RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2019. godinu) Preuzimanje

Jednostavna nabava

[16.07.2019.] Ponude za nabavu holtera tlaka
Draeger Medical Croatia d.o.o.
Medial d.o.o.
Medicom d.o.o.


[15.07.2019.] Ponuda za dobavu, izradu i ugradnju automatskih vrata (10 komada).
AUTOMATSKA VRATA d.o.o.
AVR SISTEM KARLOVAC d.o.o.
ITALSERRANDE ROLO VRATA d.o.o.


[10.07.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu iverala za Odjele na kirurškoj strani.
ELGRAD d.o.o.
FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.
IVERPAN d.o.o.


[10.07.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu tavija (2 komada).
BORMIAMED d.o.o.
DISPOMED d.o.o.
MEDIC d.o.o.


[09.07.2019.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije .
SANITACIJA d.o.o.


[05.07.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu sustava grijanja i hlađenja za Zavod za neurokirurgiju.
ENERGOHERC d.o.o.
Klimaoprema d.d.
Klimatizacija.hr
TERMO SERVIS d.o.o.


[01.07.2019.] Ugovor za sredstva za pranje rublja.
METEOR GRUPA - LABUD d.o.o.


[01.07.2019.] Djelomičan ispravak Opisa predmeta nabave iz Poziva za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu tretmana voda kotlovskog, rashladnog sustava sanitarne vode i sustava toplovodnog grijanja Ur. broj: 37-433/19.
3m ISPRAVAK
AEMA ISPRAVAK
AQUAKEM ISPRAVAK


[01.07.2019.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu tretmana voda kotlovskog, rashladnog sustava sanitarne vode i sustava toplovodnog grijanja.
3m d.o.o.
AEMA d.o.o.
AQUAKEM d.o.o.


[21.06.2019.] Poziv za dostavu ponude za jednogodišnje održavanje plamenika Weishaupt.
PLAVA PTICA d.o.o.
TERMOPLUS d.o.o.
WEISHAUPT d.o.o.


[19.06.2019.] poziv za dostavu Ponude za nabavu uređaja za suho otapanje plazme (plazmaterma).
BIOGNOST d.o.o.
JASIKA d.o.o.
MEDIVA d.o.o.


[19.06.2019.] Poziv za dostavu Ponude za dobavu i zamjenu RTG cijevi za RTG uređaj RADSPEED SAFIRE.
SHIMADZU d.o.o.


[05.06.2019.] Poziv za dostavu Ponuda za nabavu sredstava za pramje rublja za potrebe Kliničke bolnice Dubrava.
LABUD d.o.o.
SAPONIA d.o.o.
VIOLETA d.o.o.


[03.06.2019.] Ugovor za servis kamere za neurokiruršku navigaciju u KB Dubrava.
MEDIC d.o.o.


[03.06.2019.] Poziv za dostavu Ponude za servisiranje vatrogasnih aparata.
Atest biro
A-B-C zaštita
HRT - Šarić
Pastor-TVA d.d.


[03.06.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu radijalne UZV sonde.
Olympus Czech Group s.r.o.


[21.05.2019.] Poziv za dostavu Ponude za Servis kamere za neurokiruršku navigaciju u KB Dubrava.
MEDIC d.o.o.


[09.05.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nadogradnju postojećeg GE Healthcare Lunar Prodigy Primo RTG uređaja za dezintometriju za potrebe KB Dubrava.
MEDICOM d.o.o.


[16.04.2019.] Poziv za nabavu jedinica za grijanje i hlađenje (Heater - Cooler) u KB Dubrava.
BORMIAMED d.o.o.
Boston Medical d.o.o.
Dogan Septem d.o.o.


[11.04.2019.] Ugovor uređaj za intraoperacijsko praćenje evociranih potencijala.
SGM d.o.o.


[27.03.2019.] Ugovor o dobavi i ugradnji radijatorskih ploča.
ENERGOHERC d.o.o.


[21.03.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu uređaja za intraoperacijsko praćenje evociranih potencijala.
Draeger Medical Croatia d.o.o.
SGM d.o.o.
M.T.F. d.o.o.


[21.03.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu nadkrevetnih jedinica za bolesničke krevete.
Draeger Medical Croatia d.o.o.
ELBA Novo mesto d.o.o.
M.T.F. d.o.o.


[21.03.2019.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju pretplatu na medicinsku bazu podataka u elektroničkom obliku "UP TO DATE".
ROBERT'S d.o.o.
ROBERT'S PLUS d.o.o.
Superknjižara d.o.o.


[18.03.2019.] Ugovor o nabavi klupa za čekaonice.
IVERAART INTERIJERI d.o.o.


[18.03.2019.] Ugovor o nabavi ležaja.
M.T.F. d.o.o.


[14.03.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu stola za rehabilitaciju šake i ručnog zgloba.
AGMAR d.o.o.
INERVA j.d.o.o.
MEDICEM - servis d.o.o.


[05.03.2019.] Poziv za dostavu Ponude za uslugu baždarenja vaga u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Libra Tehničar d.o.o.
Mikrotehna d.o.o.
Vagotehna, servis, prodaja i montaža


[01.03.2019.] Ugovor o izvođenju soboslikarskih radova na uređenju prostora KB Dubrava.
FINITURA d.o.o.


[01.03.2019.] Ugovor o nabavi pokretnog EEG uređaja.
Bioelektronika d.o.o.


[01.03.2019.] Ugovor o nabavi kolica za njegu bolesnika.
M.T.F. d.o.o.


[01.03.2019.] Ugovor o nabavi higijenskih kontejnera za praonicu rublja i odjele.
CORNUS COMMERCE


[01.03.2019.] Poziv za dostavu Ponude za dobavu i ugradnju radijatorskih ploča.
ENERGOHERC d.o.o.
INSTALO-MONT
MATO EL-D
MONTING d.o.o.


[28.02.2019.] Ispravljeni Troškovnik za popravak ventilatora klima komore A1 tlak, a prema Pozivu za dostavu Ponude za popravak ventilatora klima komore A1 tlak, Ur. broj: 37-109/19 od 26.02.2019. godine.
ISPRAVLJENI TROŠKOVNIK


[28.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za popravak ventilatora klima komore A1 tlak.
FRIGO-TAR d.o.o.
Rotostar d.o.o.
Turbomehanika d.o.o.


