijeme,
1 izvršitelj)
Datum objave: 09. 04. 2021.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(7 izvršitelja), a prema natječaju od 12. 03. 2021. godine.
Datum objave: 31. 03. 2021.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta:
1. DOKTOR MEDICINE, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine
(5 izvršitelja)
2. ELEKTRIČAR

(4 izvršitelja)
Datum objave: 29. 03. 2021.


POZIV NA PISANI TEST I RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 10. 03. 2021. godine.
Datum objave: 26. 03. 2021.


REZULTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
(1 izvršitelj), prema natječaju od 26.02.2021. god.
Datum objave: 23. 03. 2021.


NADOPUNA POZIVA
na pisano testiranje za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
(1 izvršitelj), na neodređeno vrijeme, prema natječaju od 26.02.2021. god.
Datum objave: 16. 03. 2021.


POZIV
na pisano testiranje za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
(1 izvršitelj), na neodređeno vrijeme, prema natječaju od 26.02.2021. god.
Datum objave: 15. 03. 2021.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ELEKTRIČAR
(4 izvršitelja)
Datum objave: 12. 03. 2021.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. SPREMAČICA
(na određeno vrijeme,
7 izvršitelja)
2. TRANSPORTNI RADNIK
(na određeno vrijeme,
4 izvršitelja)
3. POMOĆNI RADNIK U LJEKARNI
(na određeno vrijeme,
1 izvršitelj)
Datum objave: 12. 03. 2021.


NATJEČAJ
za primanje doktora medicine u radni odnos na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
HITNE MEDICINE
(5 izvršitelja)
Datum objave: 12. 03. 2021


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(2 izvršitelja)
Datum objave: 10. 03. 2021.


ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(7 izvršitelja), a prema natječaju od 12. 03. 2021. godine.
Datum objave: 14. 04. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(7 izvršitelja), a prema natječaju od 12. 03. 2021. godine.
Datum objave: 09. 04. 2021.


ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 10. 03. 2021. godine.
Datum objave: 09. 04. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 10. 03. 2021. godine.
Datum objave: 06. 04. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
(1 izvršitelj), prema natječaju od 26.02.2021. god.
Datum objave: 30. 03. 2021.


ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(10 izvršitelja), a prema natječaju od 20. 01. 2021. godine.
Datum objave: 26. 03. 2021.


ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(20 izvršitelja), a prema natječaju od 19. 02. 2021. godine.
Datum objave: 26. 03. 2021.


ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(20 izvršitelja), a prema natječaju od 19. 02. 2021. godine.
Datum objave: 26. 03. 2021.


ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(11 izvršitelja), a prema natječaju od 19. 02. 2021. godine.
Datum objave: 26. 03. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 19. 02. 2021. godine.
Datum objave: 15. 03. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(20 izvršitelja), a prema natječaju od 19. 02. 2021. godine.
Datum objave: 12. 03. 2021.


ODLUKA
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(11 izvršitelja), a prema natječaju od 19. 02. 2021. godine.
Datum objave: 12. 03. 2021.