Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2020. godinu) Preuzimanje

Jednostavna nabava

[19.06.2020.] Ugovor o nabavi UZV uređaja za Hitni bolnički prijem
MEDIAL d.o.o.


[16.06.2020.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu medicinskih papira
DELFORM d.o.o.
ENDOMEDIC d.o.o.
MEDIX-RAY d.o.o.


[10.06.2020.] Ugovor o izvođenju radova na garderobama kod tampona T2 i T3
KLIMAOPREMA d.d.


[10.06.2020.] Ugovor za postavljanje podne obloge i sanaciju štete na podu nakon potresa na Zavodu za urologiju
ARP d.o.o.


[09.06.2020.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu UZV uređaja za Hitni bolnički prijem KB Dubrava
FOKUS MEDICAL d.o.o.
MEDICOM d.o.o.
MEDIX-RAY d.o.o.


[08.06.2020.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu iverala za Internu kliniku i Zavod za neurokirurgiju
FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.
IVERART INTERIJERI j.d.o.o.
IVERPAN d.o.o.


[05.06.2020.] Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja plamenika proizvođača Weishaupt i ispitivanje sigurnosno-blokadnih uređaja parnih kotlova.
PLAVA PTICA d.o.o.
TERMOPLUS d.o.o.
WEISHAUPT-ZAGREB d.o.o.


[04.06.2020.] Ponude za izvođenje radova na garderobama kod tampona T2 i T3
KLIMAOPREMA d.d.


[03.06.2020.] Ugovor o izvođenju radova sanacije puknuća prohodnog ravnog krova C08 kata zgrade KB Dubrava
GRAD-MARK d.o.o.


[29.05.2020.] Poziv za dostavu Ponude za postavljanje podne obloge i sanaciju štete na podu nakon potresa na Zavodu za urologiju
ARP d.o.o.
HIT PODOVI
O-REL d.o.o.
OBJEKTNI PODOVI j.d.o.o.


[29.05.2020.] Ugovor nabava uređaja za automatsku izolaciju RNA/DNA
BIOSISTEMI d.o.o.


[27.05.2020.] Ugovor o nabavi operacijske lampe
DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o.


[26.05.2020.] Ugovor o jednogodišnjoj nabavi tiskanica
SVILAN d.o.o.


[21.05.2020.] Poziv za dostavu Ponude za postavljanje podne obloge i sanaciju štete na podu nakon potresa na Zavodu za urologiju
ARP d.o.o.
OBJEKTNI PODOVI j.d.o.o.
HIT-PODOVI d.o.o.


[19.05.2020.] Pozive za dostavu Ponude za izvođenje radova sanacije puknuća prohodnog ravnog krova C08 kata zgrade KB Dubrava
ARP d.o.o.
CONEL d.o.o.
G.R.B. d.o.o.
GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.
GRAD-MARK d.o.o.
TROMONT d.o.o.


[14.05.2020.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu uređaja za automatsku izolaciju RNA/DNA..
BIOSISTEMI d.o.o.
INEL-medicinska tehnika d.o.o.
Roche d.o.o.


[11.05.2020.] Pozive za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu tiskanica redovitim putem.
INTERGRAFIKA TTŽ d.o.o.
NARODNE NOVINE d.d.
SVILAN d.o.o.


[23.04.2020.] Ugovor o pružanju usluge pripreme i provedbe postupka javne nabave na projektu "Klinička bolnica Dubrava - Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti" (U.P.02.2.1.04.0040)
AIDOS d.o.o.


[15.04.2020.] Ugovor o jednogodišnjoj nabavi narukvica za odrasle Z-Band
INFO-KOD d.o.o.


[14.04.2020.] Ugovor o nabavi stanice za centralni nadzor
DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o.


[06.04.2020.] Ugovor o nabavi instrumenata za ugradnju elektrostimulatora srca
B.BRAUN ADRIA d.o.o.


[06.04.2020.] Ugovor o nabavi potrošnog materijala za protočnu citometriju
GOREA PLUS d.o.o.


[06.04.2020.] Ugovor o nabavi potrošnog materijala za protočnu citometriju
BIOMEDIKA DIJAGNOSTIKA d.o.o.


[21.03.2020.] Obavijest o odgodi postupaka jednostavne nabave
OBAVIJEST


[20.03.2020.] TABLICA ZA MEDICINSKE PAPIRE NOVA od 20.03.2020.
TABLICA MEDICINSKIH PAPIRI


[19.03.2020.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu medicinskih papira (sukladno Specifikaciji).
DELFORM d.o.o.
ENDOMEDIC d.o.o.
MEDIX-RAY d.o.o.


[16.03.2020.] Izmjena specifikacija za provedeni postupak jednostavne nabave za jednogodišnju nabavu narukvica za odrasle DIRECT Z-Band
IZMJENA SPECIFIKACIJA DIREKT Z-BAND


[13.03.2020.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu narukvica za odrasle DIRECT Z-Band
IN2 d.o.o.
INFO.KOD d.o.o.
MEDIX-RAY d.o.o.


[12.03.2020.] Ugovor o pružanju usluge upravljanja projektom i administracija na projektu "Klinička bolnica Dubrava - unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti (UP.02.2.1.04.0040)
KRUTAK d.o.o.


[10.03.2020.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja postojećeg programskog rješenja bolničke ljekarne
INFORMATION SYSTEMS d.o.o.


[09.03.2020.] Ugovor o nabavi potrošnog materijala za protočnu citometriju
A&B d.o.o.


[05.03.2020.] Poziv za dostavu Ponude za servis CT uređaja Somatom Emotion 16, ser. broj 78778
SIEMENS HEALTHCARE d.o.o.


[28.02.2020.] Ugovor o nabavi kemikalija za pripremu tehnoloških voda
3M d.o.o.


[28.02.2020.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu instrumenata za ugradnju elektrostimulatora srca
B. BRAUN ADRIA d.o.o.
M.T.F. d.o.o.
MEDIALAB d.o.o.


[27.02.2020.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu namještaja za dvoranu II kat
GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.
LUKAS DESIGN d.o.o.
ZG ZVUK d.o.o.


[26.02.2020.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja programskog rješenja bolničke ljekarne
INFORMATION SYSTEMS


[26.02.2020.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu potrošnog materijala za protočnu citometriju
A&B d.o.o.
BIOMEDICA DIJAGNOSTIKA d.o.o.
GOREA PLUS d.d.


[10.02.2020.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu kemikalija za pripremu tehnoloških voda (sol tabletiranu 99,99%)
3M d.o.o.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.
NARODNE NOVINE d.d.


[05.02.2020.] Poziv za dostavu Ponude za godišnji servis UZV-a GEHC, Logiq S8 + sonda za ML 6-15 D
MEDICOM d.o.o.


[20.01.2020.] Ispravak Specifikacije iz Poziva za dostavu Ponude za popravak mikroskopa OPMI Pentero
ISPRAVLJENA SPECIFIKACIJA


[17.01.2020.] Poziv za dostavu Ponude za popravak mikroskopa OPMI Pentero
CARL ZEISS d.o.o.


[17.01.2020.] Poziv za dostavu Ponude za servis uređaja Stealthstation S7
MEDIC d.o.o.


[13.01.2020.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi servisnog održavanja Maquet ECMO medicinskih uređaja
DOGAN SEPTEM d.o.o.


[03.01.2020.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja Maquet ECMO medicinskih uređaja
DOGAN SEPTEM d.o.o.


[03.01.2020.] Ugovor o implementaciji funkcionalnosti za primjenu e-smjernica u procesu indiciranja radiološke dijagnostike
IN2 d.o.o.


[30.12.2019.] Ugovor o nabavi manualnog rotacijskog mikrotoma
INEL-medicinska tehnika d.o.o.


[30.12.2019.] Ugovor o nabavi kriostata
INEL-medicinska tehnika d.o.o.


[23.12.2019.] Ugovor o nabavi stanice za kirurško planiranje
MEDIC d.o.o.