[25.02.2019.] Ugovor o nabavi dermatoma.
B.Braun Adria d.o.o.


[25.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu opreme za Jednodnevnu kirurgiju.
M.T.F. d.o.o.
Medik Zagreb d.o.o.
Sanyko d.o.o.


[25.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu ležaja.
M.T.F. d.o.o.
Medicem.servis d.o.
Sanyko d.o.o.


[22.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za soboslikarske radove na uređenju prostora KB Dubrave.
BERIGO d.o.o.
FINITURA d.o.o.
GRADITELJ vl. Zoran Brdar


[20.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu klupa za čekaonice.
IVERART INTERIJERI j.d.o.o.
TEDING d.o.o.
TIM INTERIJERI d.o.o.


[15.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude higijenskih kontejnera za Praonicu rublja i odjele.
CORNUS COMMERCE d.o.o.
E-ELMES d.o.o.
UGO-BENinterijeri d.o.o.


[12.02.2019.] Ugovor o nabavi kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.


[11.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu pokretnih kada za kupanje pacijenata.
SANYKO d.o.o.
M.T.F. d.o.o.
ZUCCON d.o.o.


[07.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu dermatoma.
B. Braun Adria d.o.o.
M.T.F. d.o.o.
Medilab d.o.o.


[07.02.2019.] Ispravljeni Troškovnik za sanaciju zida centralne klima komore G tlak, a prema objavljenom Pozivu za dostavu Ponude za sanaciju zida centralne klima komore G tlak, Ur. broj: 37-45-/19 od 31.01.2019. godine.
Ispravljeni Troškovnik


[06.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu pokretnog EEG uređaja (1 komad).
Bioelektronika d.o.o.
De.Ka.Ge. d.o.o.
SALUS-MED d.o.o.


[06.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu kolica za njegu bolesnika.
M.T.F. d.o.o.
Medicom d.o.o.
ZUCCON d.o.o.


[05.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu rotablator konzole(1 komad).
Medical Intertrada d.o.o.


[01.02.2019.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu kemikalija za pripremu tehnoloških voda (sol tabletirana 99,99%).
IVERO d.o.o.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.
NARODNE NOVINE d.o.o.


[31.01.2019.] Poziv za dostavu Ponude za sanaciju centralne klime komore G tlak.
Framago d.o.o.
PRO-KLIMA d.o.o.
Tehnovent d.o.o.
Ventilatormontaža d.o.o.


[24.01.2019.] Ugovor o nabavi pribora i rezervnih dijelova za računala.
ARIES d.o.o.


[16.01.2019.] Poziv za dostavu Ponude za sanaciju nosećih filterskih konstrukcija filtera I i II stupnja za centralne klime G, B i C.
Framago d.o.o.
PRO-KLIMA d.o.o.
Tehnovent d.o.o.
Ventilatormontaža d.o.o.


[16.01.2019.] Poziv za dostavu Ponude za sanaciju zida centralne klime komore G tlak.
Framago d.o.o.
PRO-KLIMA d.o.o.
Tehnovent d.o.o.
Ventilatormontaža d.o.o.


[15.01.2019.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu pribora i rezervnih dijelova za računala.
ARIES d.o.o.
HGSPOT informatika d.o.o.
Mikronis d.o.o.


[14.01.2019.] Aneks Ugovoru o jednogodišnjoj usluzi odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane.
AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.


[14.01.2019.] Ugovor o isporuci i ugradnji bolničke signalizacije za Odjel za traumatologiju i Zavod za bolesti srca i krvnih žila.
LEADTECH d.o.o.


[10.01.2019.] Ugovor Nabava EKG uređaja visoke klase.
MEDICOM d.o.o.


[10.01.2019.] Ugovor Visokofrekventna jedinica za resekciju i disekciju.
ENDOPHARM d.o.o.


[10.01.2019.] Ugovor Oprema za nadogradnju endoskopskog stupa za Zavod za urologiju u KB Dubrava.
ENDOPHARM d.o.o.


[10.01.2019.] Ugovor Jedinica za prikaz vitalnih funkcija sa mogućnosti oživljavanja.
MIBEX d.o.o.


[20.12.2018.] Ugovor o izvođenju radova na obnovi i prilagodbi prostora Zavoda za neurokirurgiju u Kliničkoj bolnici Dubrava - strojarski radovi.
ENERGOHERC d.o.o.


[20.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Nadogradnju Mortara EKG holter sustava u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Fokus Medical d.o.o.
MEDIAL d.o.o.
Panon trade d.o.o.


[19.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za isporuku i ugradnju bolničke signalizacije za Odjel za traumatologiju i Zavod za bolesti srca i krvnih žila.
ECCOS INŽENJERING d.o.o.
Eurokod Pisačić d.o.o.
LEADTECH d.o.o.
SECURUS d.o.o.


[18.12.2018.] Ugovor o nabavi radnog mjesta za pregled sa stolcima za pacijenta i doktora.
MIBEX d.o.o.


[18.12.2018.] Ugovor o nabavi injektora za angiografiju ugljičnim dioksidom.
MARK MEDICAL d.o.o.


[17.12.2018.] Ugovor za početnu i završnu konferenciju.
SVE PET d.o.o.


[17.12.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane.
AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.


[06.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu opreme za nabavu radnog mjesta za pregled sa stolcima za pacijenta i doktora.
B.I.G.B.L.U.E. d.o.o.
EKSA GRUPA d.o.o.
MIBEX d.o.o.


[04.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu opreme za nadogradnju endoskopskog stupa za Zavod za urologiju u KB Dubrava.
ENDOPHARM d.o.o.
Olympus Czech Group s.r.o.
ZUCCON d.o.o.


[04.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Visokofrekventne jedinice za resekciju i disekciju u KB Dubrava.
ENDOPHARM d.o.o.
Olympus Czech Group s.r.o.
ZUCCON d.o.o.


[04.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu jedinica za prikaz vitalnih funkcija sa mogućnosti oživljavanja.
B.I.G. BLUE d.o.o.
EKSA GRUPA d.o.o.
MIBEX d.o.o.


[04.12.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu Op lampe sa dvije kupole.
EUROTRENK d.o.o.
M.T.F. d.o.o.
ZUCCON d.o.o.


[30.11.2018.] Ugovor o nabavi monitora vitalnih funkcija.
MIBEX d.o.o.


[30.11.2018.] Ugovor o obavljanju poslova stručnog nadzora gradnje.
TENZOR d.o.o.


[30.11.2018.] Ugovor za nadogradnju na evidenciju o radu dolazaka i odlazaka sa posla u Kliničkoj bolnici Dubrava.
AIKATE d.o.o.


[29.11.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi servisnog održavanja transmijiskog elektronskog mikroskopa JEOL JEM 1400.
SCAN d.o.o.


[26.11.2018.] Ugovor o nabavi kirurškog rublja.
Labtex d.o.o.


[22.11.2018.] Ugovor nabave usluge dizajna i tiska Grupa 2.
Foto studio Đurđica


[22.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu monitora vitalnih funkcija i Ispravak Poziva za dostavu ponude.
B.I.G.B.L.U.E. d.o.o.
EKSA GRUPA d.o.o.
Ispravak Poziva
MIBEX d.o.o.


[19.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Projektantski nadzor (GRUPA 1) i Stručni nadzor (GRUPA 2) radova obnove i prilagodbe prostora Klinike za unutarnje bolesti Zavoda za gastroenterologiju, dnevne bolnice - Jednodnevna kirurgija u prizemlju glavne zgrade i dnevne bolnice Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava.
A.P.G. inženjering d.o.o.
Brosig projekt d.o.o.
Granda projekt d.o.o.
TENZOR d.o.o.


[19.11.2018.] Odluka o poništenju Poziva za dostavu Ponuda za Stručni nadzor radova obnove i prilagodbe prostora Klinike za unutarnje bolesti Zavoda za gastroenterologiju, dnevne bolnice - Jednodnevna kirurgija u prizemlju glavne zgrade i dnevne bolnice Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava.
ODLUKA O PONIŠTENJU


[16.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Izvođenje radova na obnovi i prilagodbi prostora Zavoda za neurokirurgiju u KB Dubrava - Strojarski radovi.
ENERGOHERC d.o.o.
TERMOMONTING d.o.o.
ZLARING d.o.o.


[15.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostatka iz kuhinje.
e-KOLEKTOR d.o.o.
Agroproteinka d.d.
Kemis Termoclean d.o.o.


[15.11.2018.] Ugovor o nabavi uređaja za jedinično pakiranje lijekova.
LOGOKOD d.o.o.


[14.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu kirurškog rublja.
DM TEKSTILNI KROJAČKI OBRT
LABTEX d.o.o.
ORTO REA


[09.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za stručni nadzor radova obnove i prilagodbe prostora Klinike za unutarnje bolesti Zavoda za gastroenterologiju, dnevne bolnice - jednodnevna kirurgija u prizemlju glavne zgrade i dnevne bolnice Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava.
Brosig projekt d.o.o.
Granda projekt d.o.o.
TENZOR d.o.o.


[09.11.2018.] Izvođenje radova na obnovi i prilagodbi prostora Zavoda za neurokirurgiju u KB Dubrava - Aluminijska bravarija.
OBAVIJEST


[07.11.2018.] Pojašnjenje - uređaja za jedinično pakiranje lijekova
Objava pojašnjenja.


[07.11.2018.] Ponovljeni Poziv za dostavu Ponude za uređaj za jednično pakiranje lijekova (1 komada).
LOGOKOD d.o.o.
PHARMAPAK d.o.o.
Rema d.o.o.


[07.11.2018.] Ponovljeni poziv postupka za nabavu uređaja za jedničnu terapiju.
PONOVLJENI POZIV


[07.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nadogradnju na evidenciju o radu dolazaka i odlazaka s posla u KB Dubrava.
aiKATE d.o.o.
ARBORESCO d.o.o.
DIRECTA d.o.o.
Leadtech d.o.o.
CENTRUS TIM d.o.o.


[06.11.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu usluge dizajna i tiska u KB Dubrava.
Eko graf d.o.o.
FONS FAUST d.o.o.
NAJLON d.o.o.
FOTO STUDIO "ĐURĐICA"
Upute za korisnike


[31.10.2018.] Odluka o poništenju za Nadogradnju na evidenciju o radu dolazaka i odlazaka s posla.
ODLUKA O PONIŠTENJU


[26.10.2018.] Tehnička specifikacija - Nadogradnja na evidenciju o radu dolazaka i odlazaka s posla.
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA


[25.10.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Izvođenje radova na obnovi i prilagodbi prostora Zavoda za neurokirurgiju u Kliničkoj bolnici Dubrava - Aluminijska bravarija.
IKS FENSTER d.o.o.
Stolarija INdoor d.o.o.
MARLEX d.o.o.


[25.10.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Izvođenje radova na obnovi i prilagodbi prostora Zavoda za neurokirurgiju u KB Dubrava – Strojarski radovi.
CENTRO-MED d.o.o.
TERMOMONTING d.o.o.
TERMORAD d.o.o.
ZLARING d.o.o.


[25.10.2018.] Nadogradnje na evidenciju o radu dolazaka i odlazaka sa posla.
Pojašnjenje


[24.10.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu uređaja za jedinično pakiranje lijekova (1 komad).
LOGOKOD d.o.o.
PHARMAPAK d.o.o.
REMA d.o.o.


[22.10.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nadogradnju na evidenciju o radu dolazaka i odlazaka sa posla.
aiKATE d.o.o.
ARBORESCO d.o.o.
CENTRUS TIM d.o.o.


[22.10.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu injektora ugljičnim dioksidom (1 komad).
Johnson@Johnson d.o.o.
KEFO d.o.o.
MARK MEDICAL d.o.o.


[22.10.2018.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu servisnog održavanja transmisijskog elektronskog mikroskopa JEOL JEM 1400 - osnovna jedinica, serijski broj: EM 18460010 (1 komad).
MEDICOM d.o.o.
SCAN d.o.o.


[19.10.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju Terumo System 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji.
MEDICEM - servis d.o.o.


[18.10.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja ISSA informacijskog sustava na Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju.
Vams Tec d.o.o.


[04.10.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi pohrane izvorne medicinske dokumentacije.
FINANCIJSKA AGENCIJA


[03.10.2018.] Ugovor o nabavi uređaja za neinvazivnu ventilaciju i prijenosnog polisomnografa.
Eksa Grupa d.o.o.