[23.12.2019.] Ugovor o obavljanju revizije za verifikaciju izdataka projekta
ALPHA AUDIT d.o.o.


[18.12.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu kriostata
A&B d.o.o.
INEL-medicinska tehnika d.o.o.
MEDIKA d.d.


[18.12.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu manualnog rotacijskog mikrotoma
A&B d.o.o.
INEL-medicinska tehnika d.o.o.
MEDIKA d.d.


[13.12.2019.] Poziv za dostavu Ponude za adaptaciju Odjela - izmjenu stropova
D-R INTERIJERI d.o.o.
INTEGRAL PROJEKT d.o.o.
SUŠILOVIĆ INTERIJERI d.o.o.


[13.12.2019.] Poziv za dostavu Ponude za implementaciju funkcionalnosti za primjenu e-smjernica u procesu indiciranja radiološke dijagnostike
IN2 d.o.o.


[13.12.2019.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane
AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.


[10.12.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu stanice za kirurško planiranje
MEDIC d.o.o.


[9.12.2019.] Ugovor o nabavi traktora
HITTNER d.o.o.


[9.12.2019.] Ugovor o nabavi defibrilatora
INEL-medicinska-tehnika d.o.o.


[2.12.2019.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi servisnog održavanja transmisijskog elektronskog mikroskopa JEOL JEM 1400
SCAN d.o.o.


[29.11.2019.] Ugovor o nabavi elektrokirurških generatora
SANYKO d.o.o.


[28.11.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu financijske revizije projekta
PARTNER REVIZIJA
CONSALIUM REVIZIJA
ALPHA AUDIT
Pojašnjenje. od 03.12.2019.


[22.11.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu traktora
AGRO-DOM
HITTNER d.o.o.
KEMOBOJA-DUBRAVA
SE-KRA d.o.o.


[21.11.2019.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostaka iz kuhinje sukladno Opisu predmeta nabave
AGROPROTEINKA d.o.o.
e-KOLEKTOR d.o.o.
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.


[21.11.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu defibrilatora
DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o.
INEL-MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.
MEDICOM d.o.o.


[20.11.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu elektrokirurških generatora
AGMAR d.o.o.
SANYKO d.o.o.
TEHNOMEDIKA


[18.11.2019.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi pohrane izvorne medicinske dokumentacije
FINANCIJSKA AGENCIJA


[18.11.2019.] Poziv za dostavu Ponude za adaptaciju i prenamjenu Zavoda za endokrinologiju
INTEGRAL PROJEKT d.o.o.
SUŠILOVIĆ INTERIJERI d.o.o.
D-R INTERIJERI


[15.11.2019.] Ugovor o nabavi licenci za RIS stanicu
SHIMADZU d.o.o.


[08.11.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu vodilica za sterilnu višekratnu biopsiju za GE sondu
MEDICOM d.o.o.


[08.11.2019.] Pozive za dostavu Ponude za nabavu MULTI SPLIT klima uređaja
TERMO SERVIS d.o.o.
RETEL d.o.o.
ENERGOHERC d.o.o.
DELTRON d.o.o.


[04.11.2019.] Ugovor o redovitom mjesečnom održavanju dizala (Grupa 1.)
SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.


[31.10.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu licence za RIS stanicu
SHIMADZU d.o.o.


[31.10.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu rezervnih dijelova za održavanje dizala Schindler
SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.


[31.10.2019.] Ugovor o redovitom mjesečnom održavanju dizala (Grupa 2.)
THYSSENKRUPP DIZALA d.o.o.


[30.10.2019.] Ugovor o nabavi kalibratora doza
BIOVIT d.o.o.


[22.10.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu linearne sonde za Vivid iq Premium UZV uređaj proizvođača GE Healthcare
MEDICOM d.o.o.


[22.10.2019.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu servisnog održavanja transmisijskog elektronoskog mikroskopa JEOL JEM 1400 - osnovna jedinica, serijski broj: EM 18460010-
MEDICOM d.o.o.
SCAN d.o.o.


[21.10.2019.] Ugovor o nabavi EKF holtera sa softverom za analizu
MEDIAL d.o.o.


[21.10.2019.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja Issa informacijskog sustava na Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju
VAMS TEC d.o.o.


[15.10.2019.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja centralnog rashladnog postrojenje (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftamologije - VI kat (KOF)
TERMO SERVIS d.o.o.


[10.10.2019.] Poziv za dostvu Ponude za redovito mjesečno održavanje dizala
KONE d.o.o.
SCHINDLER-HRVATSKA d.o.o.
THYSSENKRUPP d.o.o.


[09.10.2019.] Ugovor o nabavi opreme za zubotehnički laboratorij
DENTAL GRUPA d.o.o.


[09.10.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu uređaja za kraniotomiju
BIOPLOD d.o.o.
DIAGNOSISS CENTAR d.o.o.
RR MEDICAL d.o.o.


[07.10.2019.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede.
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "Dr. Andrija Štampar"


[07.10.2019.] Ugovor o nabavi UZC Color Doplera za ginekologiju.
MEDICOM d.o.o.


[07.10.2019.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju isporuku filtera za klimatizaciju I i II stupnja filtracije i zbrinjavanje istrošenih filtera .
ARIA VENT d.o.o.
Escoklima servis d.o.o.
Framago d.o.o.


[02.10.2019.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja centralnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftamologije - VI kat (KOF) .
FRIGOOPREMA d.o.o.
TERMO SERVIS d.o.o.
ZLARING d.o.o.


[02.10.2019.] Poziv za dostavu Ponude za dobavu i zamjenu procesora za UZV aparat GEHC Vivid E9
MEDICOM d.o.o.


[02.10.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu konveksne i linearne sonde za Vivid iq Premium UZV uređaj proizvođača GE Healthcare
MEDICOM d.o.o.


[30.09.2019.] Ugovor o nabavi stroja za pranje bijelog posuđa u restoranu KB Dubrava
TEHNO-ZAGREB d.o.o.


[30.09.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu EKG holtera sa softverom za analizu
DRAEGER MEDICAL CROATIA d.o.o.
MEDIAL d.o.o.
MEDICOM d.o.o.


[26.09.2019.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi izvođenja radova redovitog preventivnog održavanja i izvanrednih popravaka uređaja proizvođača ASP
JOHNSON & JOHNSON S. E. d.o.o..


[25.09.2019.] Pozive za dostavu Ponude za nabavu UZV Color Doplera za ginekologiju
M.T.F. d.o.o.
Medial d.o.o.
Medicom d.o.o.


[20.09.2019.] Pozive za dostavu Ponude za nabavu opreme za zubotehnički laboratorij
CONCEPTA d.o.o.
DENTAL GRUPA d.o.o.
PNP DENTAL d.o.o.
TIHELA d.o.o.


[19.09.2019.] Ugovor o nabavi stropnih stativa za Zavod za gastroenterologiju
DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o.


[18.09.2019.] Ugovor o jednogodišnjoj nabavi materijala za higijenske potrebe
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.


[18.09.2019.] Ugovor o jednogodišnjoj nabavi krpa za pod
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.


[18.09.2019.] Ugovor za radiološke radne stanice
MIKRONIS d.o.o.


[12.09.2019.] Poziv za dostavu ponude za nabavu stroja za pranje bijelog posuđa
FIŠER d.o.o.
GASTRO-TEH d.o.o.
HAGLEITNER HYGIENE HRVATSKA d.o.o.
TEHNOSERVIS LAKUŠ d.o.o.
TEHNO-ZAGREB d.o.o.


[10.09.2019.] Poziv za dostavu ponude za nabavu stropnih stativa za Zavod za gastroenterologiju
DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o.
M. T. F. d.o.o.
MEDICOM d.o.o.


[06.09.2019.] Poziv za dostavu ponude za nabavu kompresora
BTR-KOMPRESOR d.o.o.
DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o.
KUM TRADE ENGINEERING d.o.o.


[05.09.2019.] Ugovor o nabavi sustava grijanja i hlađenja za Zavod za neurokirugiju
RETEL d.o.o.