[20.09.2018.] Poziv za dostavu Ponude za uređaj za jednogodišnju uslugu održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju Terumo System 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji (4 komada).
MEDICEM - servis d.o.o.


[14.09.2018.] Poziv za dostavu Ponude za uređaj za neinvazivnu ventilaciju i prijenosnog polisomnografa.
DRAGER d.o.o.
EKSA GRUPA d.o.o.
M.T.F. d.o.o.


[12.09.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftamologije - VI kat (KOF) sukladno Troškovniku.
TERMO SERVIS d.o.o.


[10.09.2018.] Poziv za dostavu Ponude za usluge ispitivanja.
ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.


[10.09.2018.] Pozive za dostavu Ponude za usluge ispitivanja.
ALING d.o.o.
ATEST KONTROLA d.o.o.
DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA d.o.o.
ENERGONOVA d.o.o.


[10.09.2018.] Poziv za dostavu Ponude za usluge ispitivanja.
ESK CROATIA ATEST d.o.o.
ISKRA-S d.o.o.
MIPOS INŽENJERING d.o.o.
PLASMA d.o.o.


[04.09.2018.] Ugovor o nabavi parno konvekcijske pećnice.
TEHNO-ZAGREB d.o.o.


[29.08.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar


[29.08.2018.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftamologije - VI kat (KOF).
FRIGOOPREMA d.o.o.
TERMO SERVIS d.o.o.
ZLARING d.o.o.


[28.08.2018.] Drugo Produljenje roka za dostavu Ponude za građevinske radove za postrojenje reverzne osmoze.
ART-GRADITELJSTVO d.o.o.
BRAMGRAD d.o.o.
TOTIĆ d.o.o.


[17.08.2018.] Objava Produljenja roka za dostavu Ponude za građevinske radove za postrojenje reverzne osmoze.
BRAMGRAD d.o.o.
INTER S.T.E.E.L. d.o.o.
Totić d.o.o.


[14.08.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi izvođenja radova redovitog preventivnog održavanja i izvanrednih popravaka uređaja proizvođača ASP.
Johnson&Johnson S.E. d.o.o.


[14.08.2018.] Ugovor o nabavi defibrilatora.
INEL-medicinska tehnika d.o.o.


[14.08.2018.] Ugovor o usluzi izrade projektne dokumentacije za uređenje interijera i nadzor (Ulazni prostor, dvorana i uredi, cca 550 m2).
Studio Lisica d.o.o


[09.08.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu parno konvenkcijske pećnice.
Eurogast d.o.o.
Oprema Radman d.o.o.
Project Trade d.o.o.
Tehno-Zagreb d.o.o.


[06.08.2018.] Poziv za dostavu Ponude za građevinske radove za postrojenje reverzne osmoze.
Totić d.o.o.
INTER S.T.E.E.L. d.o.o.
BRAMGRAD d.o.o.


[01.08.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu uređaja za terapiju s visokim protokom.
FESTA d.o.o.
SANYKO d.o.o.
TEHNOMEDIKA d.o.o.


[02.07.2018.] Ugovor o nabavi snimke stanja spremnosti KB Dubrava za ispunjavanje pravnih zahtjeva GDPR Uredbe u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Ugovor o poslovnoj suradnji, Dijana Kladar


[28.06.2018.] Poziv za dostavu Ponude za instalaciju sustava za upravljanje dizalima u požarnom režimu rada iz sustava za dojavu požara.
ALING d.o.o.


[21.06.2018.]
Pojašnjenje za nabavu defibrilatora.
Novi troškovnik


[19.06.2018.] Poziv za jednogodišnju isporuku filtera za klimatizacijuI i II stupnja filčtracije i zbrinjavanja istrošenih filtera u Kliničkoj bolnici Dubrava.
ARIA VENT d.o.o.
Framago d.o.o.
TIA vent uslužno građevinski obrt d.o.o.


[19.06.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije.
SANITACIJA d.o.o.


[19.06.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu aspiratora u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Sanyko d.o.o.
Tehnomedika d.o.o.
Festta d.o.o.


[15.06.2018.] Ugovor o nabavi električnog visokookretnog motora za otvaranje kostiju lubanje.
B. Braun Adria d.o.o.


[14.06.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu uređaja za sterilizaciju instrumenata u Kliničkoj bolnici Dubrava
PANON TRADE d.o.o.
RETINA-ORL CENTAR ZAGREB d.o.o.
STIV TRADE d.o.o.


[14.06.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu defibrilatora u Kliničkoj bolnici Dubrava
INEL - medicinska tehnika d.o.o.
Kardian d.o.o.
MIBEX d.o.o.
M.T.F. d.o.o.


[13.06.2018.] Poziv za dostavu Ponude za zamjenu oštećenih stakala u prizemlju objekta Kliničke bolnice Dubrava.
Gorica staklo d.o.o.
Staklo bakar d.o.o.
Staklo galanterija-rožman


[12.06.2018.] Ugovor o nabavi stomatološke jedinice.
Novodent d.o.o.


[06.06.2018.] Pozive za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu mjere preventivne dezinsekcije i deratizacije.
DEZINSEKCIJA RIJEKA d.o.o.
SANITACIJA d.o.o.
TINAMON d.o.o.


[04.06.2018.] Poziv za nabavu 5 - sjedne klupe za čekaonicu.
Tim interijeri d.o.o.
Teding d.o.o.
Iverart interijeri j.d.o.o.


[01.06.2018.] Ugovor za nabavu elektrokirurškog generatora.
Hilus d.o.o


[01.06.2018.] Ugovor za jednogodišnju uslugu tretmana kotlovskog, rashladnog i sustava toplovodnog grijanja.
AQUA KEM d.o.o


[01.06.2018.] Ugovor za Uređaj za stereotaksiju biopsije dojke.
FINERA d.o.o


[01.06.2018.] Ugovor za održavanje dizala.
Schindler Hrvatska d.o.o
Thyssenkrupp Dizala d.o.o


[01.06.2018.] Ugovor za jednogodišnje održavanje plamenika Waishaupt.
Termopuls o.u.


[01.06.2018.] Ugovor za nabavu gastroskopa.
Olympus Czech Group, s.r.o.


[28.05.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu snimke stanja spremnosti KB DUBRAVA za ispunjavanje pravnih zahtjeva GDPR Uredbe.
Odvjetnik Mate Kačan
Odvjetnica Marela Puharić
Odvjetnica Dijana Kladar


[28.05.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu stomatološke jedinice (1 komad).
AETHER d.o.o.
Dental Grupa d.o.o.
NOVODENT d.o.o.


[23.05.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu električnog visokookretnog motora za otvaranje kostiju lubanje.
B. Braun Adria d.o.o.
M.T.F. d.o.o.
Medilab d.o.o.


[23.05.2018.] Poziv za dostavu Ponude za zamjenu rotacionog brtvila na C - luku.
Medicom d.o.o.


[03.05.2018.] Poziv za dostavu Ponude za aparat za limfnu drenažu.
BTL d.o.o.


[02.05.2018.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu elektropodesive jedinice za pozicioniranje koljena.
MTF d.o.o.


[19.04.2018.] Poziv za dostavu Ponude za elektrokirurški generator.
Hilus d.o.o.
MEL-Medikal d.o.o.
Sanyko d.o.o.


[19.04.2018.] Poziv za dostavu Ponude za Linearnu sondu UST-5546 SN MO 6779.
MEDIAL d.o.o.


[19.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za uređaj za stereotaksiju dojke.
FINERA d.o.o.


[12.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za jednogodišnje održavanje plamenika Waishaupt.
PLAVA PTICA d.o.o.
TERMOPLUS d.o.o.
WAISHAUPT d.o.o.


[12.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za uslugu tretmana voda kotlovskog, rashladnog sustava sanitarne vode i sustava toplovodnog grijanja.
3M d.o.o.
AEMA d.o.o.
AQUAKEM d.o.o.


[12.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za isporuku, montažu i testiranje hepa filtera.
TERMO SERVIS d.o.o.


[12.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za isporuku, montažu i testiranje hepa filtera.
EKO VENT - INFO d.o.o.
ESCO KLIMA SERVIS d.o.o.
K. G. V. H. EKO d.o.o.
FRAMAGO d.o.o.


[11.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za redovito mjesečno održavanje dizala Schindler i Thyssen - krup.
KONE d.o.o.
SCHINDLER - HRVATSKA d.o.o.
THYSSENKRUPP d.o.o.


[10.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za nabavu transportnog ventilatora.
DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o.
B.BRAUN ADRIA d.o.o.
MEDIC d.o.o.


[10.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za nabavu kolica za reanimaciju.
ZUCCON d.o.o.
B.BRAUN ADRIA d.o.o.
MTF d.o.o.


[10.04.2018.] Poziv za dostavu ponude za nabavu gastroskopa.
ZUCCON d.o.o.
OLYMPUS d.o.o.
MEDICOM d.o.o.


[23.03.2018.] Ugovor instrumenti za sisteme za stabilizaciju kralježnice.
Medic d.o.o.


[22.03.2018.] Ugovor o nabavi baterijska ubodna pila.
B. Braun Adria d.o.o.


[12.3.2018.] Poziv za dostavu ponude za nabavu baterijske ubodne pile za potrebe kardiokirurgije.
MEDIC d.o.o.
Medilab d.o.o.
B. Braun Adria d.o.o.


[08.03.2018.] Poziv za dostavu ponude za instrumente za sisteme za stabilizaciju kralježnice.
MEDIC d.o.o.


[07.03.2018.] Poziv za dostavu ponude za popravak MR Siemens.
SIEMENS d.o.o.


[28.02.2018.] Poziv za dostavu Ponude za izradu, dobavu i ugradnju radijatorskih ploča prema uzorku za klima radijatore.
ENERGOHERC d.o.o.


[26.02.2018.] Poziv za dostavu ponude za nabavu zamjena frekventnog pretvarača tip FC za plamenik Weishaupt RGL70, parametriranje i puštanje u rad
ŠMINTIĆ SERVIS d.o.o.
TERMOPULS d.o.o.
WEISHAUPT Zagreb d.o.o.


[26.02.2018.] Poziv za dostavu ponude za nabavu usluga savjetovanja i edukacije oko unapređenja točnosti šifriranja akutnih epizoda liječanja u KB Dubravi.
KAROL consulting d.o.o.


[19.02.2018.] Poziv za dostavu ponude za za servisiranje aparata za pripremu vode na odjelu hemodijalize.
MEDILAB d.o.o.


[16.02.2018.] Poziv za dostavu ponude za servisiranje vatrogasnih aparata.
A-B-C zaštita
Atest biro
HRT - Šarić
Pastor-TVA


[07.02.2018.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu o baždarenja vaga u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Libra Tehničar d.o.o.
Mikrotehna d.o.o.
Vagotehna Zdenčina d.o.o.


[17.01.2018.] Ugovor o nabavi kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.


[10.01.2018.] Poziv za ponudu za servisiranje aparata za hemodijalizu.
FRESENIUS MEDICAL CARE HRVATSKA d.o.o.


[03.01.2018.] Ugovor za nabavu funkcionalnosti za spajanje lokalnog financijskog sustava sa sustavom Državne riznice.
IN2 informacijski inženjering d.o.o.


[03.01.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi servisnog održavanja transmisijskog elektronskog mikroskopa JEOL JEM 1400.
SCAN d.o.o.


[03.01.2018.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostataka hrane.
e-KOLEKTOR d.o.o.


[03.01.2018.] Ugovor o izradi projektne dokumentacije.
Komperg d.o.o.


[03.01.2018.] Ugovor o nabavi perfuzora.
B.Braun Adria d.o.o.


[03.01.2018.] Ugovor o nabavi kolonoskopa i gastroskopa.
Olympus Czech Group s.r.o.


[03.01.2018.] Ugovor o nabavi mikroskopa za patologiju.
Olympus Czech Group s.r.o.


[03.01.2018.] Ugovor za nadogradnju IBIS-a i BioNET LIS sustava modulom eSmjernice.
IN2 informacijski inženjering d.o.o.


[18.12.2017.] Poziv za dostavu ponude za mikroskop za potrebe patologije.
OLYMPUS d.o.o.
MEDICOM d.o.o.
ZUCCON d.o.o.


[13.12.2017.] Poziv za dostavu ponude za nabavu Kolonoskopa.
MEDICOM d.o.o.
OLYMPUS d.o.o.
ZUCCON d.o.o.