[05.09.2019.] Ugovor o izradi namještaja po mjeri
LUKAS DESIGN d.o.o.


[05.09.2019.] Ugovor o nabavi OCT uređaja
PREMED PHARMA Kft.


[05.09.2019.] Ugovor o dobavi i postavljanju parapropusnog epoksidnog poda
KORAPOD-PODOPOLAGAČKI RADOVI


[05.09.2019.] Ugovor o nabavi endoskopske opreme
OLYMPUS CZECH GROUP s.r.o.


[03.09.2019.] Poziv za dostavu ponude za usluge ispitivanja
ATEST KONTROLA d.o.o.
DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA
ENERGONOVA d.o.o.
ESK CROATIA ATEST d.o.o.
INSPEKT d.o.o.
KONČAR-INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d.
METRON INSTRUMENTS d.o.o.
MIPOS INŽENJERING d.o.o.
ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o.


[20.08.2019.] Izmjena tehničkih specifikacija za nabavu mikroskopa
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE MIKROSKOPA


[16.08.2019.] Ugovor o nabavi automatskih vrata
AUTOMATSKA VRATA d.o.o.


[16.08.2019.] Poziv za dostavu ponude za nabavu radiološke radne stanice.
KING ICT d.o.o.
AREIS d.o.o.
MIKRONIS d.o.o.


[16.08.2019.] Pojašnjenje dokumentacije za nabavu mikroskopa
POJAŠNJENJE
SPECIFIKACIJE MIKROSKOPA


[14.08.2019.] Poziv za dostavu ponude za nabavu endoskopske opreme.
OLYMPUS CZECH GROUP s.r.o.
MEDICOM d.o.o.
ZUCCON d.o.o.


[14.08.2019.] Poziv za dostavu ponude za nabavu OCT uređaja (1 komad).
CARL ZEISS d.o.o.
PREMED PHARMA Kft.
PRIMUS CONTACTUS d.o.o.


[14.08.2019.] Poziv za dostavu ponude za nabavu mikroskopa (1 komad).
MEDICOM d.o.o.
OLYMPUS CZECH GROUP s.r.o.
ZUCCON d.o.o.


[02.08.2019.] Pojašnjenje tehničkih specifikacija za dostavu ponude za izradu namještaja po mjeri
Pojašnjenje specifikacija


[29.07.2019.] Ugovor o nabavi iverala
Furnir drvni centar d.o.o.


[29.07.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu i izradu namještaja po mjeri (sukladno specifikaciji) .
ID PROJEKT d.o.o.
LUKAS DESIGN d.o.o.
STOLARIJA FRUK d.o.o.


[26.07.2019.] Poziv za dostavu Ponude za postavljanje parapropusnog epoksidnog poda (sukladno specifikaciji) .
DIZAJN POD d.o.o.
KORAPOD d.o.o.
ZAGORJE GRADNJA d.o.o.


[22.07.2019.] Ugovor o nabavi tavija.
DISPOMED d.o.o.


[16.07.2019.] Ponude za nabavu holtera tlaka
Draeger Medical Croatia d.o.o.
Medial d.o.o.
Medicom d.o.o.


[15.07.2019.] Ponuda za dobavu, izradu i ugradnju automatskih vrata (10 komada).
AUTOMATSKA VRATA d.o.o.
AVR SISTEM KARLOVAC d.o.o.
ITALSERRANDE ROLO VRATA d.o.o.


[10.07.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu iverala za Odjele na kirurškoj strani.
ELGRAD d.o.o.
FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.
IVERPAN d.o.o.


[10.07.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu tavija (2 komada).
BORMIAMED d.o.o.
DISPOMED d.o.o.
MEDIC d.o.o.


[09.07.2019.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije .
SANITACIJA d.o.o.


[05.07.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu sustava grijanja i hlađenja za Zavod za neurokirurgiju.
ENERGOHERC d.o.o.
Klimaoprema d.d.
Klimatizacija.hr
TERMO SERVIS d.o.o.


[01.07.2019.] Ugovor za sredstva za pranje rublja.
METEOR GRUPA - LABUD d.o.o.


[01.07.2019.] Djelomičan ispravak Opisa predmeta nabave iz Poziva za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu tretmana voda kotlovskog, rashladnog sustava sanitarne vode i sustava toplovodnog grijanja Ur. broj: 37-433/19.
3m ISPRAVAK
AEMA ISPRAVAK
AQUAKEM ISPRAVAK


[01.07.2019.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu tretmana voda kotlovskog, rashladnog sustava sanitarne vode i sustava toplovodnog grijanja.
3m d.o.o.
AEMA d.o.o.
AQUAKEM d.o.o.


[21.06.2019.] Poziv za dostavu ponude za jednogodišnje održavanje plamenika Weishaupt.
PLAVA PTICA d.o.o.
TERMOPLUS d.o.o.
WEISHAUPT d.o.o.


[19.06.2019.] poziv za dostavu Ponude za nabavu uređaja za suho otapanje plazme (plazmaterma).
BIOGNOST d.o.o.
JASIKA d.o.o.
MEDIVA d.o.o.


[19.06.2019.] Poziv za dostavu Ponude za dobavu i zamjenu RTG cijevi za RTG uređaj RADSPEED SAFIRE.
SHIMADZU d.o.o.


[05.06.2019.] Poziv za dostavu Ponuda za nabavu sredstava za pramje rublja za potrebe Kliničke bolnice Dubrava.
LABUD d.o.o.
SAPONIA d.o.o.
VIOLETA d.o.o.


[03.06.2019.] Ugovor za servis kamere za neurokiruršku navigaciju u KB Dubrava.
MEDIC d.o.o.


[03.06.2019.] Poziv za dostavu Ponude za servisiranje vatrogasnih aparata.
Atest biro
A-B-C zaštita
HRT - Šarić
Pastor-TVA d.d.


[03.06.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu radijalne UZV sonde.
Olympus Czech Group s.r.o.


[21.05.2019.] Poziv za dostavu Ponude za Servis kamere za neurokiruršku navigaciju u KB Dubrava.
MEDIC d.o.o.


[09.05.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nadogradnju postojećeg GE Healthcare Lunar Prodigy Primo RTG uređaja za dezintometriju za potrebe KB Dubrava.
MEDICOM d.o.o.


[16.04.2019.] Poziv za nabavu jedinica za grijanje i hlađenje (Heater - Cooler) u KB Dubrava.
BORMIAMED d.o.o.
Boston Medical d.o.o.
Dogan Septem d.o.o.


[11.04.2019.] Ugovor uređaj za intraoperacijsko praćenje evociranih potencijala.
SGM d.o.o.


[27.03.2019.] Ugovor o dobavi i ugradnji radijatorskih ploča.
ENERGOHERC d.o.o.


[21.03.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu uređaja za intraoperacijsko praćenje evociranih potencijala.
Draeger Medical Croatia d.o.o.
SGM d.o.o.
M.T.F. d.o.o.


[21.03.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu nadkrevetnih jedinica za bolesničke krevete.
Draeger Medical Croatia d.o.o.
ELBA Novo mesto d.o.o.
M.T.F. d.o.o.


[21.03.2019.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju pretplatu na medicinsku bazu podataka u elektroničkom obliku "UP TO DATE".
ROBERT'S d.o.o.
ROBERT'S PLUS d.o.o.
Superknjižara d.o.o.


[18.03.2019.] Ugovor o nabavi klupa za čekaonice.
IVERAART INTERIJERI d.o.o.


[18.03.2019.] Ugovor o nabavi ležaja.
M.T.F. d.o.o.


[14.03.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu stola za rehabilitaciju šake i ručnog zgloba.
AGMAR d.o.o.
INERVA j.d.o.o.
MEDICEM - servis d.o.o.


[05.03.2019.] Poziv za dostavu Ponude za uslugu baždarenja vaga u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Libra Tehničar d.o.o.
Mikrotehna d.o.o.
Vagotehna, servis, prodaja i montaža


[01.03.2019.] Ugovor o izvođenju soboslikarskih radova na uređenju prostora KB Dubrava.
FINITURA d.o.o.


[01.03.2019.] Ugovor o nabavi pokretnog EEG uređaja.
Bioelektronika d.o.o.


[01.03.2019.] Ugovor o nabavi kolica za njegu bolesnika.
M.T.F. d.o.o.


[01.03.2019.] Ugovor o nabavi higijenskih kontejnera za praonicu rublja i odjele.
CORNUS COMMERCE


[01.03.2019.] Poziv za dostavu Ponude za dobavu i ugradnju radijatorskih ploča.
ENERGOHERC d.o.o.
INSTALO-MONT
MATO EL-D
MONTING d.o.o.


[28.02.2019.] Ispravljeni Troškovnik za popravak ventilatora klima komore A1 tlak, a prema Pozivu za dostavu Ponude za popravak ventilatora klima komore A1 tlak, Ur. broj: 37-109/19 od 26.02.2019. godine.
ISPRAVLJENI TROŠKOVNIK


[28.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za popravak ventilatora klima komore A1 tlak.
FRIGO-TAR d.o.o.
Rotostar d.o.o.
Turbomehanika d.o.o.


[25.02.2019.] Ugovor o nabavi dermatoma.
B.Braun Adria d.o.o.


[25.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu opreme za Jednodnevnu kirurgiju.
M.T.F. d.o.o.
Medik Zagreb d.o.o.
Sanyko d.o.o.


[25.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu ležaja.
M.T.F. d.o.o.
Medicem.servis d.o.
Sanyko d.o.o.


[22.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za soboslikarske radove na uređenju prostora KB Dubrave.
BERIGO d.o.o.
FINITURA d.o.o.
GRADITELJ vl. Zoran Brdar


[20.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu klupa za čekaonice.
IVERART INTERIJERI j.d.o.o.
TEDING d.o.o.
TIM INTERIJERI d.o.o.


[15.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude higijenskih kontejnera za Praonicu rublja i odjele.
CORNUS COMMERCE d.o.o.
E-ELMES d.o.o.
UGO-BENinterijeri d.o.o.


[12.02.2019.] Ugovor o nabavi kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.


[11.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu pokretnih kada za kupanje pacijenata.
SANYKO d.o.o.
M.T.F. d.o.o.
ZUCCON d.o.o.


[07.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu dermatoma.
B. Braun Adria d.o.o.
M.T.F. d.o.o.
Medilab d.o.o.


[07.02.2019.] Ispravljeni Troškovnik za sanaciju zida centralne klima komore G tlak, a prema objavljenom Pozivu za dostavu Ponude za sanaciju zida centralne klima komore G tlak, Ur. broj: 37-45-/19 od 31.01.2019. godine.
Ispravljeni Troškovnik


[06.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu pokretnog EEG uređaja (1 komad).
Bioelektronika d.o.o.
De.Ka.Ge. d.o.o.
SALUS-MED d.o.o.


[06.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu kolica za njegu bolesnika.
M.T.F. d.o.o.
Medicom d.o.o.
ZUCCON d.o.o.


[05.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu rotablator konzole(1 komad).
Medical Intertrada d.o.o.


[01.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu kemikalija za pripremu tehnoloških voda (sol tabletirana 99,99%).
IVERO d.o.o.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.
NARODNE NOVINE d.o.o.


[31.01.2019.] Poziv za dostavu Ponude za sanaciju centralne klime komore G tlak.
Framago d.o.o.
PRO-KLIMA d.o.o.
Tehnovent d.o.o.
Ventilatormontaža d.o.o.


[24.01.2019.] Ugovor o nabavi pribora i rezervnih dijelova za računala.
ARIES d.o.o.


[16.01.2019.] Poziv za dostavu Ponude za sanaciju nosećih filterskih konstrukcija filtera I i II stupnja za centralne klime G, B i C.
Framago d.o.o.
PRO-KLIMA d.o.o.
Tehnovent d.o.o.
Ventilatormontaža d.o.o.


[16.01.2019.] Poziv za dostavu Ponude za sanaciju zida centralne klime komore G tlak.
Framago d.o.o.
PRO-KLIMA d.o.o.
Tehnovent d.o.o.
Ventilatormontaža d.o.o.


[15.01.2019.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu pribora i rezervnih dijelova za računala.
ARIES d.o.o.
HGSPOT informatika d.o.o.
Mikronis d.o.o.


[14.01.2019.] Aneks Ugovoru o jednogodišnjoj usluzi odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane.
AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.


[14.01.2019.] Ugovor o isporuci i ugradnji bolničke signalizacije za Odjel za traumatologiju i Zavod za bolesti srca i krvnih žila.
LEADTECH d.o.o.


[10.01.2019.] Ugovor Nabava EKG uređaja visoke klase.
MEDICOM d.o.o.


[10.01.2019.] Ugovor Visokofrekventna jedinica za resekciju i disekciju.
ENDOPHARM d.o.o.


[10.01.2019.] Ugovor Oprema za nadogradnju endoskopskog stupa za Zavod za urologiju u KB Dubrava.
ENDOPHARM d.o.o.


[10.01.2019.] Ugovor Jedinica za prikaz vitalnih funkcija sa mogućnosti oživljavanja.
MIBEX d.o.o.


[20.12.2018.] Ugovor o izvođenju radova na obnovi i prilagodbi prostora Zavoda za neurokirurgiju u Kliničkoj bolnici Dubrava - strojarski radovi.
ENERGOHERC d.o.o.


[20.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Nadogradnju Mortara EKG holter sustava u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Fokus Medical d.o.o.
MEDIAL d.o.o.
Panon trade d.o.o.


[19.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za isporuku i ugradnju bolničke signalizacije za Odjel za traumatologiju i Zavod za bolesti srca i krvnih žila.
ECCOS INŽENJERING d.o.o.
Eurokod Pisačić d.o.o.
LEADTECH d.o.o.
SECURUS d.o.o.


[18.12.2018.] Ugovor o nabavi radnog mjesta za pregled sa stolcima za pacijenta i doktora.
MIBEX d.o.o.


[18.12.2018.] Ugovor o nabavi injektora za angiografiju ugljičnim dioksidom.
MARK MEDICAL d.o.o.


[17.12.2018.] Ugovor za početnu i završnu konferenciju.
SVE PET d.o.o.


[17.12.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane.
AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.


[06.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu opreme za nabavu radnog mjesta za pregled sa stolcima za pacijenta i doktora.
B.I.G.B.L.U.E. d.o.o.
EKSA GRUPA d.o.o.
MIBEX d.o.o.


[04.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu opreme za nadogradnju endoskopskog stupa za Zavod za urologiju u KB Dubrava.
ENDOPHARM d.o.o.
Olympus Czech Group s.r.o.
ZUCCON d.o.o.


[04.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Visokofrekventne jedinice za resekciju i disekciju u KB Dubrava.
ENDOPHARM d.o.o.
Olympus Czech Group s.r.o.
ZUCCON d.o.o.


[04.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu jedinica za prikaz vitalnih funkcija sa mogućnosti oživljavanja.
B.I.G. BLUE d.o.o.
EKSA GRUPA d.o.o.
MIBEX d.o.o.


[04.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu Op lampe sa dvije kupole.
EUROTRENK d.o.o.
M.T.F. d.o.o.
ZUCCON d.o.o.


[30.11.2018.] Ugovor o nabavi monitora vitalnih funkcija.
MIBEX d.o.o.


[30.11.2018.] Ugovor o obavljanju poslova stručnog nadzora gradnje.
TENZOR d.o.o.


[30.11.2018.] Ugovor za nadogradnju na evidenciju o radu dolazaka i odlazaka sa posla u Kliničkoj bolnici Dubrava.
AIKATE d.o.o.


[29.11.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi servisnog održavanja transmijiskog elektronskog mikroskopa JEOL JEM 1400.
SCAN d.o.o.


[26.11.2018.] Ugovor o nabavi kirurškog rublja.
Labtex d.o.o.