[06.12.2017.] Poziv za dostavu Ponude za izradu i dobavu radijatorskih ploča prema uzorku za klima radijatore.
ENERGOHERC d.o.o.
INSTALOMONTd.o.o.
MONTING d.o.o.
PLINOINSTALATER IVANOVIĆ d.o.o.


[06.12.2017.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu standardnih kalibracijskih izvora i olovni štitnici za šprice.
BIOVIT d.o.o.


[04.12.2017.] Poziv za dostavu ponude produženje korištenja LexiComp-a baze podataka o lijekovima.
ALGORITAM d.o.o.


[02.11.2017.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada koji nastaje pri pripremi hrane, kao i ostatka kuhinje.
Agroproteinka d.d.
e-KOLEKTOR
Kemis Termoclean d.o.o.


[31.10.2017.] Poziv za dostavu Ponude za nadogradnju IBIS-a i BioNET LIS sustava modulom eSmjernice.
IN2 d.o.o.


[30.10.2017.] Ugovor za nabavu funkcionalnosti za spajanje lokalnog financijskog sustava sa sustavom Državne riznice.
IN2 informacijski inženjering d.o.o.


[24.10.2017.] Ugovor o održavanju ISSA informacijskog sustava na Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju.
Vams Tec d.o.o.


[23.10.2017.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju nabavu kemikalija za pripremu tehnoloških voda.
INOKOEM d.o.o.
IVERO d.o.o.
KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.
KEMOKOP d.o.o.


[18.10.2017.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu servisnog održavanja transmisijskog elektronskog mikroskopa JEOL JEM 1400.
MEDICOM d.o.o.
SCAN d.o.o.


[17.10.2017.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu funkcionalnosti za spajanje lokalnog financijskog sustava sa sustavom Državne riznice.
IN2 d.o.o.


[10.10.2017.] Poziv za dostavu Ponude za uslugu izrade projektne dokumentacije "Rekonstrukcija sustava elektroenergetskog napajanja KBD u nuždi".
Adeo d.o.o.
Aqua Omega d.o.o.
Fakultet elektrotehnike i računarstva - Zagreb
Komperg d.o.o.


[06.10.2017.] Ugovor o nabavi rezervnih dijelova i komponenata za Odsjek za informatičku potporu.
ARIES d.o.o.


[06.10.2017.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju TERUMO SYSTEM 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji.
MEDICEM-servis d.o.o.


[05.10.2017.] Ugovor o nabavi indukcijskog ljevača.
M.T.F d.o.o.


[03.10.2017.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi pohrane izvorne medicinske dokumentacije.
FINANCIJSKA AGENCIJA


[29.09.2017.] Ispravak tehničke specifikacije za nabavu rezervnih dijelova i komponenata za Odsjek za informatičku potporu.
Ispravak tehničke specifikacije


[26.09.2017.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu rezervnih dijelova i komponenata za Odsjek za informatičku potporu
ARIES d.o.o.
HGSPOT d.o.o.
MIKRONIS d.o.o.


[19.09.2017.] Poziv za dostavu Ponude za nabavu EKG uređaja
DRAGER d.o.o.
MEDIAL d.o.o.
MEDICOM d.o.o.
MTF d.o.o.


[13.09.2017.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja opreme za izvantjelesnu cirkulaciju Terumo System 1 u kardiokirurškim operacijskim salama na perfuziji.
MEDICEM-servis d.o.o.


[06.09.2017.] Poziv za dostavu ponude za jednogodišnju uslugu pohrane izvorne medicinske dokumentacije.
FINANCIJSKA AGENCIJA

[04.09.2017.] Ugovor o nabavi defibrilatora.
DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o.

[31.08.2017.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftamologije - VI kat (KOF).
TERMO SERVIS d.o.o.


[28.08.2017.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene pregled.
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "Dr. Andrija Štampar"


[24.08.2017.] Ugovor o nabavi EKG ergometrijskog sustava s pokretnim sagom.
KARDIAN d.o.o.


[21.08.2017.] Ugovor o nabavi bronhoskopa.
OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o.


[21.08.2017.] Ugovor o usluzi izrade tehničke dokumentacije JDK.
APG-INŽENJERING d.o.o.


[21.08.2017.] Ugovor o usluzi izrade tehničke dokumentacije za objedinjeni hitni bolnički prijem.
APG-INŽENJERING d.o.o.


[18.08.2017.] Ugovor o usluzi izrade projektne prijavne dokumentacije za projekt izgradnja i opremanje dnevne bolnice/jednodnevna kirurgija KB Dubrava tvrtke LOGIČKA MATRICA d.o.o.
LOGIČKA MATRICA d.o.o.


[18.08.2017.] Ugovor o nabavi holter sustva sa softverom za analizu tvrtke Medial d.o.o.
Medial d.o.o..


[16.08.2017.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu održavanja centralnog rashladnog postrojenja (CRP), klimatizacijske komore za operacijsku salu dnevne kirurgije (KDK) i klimatizacijske komore za operacijsku salu oftamologije-VI kat (KOF).
FRIGOOPREMA d.o.o.
TERMO SERVIS d.o.o.
ZLARING d.o.o.


[28.07.2017.] Ugovor za ergometrijski sustava s pokretnim sagom
Eksa Grupa d.o.o.


[21.07.2017.] Pozivi za dostavu Ponude za EKG ergometrijski sustav
DRAGER d.o.o.
KARDIAN d.o.o.


[21.07.2017.] Pozivi za dostavu Ponude za nabavu EKG holter sustav
DRAGER d.o.o.
MEDIAL d.o.o.
MEDICOM d.o.o.


[14.07.2017.] Poziv za dostavu ponude za jednogodišnju uslugu produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede.
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJE ŠTAMPAR


[10.07.2017.] Ugovor za nadogradnju bolničkog informacijskog sustava s funkcionalnošću prioritetnog naručivanja pacijenata u zdravstvenu ustanovu te izvođenje pilot projekta tvrtke IN2 d.o.o., Zagreb
IN2 d.o.o.


[05.07.2017.] Pozivi za dostavu Ponude za nabavu ergometrijskog sustava s pokretnim sagom
Drager Madical Croatia d.o.o.
KARDIAN d.o.o.
MEDILAB d.o.o.


[30.06.2017.] Poziv za dostava Ponude za nadogradnju bolničkog informacijskog sustava s funkcionalnošću prioritetnog naručivanja pacijenta u zdravstvenu ustanovu te izvođenje pilot projekta.
IN2 d.o.o.


[26.06.2017.] Ugovor o nabavi zaštitne RTG odjeće tvrtke M.T.F. d.o.o.
M.T.F. d.o.o.


[19.06.2017.] Ugovor o nabavi kirurških setova za radikalne onkološke operacije tvrtke B.Braun Adria d.o.o., Zagreb.
B.Braun Adria d.o.o.


[14.06.2017.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi izvođenja radova redovitog preventivnog održavanja i izvanrednih popravaka uređaja proizvođača ASP.
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.


[14.06.2017.] Ugovor o jednogodišnjoj usluzi provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije tvrtke SANITACIJA d.o.o., Zagreb
Sanitacija d.o.o.


[07.06.2017.] Pozive za dostavu Ponude za usluge ispitivanja
MiPos inženjering d.o.o.
PLASMA d.o.o.
Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.


[07.06.2017.] Pozive za dostavu Ponude za usluge ispitivanja
ISKRA-S d.o.o.
ESK CROATIA ATEST d.o.o.
ENERGONOVA d.o.o.
EKO-MONITORING d.o.o.


[07.06.2017.] Pozive za dostavu Ponude za usluge ispitivanja
ALING d.o.o.
ATEST KONTROLA d.o.o.
Dimnjačarska obrtnička zadruga d.o.o.
EcoMission d.o.o.


[06.06.2017.] Ugovor o nabavi pribora za jelo i posuđa tvrtke PROJECT-TRADE d.o.o., Zagreb.
PROJECT-TRADE d.o.o.


[05.06.2017.] Ugovor o nabavi posuđa za tablet sistem s tvrtkom EUROGAST d.o.o.
EUROGAST d.o.o.


[24.05.2017.] Poziv za dostavu Ponude za jednogodišnju uslugu provođenja mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije.
EKOTOURS d.o.o.
SANATIO d.o.o.
EKOSTANDARD d.o.o.


[23.05.2017.] Ugovor o isporuci i ugradnji bolničke signalizacije za Zavod za ortopediju i Kliniku za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju.
Leadtech d.o.o.


[26.04.2017.] Poziv za dostavu Ponude za isporuku i ugradnju bolničke signalizacije za Zavod za ortopediju i Kliniku za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju.
ECCOS INŽENJERING d.o.o.
Eurokod Pisačić d.o.o.
LEADTECH d.o.o.
SECURUS d.o.o.


[25.04.2017.] Ugovor o nabavi elektrokirurških generatora za zatvaranje krvnih žila.
SANYKO d.o.o.


[21.04.2017.] Ugovor o nabavi intraokularnih leća.
Oktal Pharma d.o.o.


[21.04.2017.] Poziv za dostavu ponuda za nabavu pribora za jelo i posuđa.
Eurogast d.o.o.
Oprema Radman d.o.o.
PROJECT-TRADE d.o.o.
VELPRO


[12.04.2017.] Poziv za dostavu Ponude za popravak i zamjenu oštećenih dijelova omekšivača vode u pripremi vode Centralne sterilizacije.
3m d.o.o.
Nirosta d.o.o.
Strix d.o.o.


[12.04.2017.] Poziv za dostavu ponuda za nabavu intraokularnih leća.
Medic d.o.o.
Medical Intertrade d.o.o.
Medika d.o.o.
Oktal Pharma d.o.o.


[12.04.2017.] Poziv za dostavu ponuda za elektrokirurške generatore.
Tehnomedika d.o.o.
Sanyko d.o.o.
Agmar d.o.o.


[10.04.2016.] Opći akt.
Opći akt


[07.04.2016.] Ugovor o nabavi osobnih računala i laserskih pisača.
ARIES d.o.o


[28.03.2017.] Poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnih računala i lasersk

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 22.05.2019. godine.
Datum objave: 11.07.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(7 izvršitelja)
2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(12 izvršitelja)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(13 izvršitelja)
5. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj)
6. BOLNIČAR
(4 izvršitelja)
7. BOLNIČAR
(1 izvršitelj)
8. SPREMAČ/ICA
(3 izvršitelja)
9. ADMINISTRATOR
(1 izvršitelj)
Datum objave: 10.07.2019.


JAVNI NATJEČAJ
za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos putem potpotra za zapošljvanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za slijedeća radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(4 izvršitelja)
3. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(3 izvršitelja)
4. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
(8 izvršitelja)
5. DENTALNI TEHNIČAR
(6 izvršitelja)
6. LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(6 izvršitelja)
Datum objave: 10.07.2019.


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje djelatnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima:
PREDSTOJNIK KLINIČKOG ZAVODA ZA DIJAGNOSTIČKU I INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU (m/ž)
(1 izvršitelj)
Datum objave: 10.07.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
REFERENT ZA JAVNU NABAVU
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 19.06.2019. godine.
Datum objave: 09.07.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
Datum objave: 05.07.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GASTROENTEROLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 22.05.2019. godine.
Datum objave: 05.07.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
5. BOLNIČAR/KA
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
Datum objave: 05.07.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
Datum objave: 05.07.2019.


POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 22.05.2019. godine.
Datum objave: 04.07.2019.


ODLUKA
Poništava se djelomično natječaj za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 4.
BOLNIČAR/KA
(1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme, objavljen 05.06.2019. godine u Narodnim novinama, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje.
Datum objave: 03.07.2019.


ODLUKA
Poništava se djelomično natječaj za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 3.
SPREMAČ/ICA
(4 izvršitelja) na određeno vrijeme, objavljen 05. lipnja 2019. godine u Narodnim novinama, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje, u dijelu koji se odnosi na broj izvršitelja.
Datum objave: 03.07.2019.