[22.11.2018.] Ugovor nabave usluge dizajna i tiska Grupa 2.
Foto studio Đurđica


[22.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu monitora vitalnih funkcija i Ispravak Poziva za dostavu ponude.
B.I.G.B.L.U.E. d.o.o.
EKSA GRUPA d.o.o.
Ispravak Poziva
MIBEX d.o.o.


[19.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Projektantski nadzor (GRUPA 1) i Stručni nadzor (GRUPA 2) radova obnove i prilagodbe prostora Klinike za unutarnje bolesti Zavoda za gastroenterologiju, dnevne bolnice - Jednodnevna kirurgija u prizemlju glavne zgrade i dnevne bolnice Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava.
A.P.G. inženjering d.o.o.
Brosig projekt d.o.o.
Granda projekt d.o.o.
TENZOR d.o.o.


[19.11.2018.] Odluka o poništenju Poziva za dostavu Ponuda za Stručni nadzor radova obnove i prilagodbe prostora Klinike za unutarnje bolesti Zavoda za gastroenterologiju, dnevne bolnice - Jednodnevna kirurgija u prizemlju glavne zgrade i dnevne bolnice Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava.
ODLUKA O PONIŠTENJU


[16.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Izvođenje radova na obnovi i prilagodbi prostora Zavoda za neurokirurgiju u KB Dubrava - Strojarski radovi.
ENERGOHERC d.o.o.
TERMOMONTING d.o.o.
ZLARING d.o.o.


[15.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostatka iz kuhinje.
e-KOLEKTOR d.o.o.
Agroproteinka d.d.
Kemis Termoclean d.o.o.


[15.11.2018.] Ugovor o nabavi uređaja za jedinično pakiranje lijekova.
LOGOKOD d.o.o.


[14.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu kirurškog rublja.
DM TEKSTILNI KROJAČKI OBRT
LABTEX d.o.o.
ORTO REA


[09.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za stručni nadzor radova obnove i prilagodbe prostora Klinike za unutarnje bolesti Zavoda za gastroenterologiju, dnevne bolnice - jednodnevna kirurgija u prizemlju glavne zgrade i dnevne bolnice Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava.
Brosig projekt d.o.o.
Granda projekt d.o.o.
TENZOR d.o.o.


[09.11.2018.] Izvođenje radova na obnovi i prilagodbi prostora Zavoda za neurokirurgiju u KB Dubrava - Aluminijska bravarija.
OBAVIJEST


[07.11.2018.] Pojašnjenje - uređaja za jedinično pakiranje lijekova
Objava pojašnjenja.


[07.11.2018.] Ponovljeni Poziv za dostavu Ponude za uređaj za jednično pakiranje lijekova (1 komada).
LOGOKOD d.o.o.
PHARMAPAK d.o.o.
Rema d.o.o.


[07.11.2018.] Ponovljeni poziv postupka za nabavu uređaja za jedničnu terapiju.
PONOVLJENI POZIV


[07.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nadogradnju na evidenciju o radu dolazaka i odlazaka s posla u KB Dubrava.
aiKATE d.o.o.
ARBORESCO d.o.o.
DIRECTA d.o.o.
Leadtech d.o.o.
CENTRUS TIM d.o.o.


[06.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu usluge dizajna i tiska u KB Dubrava.
Eko graf d.o.o.
FONS FAUST d.o.o.
NAJLON d.o.o.
FOTO STUDIO "ĐURĐICA"
Upute za korisnike


[31.10.2018.] Odluka o poništenju za Nadogradnju na evidenciju o radu dolazaka i odlazaka s posla.
ODLUKA O PONIŠTENJU


[26.10.2018.] Tehnička specifikacija - Nadogradnja na evidenciju o radu dolazaka i odlazaka s posla.
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA


[25.10.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Izvođenje radova na obnovi i prilagodbi prostora Zavoda za neurokirurgiju u Kliničkoj bolnici Dubrava - Aluminijska bravarija.
IKS FENSTER d.o.o.
Stolarija INdoor d.o.o.
MARLEX d.o.o.


[25.10.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Izvođenje radova na obnovi i prilagodbi prostora Zavoda za neurokirurgiju u KB Dubrava – Strojarski radovi.
CENTRO-MED d.o.o.
TERMOMONTING d.o.o.
TERMORAD d.o.o.
ZLARING d.o.o.


[25.10.2018.] Nadogradnje na evidenciju o radu dolazaka i odlazaka sa posla.
Pojašnjenje


[24.10.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu uređaja za jedinično pakiranje lijekova (1 komad).
LOGOKOD d.o.o.
PHARMAPAK d.o.o.
REMA d.o.o.


[22.10.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nadogradnju na evidenciju o radu dolazaka i odlazaka sa posla.
aiKATE d.o.o.
ARBORESCO d.o.o.
CENTRUS TIM d.o.o.


[22.10.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu injektora ugljičnim dioksidom (1 komad).
Johnson@Johnson d.o.o.
KEFO d.o.o.
MARK MEDICAL d.o.o.


[22.10.2018.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu servisnog održavanja transmisijskog elektronskog mikroskopa JEOL JEM 1400 - osnovna jedinica, serijski broj: EM 18460010 (1 komad).
MEDICOM d.o.o.
SCAN d.o.o.


[19.10.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju Terumo System 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji.
MEDICEM - servis d.o.o.


[18.10.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja ISSA informacijskog sustava na Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju.
Vams Tec d.o.o.


[04.10.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi pohrane izvorne medicinske dokumentacije.
FINANCIJSKA AGENCIJA


[03.10.2018.] Ugovor o nabavi uređaja za neinvazivnu ventilaciju i prijenosnog polisomnografa.
Eksa Grupa d.o.o.


[20.09.2018.] Poziv za dostavu Ponude za uređaj za jednogodišnju uslugu održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju Terumo System 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji (4 komada).
MEDICEM - servis d.o.o.


[14.09.2018.] Poziv za dostavu Ponude za uređaj za neinvazivnu ventilaciju i prijenosnog polisomnografa.
DRAGER d.o.o.
EKSA GRUPA d.o.o.
M.T.F. d.o.o.


[12.09.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftamologije - VI kat (KOF) sukladno Troškovniku.
TERMO SERVIS d.o.o.


[10.09.2018.] Poziv za dostavu Ponude za usluge ispitivanja.
ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.


[10.09.2018.] Pozive za dostavu Ponude za usluge ispitivanja.
ALING d.o.o.
ATEST KONTROLA d.o.o.
DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA d.o.o.
ENERGONOVA d.o.o.


[10.09.2018.] Poziv za dostavu Ponude za usluge ispitivanja.
ESK CROATIA ATEST d.o.o.
ISKRA-S d.o.o.
MIPOS INŽENJERING d.o.o.
PLASMA d.o.o.


[04.09.2018.] Ugovor o nabavi parno konvekcijske pećnice.
TEHNO-ZAGREB d.o.o.


[29.08.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar


[29.08.2018.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftamologije - VI kat (KOF).
FRIGOOPREMA d.o.o.
TERMO SERVIS d.o.o.
ZLARING d.o.o.


[28.08.2018.] Drugo Produljenje roka za dostavu Ponude za građevinske radove za postrojenje reverzne osmoze.
ART-GRADITELJSTVO d.o.o.
BRAMGRAD d.o.o.
TOTIĆ d.o.o.


[17.08.2018.] Objava Produljenja roka za dostavu Ponude za građevinske radove za postrojenje reverzne osmoze.
BRAMGRAD d.o.o.
INTER S.T.E.E.L. d.o.o.
Totić d.o.o.


[14.08.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi izvođenja radova redovitog preventivnog održavanja i izvanrednih popravaka uređaja proizvođača ASP.
Johnson&Johnson S.E. d.o.o.


[14.08.2018.] Ugovor o nabavi defibrilatora.
INEL-medicinska tehnika d.o.o.


[14.08.2018.] Ugovor o usluzi izrade projektne dokumentacije za uređenje interijera i nadzor (Ulazni prostor, dvorana i uredi, cca 550 m2).
Studio Lisica d.o.o


[09.08.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu parno konvenkcijske pećnice.
Eurogast d.o.o.
Oprema Radman d.o.o.
Project Trade d.o.o.
Tehno-Zagreb d.o.o.


[06.08.2018.] Poziv za dostavu Ponude za građevinske radove za postrojenje reverzne osmoze.
Totić d.o.o.
INTER S.T.E.E.L. d.o.o.
BRAMGRAD d.o.o.


[01.08.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu uređaja za terapiju s visokim protokom.
FESTA d.o.o.
SANYKO d.o.o.
TEHNOMEDIKA d.o.o.


[02.07.2018.] Ugovor o nabavi snimke stanja spremnosti KB Dubrava za ispunjavanje pravnih zahtjeva GDPR Uredbe u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Ugovor o poslovnoj suradnji, Dijana Kladar


[28.06.2018.] Poziv za dostavu Ponude za instalaciju sustava za upravljanje dizalima u požarnom režimu rada iz sustava za dojavu požara.
ALING d.o.o.


[21.06.2018.]
Pojašnjenje za nabavu defibrilatora.
Novi troškovnik


[19.06.2018.] Poziv za jednogodišnju isporuku filtera za klimatizacijuI i II stupnja filčtracije i zbrinjavanja istrošenih filtera u Kliničkoj bolnici Dubrava.
ARIA VENT d.o.o.
Framago d.o.o.
TIA vent uslužno građevinski obrt d.o.o.


[19.06.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije.
SANITACIJA d.o.o.


[19.06.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu aspiratora u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Sanyko d.o.o.
Tehnomedika d.o.o.
Festta d.o.o.


[15.06.2018.] Ugovor o nabavi električnog visokookretnog motora za otvaranje kostiju lubanje.
B. Braun Adria d.o.o.


[14.06.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu uređaja za sterilizaciju instrumenata u Kliničkoj bolnici Dubrava
PANON TRADE d.o.o.
RETINA-ORL CENTAR ZAGREB d.o.o.
STIV TRADE d.o.o.


[14.06.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu defibrilatora u Kliničkoj bolnici Dubrava
INEL - medicinska tehnika d.o.o.
Kardian d.o.o.
MIBEX d.o.o.
M.T.F. d.o.o.


[13.06.2018.] Poziv za dostavu Ponude za zamjenu oštećenih stakala u prizemlju objekta Kliničke bolnice Dubrava.
Gorica staklo d.o.o.
Staklo bakar d.o.o.
Staklo galanterija-rožman


[12.06.2018.] Ugovor o nabavi stomatološke jedinice.
Novodent d.o.o.


[06.06.2018.] Pozive za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu mjere preventivne dezinsekcije i deratizacije.
DEZINSEKCIJA RIJEKA d.o.o.
SANITACIJA d.o.o.
TINAMON d.o.o.


[04.06.2018.] Poziv za nabavu 5 - sjedne klupe za čekaonicu.
Tim interijeri d.o.o.
Teding d.o.o.
Iverart interijeri j.d.o.o.


[01.06.2018.] Ugovor za nabavu elektrokirurškog generatora.
Hilus d.o.o


[01.06.2018.] Ugovor za jednogodišnju uslugu tretmana kotlovskog, rashladnog i sustava toplovodnog grijanja.
AQUA KEM d.o.o


[01.06.2018.] Ugovor za Uređaj za stereotaksiju biopsije dojke.
FINERA d.o.o


[01.06.2018.] Ugovor za održavanje dizala.
Schindler Hrvatska d.o.o
Thyssenkrupp Dizala d.o.o


[01.06.2018.] Ugovor za jednogodišnje održavanje plamenika Waishaupt.
Termopuls o.u.


[01.06.2018.] Ugovor za nabavu gastroskopa.
Olympus Czech Group, s.r.o.


[28.05.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu snimke stanja spremnosti KB DUBRAVA za ispunjavanje pravnih zahtjeva GDPR Uredbe.
Odvjetnik Mate Kačan
Odvjetnica Marela Puharić
Odvjetnica Dijana Kladar


[28.05.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu stomatološke jedinice (1 komad).
AETHER d.o.o.
Dental Grupa d.o.o.
NOVODENT d.o.o.


[23.05.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu električnog visokookretnog motora za otvaranje kostiju lubanje.
B. Braun Adria d.o.o.
M.T.F. d.o.o.
Medilab d.o.o.


[23.05.2018.] Poziv za dostavu Ponude za zamjenu rotacionog brtvila na C - luku.
Medicom d.o.o.


[03.05.2018.] Poziv za dostavu Ponude za aparat za limfnu drenažu.
BTL d.o.o.


[02.05.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu elektropodesive jedinice za pozicioniranje koljena.
MTF d.o.o.


[19.04.2018.] Poziv za dostavu Ponude za elektrokirurški generator.
Hilus d.o.o.
MEL-Medikal d.o.o.
Sanyko d.o.o.


[19.04.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Linearnu sondu UST-5546 SN MO 6779.
MEDIAL d.o.o.


[19.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za uređaj za stereotaksiju dojke.
FINERA d.o.o.


[12.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za jednogodišnje održavanje plamenika Waishaupt.
PLAVA PTICA d.o.o.
TERMOPLUS d.o.o.
WAISHAUPT d.o.o.


[12.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za uslugu tretmana voda kotlovskog, rashladnog sustava sanitarne vode i sustava toplovodnog grijanja.
3M d.o.o.
AEMA d.o.o.
AQUAKEM d.o.o.


[12.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za isporuku, montažu i testiranje hepa filtera.
TERMO SERVIS d.o.o.


[12.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za isporuku, montažu i testiranje hepa filtera.
EKO VENT - INFO d.o.o.
ESCO KLIMA SERVIS d.o.o.
K. G. V. H. EKO d.o.o.
FRAMAGO d.o.o.


[11.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za redovito mjesečno održavanje dizala Schindler i Thyssen - krup.
KONE d.o.o.
SCHINDLER - HRVATSKA d.o.o.
THYSSENKRUPP d.o.o.


[10.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za nabavu transportnog ventilatora.
DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o.
B.BRAUN ADRIA d.o.o.
MEDIC d.o.o.


[10.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za nabavu kolica za reanimaciju.
ZUCCON d.o.o.
B.BRAUN ADRIA d.o.o.
MTF d.o.o.


[10.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za nabavu gastroskopa.
ZUCCON d.o.o.
OLYMPUS d.o.o.
MEDICOM d.o.o.


[23.03.2018.] Ugovor instrumenti za sisteme za stabilizaciju kralježnice.
Medic d.o.o.


[22.03.2018.] Ugovor o nabavi baterijska ubodna pila.
B. Braun Adria d.o.o.


[12.3.2018.] Poziv za dostavu ponude za nabavu baterijske ubodne pile za potrebe kardiokirurgije.
MEDIC d.o.o.
Medilab d.o.o.
B. Braun Adria d.o.o.


[08.03.2018.] Poziv za dostavu ponude za instrumente za sisteme za stabilizaciju kralježnice.
MEDIC d.o.o.


[07.03.2018.] Poziv za dostavu ponude za popravak MR Siemens.
SIEMENS d.o.o.


[28.02.2018.] Poziv za dostavu Ponude za izradu, dobavu i ugradnju radijatorskih ploča prema uzorku za klima radijatore.
ENERGOHERC d.o.o.


[26.02.2018.] Poziv za dostavu ponude za nabavu zamjena frekventnog pretvarača tip FC za plamenik Weishaupt RGL70, parametriranje i puštanje u rad
ŠMINTIĆ SERVIS d.o.o.
TERMOPULS d.o.o.
WEISHAUPT Zagreb d.o.o.


[26.02.2018.] Poziv za dostavu ponude za nabavu usluga savjetovanja i edukacije oko unapređenja točnosti šifriranja akutnih epizoda liječanja u KB Dubravi.
KAROL consulting d.o.o.


[19.02.2018.] Poziv za dostavu ponude za za servisiranje aparata za pripremu vode na odjelu hemodijalize.
MEDILAB d.o.o.


[16.02.2018.] Poziv za dostavu ponude za servisiranje vatrogasnih aparata.
A-B-C zaštita
Atest biro
HRT - Šarić
Pastor-TVA


[07.02.2018.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu o baždarenja vaga u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Libra Tehničar d.o.o.
Mikrotehna d.o.o.
Vagotehna Zdenčina d.o.o.


[17.01.2018.] Ugovor o nabavi kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.


[10.01.2018.] Poziv za ponudu za servisiranje aparata za hemodijalizu.
FRESENIUS MEDICAL CARE HRVATSKA d.o.o.


[03.01.2018.] Ugovor za nabavu funkcionalnosti za spajanje lokalnog financijskog sustava sa sustavom Državne riznice.
IN2 informacijski inženjering d.o.o.


[03.01.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi servisnog održavanja transmisijskog elektronskog mikroskopa JEOL JEM 1400.
SCAN d.o.o.


[03.01.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane.
e-KOLEKTOR d.o.o.


[03.01.2018.] Ugovor o izradi projektne dokumentacije.
Komperg d.o.o.


[03.01.2018.] Ugovor o nabavi perfuzora.
B.Braun Adria d.o.o.


[03.01.2018.] Ugovor o nabavi kolonoskopa i gastroskopa.
Olympus Czech Group s.r.o.


[03.01.2018.] Ugovor o nabavi mikroskopa za patologiju.
Olympus Czech Group s.r.o.


[03.01.2018.] Ugovor za nadogradnju IBIS-a i BioNET LIS sustava modulom eSmjernice.
IN2 informacijski inženjering d.o.o.


[18.12.2017.] Poziv za dostavu ponude za mikroskop za potrebe patologije.
OLYMPUS d.o.o.
MEDICOM d.o.o.
ZUCCON d.o.o.


[13.12.2017.] Poziv za dostavu ponude za nabavu Kolonoskopa.
MEDICOM d.o.o.
OLYMPUS d.o.o.
ZUCCON d.o.o.


[06.12.2017.] Poziv za dostavu Ponude za izradu i dobavu radijatorskih ploča prema uzorku za klima radijatore.
ENERGOHERC d.o.o.
INSTALOMONTd.o.o.
MONTING d.o.o.
PLINOINSTALATER IVANOVIĆ d.o.o.


[06.12.2017.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu standardnih kalibracijskih izvora i olovni štitnici za šprice.
BIOVIT d.o.o.


[04.12.2017.] Poziv za dostavu ponude produženje korištenja LexiComp-a baze podataka o lijekovima.
ALGORITAM d.o.o.


[02.11.2017.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostatka kuhinje.
Agroproteinka d.d.
e-KOLEKTOR
Kemis Termoclean d.o.o.


[31.10.2017.] Poziv za dostavu Ponude za nadogradnju IBIS-a i BioNET LIS sustava modulom eSmjernice.
IN2 d.o.o.


[30.10.2017.] Ugovor za nabavu funkcionalnosti za spajanje lokalnog financijskog sustava sa sustavom Državne riznice.
IN2 informacijski inženjering d.o.o.


[24.10.2017.] Ugovor o održavanju ISSA informacijskog sustava na Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju.
Vams Tec d.o.o.


[23.10.2017.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
INOKOEM d.o.o.
IVERO d.o.o.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.
KEMOKOP d.o.o.


[18.10.2017.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu servisnog održavanja transmisijskog elektronskog mikroskopa JEOL JEM 1400.
MEDICOM d.o.o.
SCAN d.o.o.


[17.10.2017.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu funkcionalnosti za spajanje lokalnog financijskog sustava sa sustavom Državne riznice.
IN2 d.o.o.


[10.10.2017.] Poziv za dostavu Ponude za uslugu izrade projektne dokumentacije "Rekonstrukcija sustava elektroenergetskog napajanja KBD u nuždi".
Adeo d.o.o.
Aqua Omega d.o.o.
Fakultet elektrotehnike i računarstva - Zagreb
Komperg d.o.o.


[06.10.2017.] Ugovor o nabavi rezervnih dijelova i komponenata za Odsjek za informatičku potporu.
ARIES d.o.o.


[06.10.2017.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju TERUMO SYSTEM 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji.
MEDICEM-servis d.o.o.


[05.10.2017.] Ugovor o nabavi indukcijskog ljevača.
M.T.F d.o.o.


[03.10.2017.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi pohrane izvorne medicinske dokumentacije.
FINANCIJSKA AGENCIJA


[29.09.2017.] Ispravak tehničke specifikacije za nabavu rezervnih dijelova i komponenata za Odsjek za informatičku potporu.
Ispravak tehničke specifikacije


[26.09.2017.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu rezervnih dijelova i komponenata za Odsjek za informatičku potporu
ARIES d.o.o.
HGSPOT d.o.o.
MIKRONIS d.o.o.


[19.09.2017.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu EKG uređaja
DRAGER d.o.o.
MEDIAL d.o.o.
MEDICOM d.o.o.
MTF d.o.o.


[13.09.2017.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju Terumo System 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji.
MEDICEM-servis d.o.o.


[06.09.2017.] Poziv za dostavu ponude za jednogodišnju uslugu pohrane izvorne medicinske dokumentacije.
FINANCIJSKA AGENCIJA

[04.09.2017.] Ugovor o nabavi defibrilatora.
DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o.

[31.08.2017.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftamologije - VI kat (KOF).
TERMO SERVIS d.o.o.


[28.08.2017.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene pregled.
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "Dr. Andrija Štampar"


[24.08.2017.] Ugovor o nabavi EKG ergometrijskog sustava s pokretnim sagom.
KARDIAN d.o.o.


[21.08.2017.] Ugovor o nabavi bronhoskopa.
OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o.


[21.08.2017.] Ugovor o usluzi izrade tehničke dokumentacije JDK.
APG-INŽENJERING d.o.o.


[21.08.2017.] Ugovor o usluzi izrade tehničke dokumentacije za objedinjeni hitni bolnički prijem.
APG-INŽENJERING d.o.o.


[18.08.2017.] Ugovor o usluzi izrade projektne prijavne dokumentacije za projekt izgradnja i opremanje dnevne bolnice/jednodnevna kirurgija KB Dubrava tvrtke LOGIČKA MATRICA d.o.o.
LOGIČKA MATRICA d.o.o.


[18.08.2017.] Ugovor o nabavi holter sustva sa softverom za analizu tvrtke Medial d.o.o.
Medial d.o.o..


[16.08.2017.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftamologije-VI kat (KOF).
FRIGOOPREMA d.o.o.
TERMO SERVIS d.o.o.
ZLARING d.o.o.


[28.07.2017.] Ugovor za ergometrijski sustava s pokretnim sagom
Eksa Grupa d.o.o.


[21.07.2017.] Pozivi za dostavu Ponude za EKG ergometrijski sustav
DRAGER d.o.o.
KARDIAN d.o.o.


[21.07.2017.] Pozivi za dostavu Ponude za nabavu EKG holter sustav
DRAGER d.o.o.
MEDIAL d.o.o.
MEDICOM d.o.o.


[14.07.2017.] Poziv za dostavu ponude za jednogodišnju uslugu produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede.
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJE ŠTAMPAR


[10.07.2017.] Ugovor za nadogradnju bolničkog informacijskog sustava s funkcionalnošću prioritetnog naručivanja pacijenata u zdravstvenu ustanovu te izvođenje pilot projekta tvrtke IN2 d.o.o., Zagreb
IN2 d.o.o.


[05.07.2017.] Pozivi za dostavu Ponude za nabavu ergometrijskog sustava s pokretnim sagom
Drager Madical Croatia d.o.o.
KARDIAN d.o.o.
MEDILAB d.o.o.


[30.06.2017.] Poziv za dostava Ponude za nadogradnju bolničkog informacijskog sustava s funkcionalnošću prioritetnog naručivanja pacijenta u zdravstvenu ustanovu te izvođenje pilot projekta.
IN2 d.o.o.


[26.06.2017.] Ugovor o nabavi zaštitne RTG odjeće tvrtke M.T.F. d.o.o.
M.T.F. d.o.o.


[19.06.2017.] Ugovor o nabavi kirurških setova za radikalne onkološke operacije tvrtke B.Braun Adria d.o.o., Zagreb.
B.Braun Adria d.o.o.


[14.06.2017.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi izvođenja radova redovitog preventivnog održavanja i izvanrednih popravaka uređaja proizvođača ASP.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.


[14.06.2017.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije tvrtke SANITACIJA d.o.o., Zagreb
Sanitacija d.o.o.


[07.06.2017.] Pozive za dostavu Ponude za usluge ispitivanja
MiPos inženjering d.o.o.
PLASMA d.o.o.
Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.


[07.06.2017.] Pozive za dostavu Ponude za usluge ispitivanja
ISKRA-S d.o.o.
ESK CROATIA ATEST d.o.o.
ENERGONOVA d.o.o.
EKO-MONITORING d.o.o.


[07.06.2017.] Pozive za dostavu Ponude za usluge ispitivanja
ALING d.o.o.
ATEST KONTROLA d.o.o.
Dimnjačarska obrtnička zadruga d.o.o.
EcoMission d.o.o.


[06.06.2017.] Ugovor o nabavi pribora za jelo i posuđa tvrtke PROJECT-TRADE d.o.o., Zagreb.
PROJECT-TRADE d.o.o.


[05.06.2017.] Ugovor o nabavi posuđa za tablet sistem s tvrtkom EUROGAST d.o.o.
EUROGAST d.o.o.


[24.05.2017.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije.
EKOTOURS d.o.o.
SANATIO d.o.o.
EKOSTANDARD d.o.o.


[23.05.2017.] Ugovor o isporuci i ugradnji bolničke signalizacije za Zavod za ortopediju i Kliniku za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju.
Leadtech d.o.o.


[26.04.2017.] Poziv za dostavu Ponude za isporuku i ugradnju bolničke signalizacije za Zavod za ortopediju i Kliniku za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju.
ECCOS INŽENJERING d.o.o.
Eurokod Pisačić d.o.o.
LEADTECH d.o.o.
SECURUS d.o.o.


[25.04.2017.] Ugovor o nabavi elektrokirurških generatora za zatvaranje krvnih žila.
SANYKO d.o.o.


[21.04.2017.] Ugovor o nabavi intraokularnih leća.
Oktal Pharma d.o.o.


[21.04.2017.] Poziv za dostavu ponuda za nabavu pribora za jelo i posuđa.
Eurogast d.o.o.
Oprema Radman d.o.o.
PROJECT-TRADE d.o.o.
VELPRO


[12.04.2017.] Poziv za dostavu Ponude za popravak i zamjenu oštećenih dijelova omekšivača vode u pripremi vode Centralne sterilizacije.
3m d.o.o.
Nirosta d.o.o.
Strix d.o.o.


[12.04.2017.] Poziv za dostavu ponuda za nabavu intraokularnih leća.
Medic d.o.o.
Medical Intertrade d.o.o.
Medika d.o.o.
Oktal Pharma d.o.o.


[12.04.2017.] Poziv za dostavu ponuda za elektrokirurške generatore.
Tehnomedika d.o.o.
Sanyko d.o.o.
Agmar d.o.o.


[10.04.2016.] Opći akt.
Opći akt


[07.04.2016.] Ugovor o nabavi osobnih računala i laserskih pisača.
fileadmin/Arhiva/Dokumenti/JavnaNabava/2017-04-07-ugovor.pdf

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TAJNIK/CA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 27.05.2019. godine.
Datum objave: 26.06.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
2. PRVOSTUPNIKA/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
3. MAGISTAR SOCIJALNOG RADA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
NAPOMENA, svi koji su u roku dostavili natječajnu dokumentaciju od 06.03.2020. godine, prije obustave natječajnih postupaka zbog novonastale situacije Corona virus(Covid 19) smatrati će se da su uredno dostavili potrebne dokumente za provedbu natječaja. Natječaj vrijedi od 25.06.2020.g. do 03.07.2020.g.
Datum objave: 25.06.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE NA ZAVODU ZA NEUROKIRURGIJU
(1 izvršitelj). NAPOMENA, svi koji su u roku dostavili natječajnu dokumentaciju od 11.03.2020. godine, prije obustave natječajnih postupaka zbog novonastale situacije Corona virus(Covid 19) smatrati će se da su uredno dostavili potrebne dokumente za provedbu natječaja. Natječaj vrijedi od 24.06.2020.g. do 02.07.2020.g.
Datum objave: 24.06.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 20.05.2020. godine.
Datum objave: 19.06.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 20.05.2020. godine.
Datum objave: 19.06.2020.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(8 izvršitelja), a prema natječaju od 06.03.2020. godine.
Datum objave: 17.06.2020.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(33 izvršitelja), a prema natječaju od 11.03.2019. godine.
Datum objave: 17.06.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TAJNIK/CA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 27.05.2019. godine.
Datum objave: 16.06.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEUROLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.05.2020. godine.
Datum objave: 16.06.2020.


PISANO TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
TAJNIK/CA
(1 izvršitelj), prema natječaju od 27.05.2020. godine.
Datum objave: 10.06.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(21 izvršitelja), prema natječaju od 11.03.2020. godine.
Datum objave: 10.06.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(33 izvršitelja), prema natječaju od 11.03.2020. godine.
Datum objave: 10.06.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(8 izvršitelja), prema natječaju od 06.03.2020. godine.
Datum objave: 10.06.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja), prema natječaju od 06.03.2020. godine.
Datum objave: 10.06.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.05.2020. godine.
Datum objave: 08.06.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.05.2020. godine.
Datum objave: 08.06.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEUROLOGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 05.06.2020.


NAKADNI POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(21 izvršitelja), prema natječaju od 11.03.2020. godine.
Datum objave: 04.06.2020.


NAKADNI POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja), prema natječaju od 06.03.2020. godine.
Datum objave: 02.06.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(21 izvršitelja), prema natječaju od 11.03.2020. godine.
Datum objave: 02.06.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(33 izvršitelja), prema natječaju od 11.03.2020. godine.
Datum objave: 02.06.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja), prema natječaju od 06.03.2020. godine.
Datum objave: 02.06.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(8 izvršitelja), prema natječaju od 06.03.2020. godine.
Datum objave: 02.06.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
TAJNIK/CA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 27.05.2020.


OBJAVA
natječajni postupci raspisani 06.03.2020. godine i 11.03.2020. godine nastavljaju se u dijelu koji se odnosi na prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:

Natječaj objavljen 06.03.2020.godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na određeno, 8 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na određeno, 2 izvršitelja)

Natječaj objavljen 11.03.2020. godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEUROLOGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


OBJAVA
za natječajne postupke rapisane od 06.03.2020., 11.03.2020. i 13.03.2020.
Datum objave: 16.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


DJELOMIČNI ISPRAVAK NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
(8 izvršiteljA), prema natječaju od 06.03.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKI DIJAGNOSTIKE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 13.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 12.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. FRAMACEUTSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
5. ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
6. TAJNIK-ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
7. SPREMAČ/ICA
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
8. BOLNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
9. POMOĆNI RADNIK
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
10. TRANSPORTNI RADNIK
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
11. KUHAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 11.03.2020.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(6 izvršitelja), prema natječaju od 05.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA ELEKTROENERGETIKU
(1 izvršitelj), prema natječaju od 22.01.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


REZULTATI TESTIRANJA MANUALNIH VJEŠTINA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
2. PRVOSTUPNIKA/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
3. MAGISTAR SOCIJALNOG RADA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. BOLNIČAR
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
2. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(8 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja na određeno vrijeme)
5. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja na određeno vrijeme)
6. BOLNIČAR
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
7. KUHAR
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
8. SPREMAČICA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 03.03.2020