POZIV NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
REFERENT ZA JAVNU NABAVU
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 19.06.2019. godine.
Datum objave: 01.07.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
KROJAČ/ICA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 01.07.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
KUHAR
(1 izvršitelj)
Datum objave: 01.07.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 01.07.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(3 izvršitelja)
Datum objave: 01.07.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
REFERENT ZA JAVNU NABAVU
(1 izvršitelj)
Datum objave: 19.06.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. SPREMAČ/ICA
(3 izvršitelja)
2. SPREMAČ/ICA
(4 izvršitelja)
3. BOLNIČAR
(1 izvršitelj)
4. KUHAR/ICA
(1 izvršitelj)
5. KROJAČ/ICA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.06.2019. godine.
Datum objave: 17.06.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TEHNIČAR ZA IZRADU I ODRŽAVANJE WEB-A
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 29.05.2019. godine.
Datum objave: 17.06.2019.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 22.05.2019. godine.
Datum objave: 14.06.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MAGISTRA FARMACIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 22.05.2019. godine.
Datum objave: 14.06.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TEHNIČAR ZA IZRADU I ODRŽAVANJE WEB-A
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 29.05.2019. godine.
Datum objave: 13.06.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GASTROENTEROLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 22.05.2019. godine.
Datum objave: 13.06.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
Datum objave: 13.06.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
Datum objave: 13.06.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(8 izvršitelja), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
Datum objave: 13.06.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(17 izvršitelja), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
Datum objave: 13.06.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(23 izvršitelja), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
Datum objave: 13.06.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
4. BOLNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 12.06.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TEHNIČAR ZA IZRADU I ODRŽAVANJE WEB-A
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 29.05.2019. godine.
Datum objave: 11.06.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 07.06.2019.


NADOPUNA POZIVA NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(23 izvršitelja), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(14 izvršitelja), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
Datum objave: 07.06.2019.


NADOPUNA POZIVA NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(17 izvršitelja), a prema natječaju od 24.05.2019. godine.
Datum objave: 07.06.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
2. SPREMAČ/ICA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 07.06.2019.


POZIVI NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(23 izvršitelja)
2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(17 izvršitelja)
3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(14 izvršitelja)
4. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(5 izvršitelja)
5. BOLNIČAR
(6 izvršitelja)
Datum objave: 06.06.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta:
1. KROJAČ/ICA
(1 izvršitelj)
2. SPREMAČ/ICA
(3 izvršitelja)
3. SPREMAČ/ICA
(4 izvršitelja)
4. BOLNIČAR
(1 izvršitelj)
5. KUHAR/ICA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 05.06.2019.


PONIŠTENJE ODLUKE
za prijem radnika u radni odnos poradi provođenja specijalizacije(m/ž) iz:
PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 19.03.2018.godine.
Datum objave: 05.06.2019.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE I RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MAGISTAR FARMACIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 22.05.2019. godine.
Datum objave: 04.06.2019.


REZULTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 03.06.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 29.05.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DR. MED. SPEC. PATOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 29.05.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TEHNIČAR ZA IZRADU I ODRŽAVANJE WEB-a
(1 izvršitelj)
Datum objave: 29.05.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
1. KUHAR/ICA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 29.05.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
2. SPREMAČ/ICA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 29.05.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
3. SPREMAČ/ICA
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 29.05.2019.


POZIV NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 28.05.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 24.05.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK/CA
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 24.05.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK/CA U KUHINJI
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 24.05.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 24.05.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR/KA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 24.05.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR/KA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019. godine.
Datum objave: 24.05.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(23 izvršitelja)
2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(17 izvršitelja)
3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(14 izvršitelja)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(5 izvršitelja)
5. BOLNIČAR
(6 izvršitelja)
Datum objave: 24.05.2019.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE I RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PATOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
Datum objave: 23.05.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta:
1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GASTROENTEROLOG
(1 izvršitelj)
2. MAGISTAR FARMACIJE
(1 izvršitelj)
3. DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj)
Datum objave: 22.05.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
Datum objave: 20.05.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
KUHAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
Datum objave: 20.05.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
Datum objave: 20.05.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
Datum objave: 20.05.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
BOLNIČAR
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
Datum objave: 20.05.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
SPREMAČICA
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
Datum objave: 20.05.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
SPREMAČICA
(7 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
Datum objave: 20.05.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.04.2019. godine.
Datum objave: 14.05.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA ENERGETIKU
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11.04.2019. godine.
Datum objave: 14.05.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
TAJNIK/CA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.04.2019. godine.
Datum objave: 13.05.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radna mjesta:
1. KUHAR
(1 izvršitelj)
2. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(1 izvršitelj)
3. SPREMAČ/ICA
(4 izvršitelja)
4. BOLNIČAR
(1 izvršitelj)
Datum objave: 08.05.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PATOLOGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 08.05.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radna mjesta:
1. ADMINISTRATOR
(4 izvršitelja)
2. SPREMAČ/ICA
(7 izvršitelja)
3. TRANSPORTNI RADNIK
(4 izvršitelja)
4. BOLNIČAR
(2 izvršitelja)
5. POMOĆNI RADNIK
(1 izvršitelj)
Datum objave: 08.05.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
FARMACEUTSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.04.2019. godine.
Datum objave: 07.05.2019.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA ELEKTROENERGETIKU
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11.04.2019. godine.
Datum objave: 06.05.2019.


POZIV NA RAZGOVOR I REZULTATI TESTIRANJA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
TAJNIK/CA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.04.2019. godine.
Datum objave: 06.05.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(8 izvršitelja) objavljen 03.04.2019. godine u Narodnim novinama, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje, u dijelu koji se odnosi na broj izvršitelja, poništava se ukupno 4.
Datum objave: 03.05.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.04.2019.godine
Datum objave: 03.05.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za radno mjesto (m/ž):
Voditelj Odjela elektroenergetike
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11.04.2019.godine
Datum objave: 30.04.2019.


POZIV NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
TAJNIK/CA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.04.2019.godine
Datum objave: 29.04.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 03.04.2019.g.
Datum objave: 29.04.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(4 izvršitelja), a prema natječaju od 03.04.2019.g.
Datum objave: 29.04.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
3. SPREMAČ/ICA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 03.04.2019. godine.
Datum objave: 26.04.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
FARMACEUTSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelj)
Datum objave: 23.04.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(2 izvršitelja)
Datum objave: 19.04.2019.


NADOPUNA POZIVA NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos(m/ž) za radno mjesto:
2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 03.04.2019. godine.
Datum objave: 17.04.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos(m/ž) za radna mjesta:
1. SPREMAČ/ICA
(2 izvršitelja)
2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(3 izvršitelja)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(8 izvršitelja), a prema natječaju od 03.04.2019. godine.
Datum objave: 15.04.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA ELEKTROENERGETIKU
(1 izvršitelj)
Datum objave: 11.04.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos(m/ž) za radna mjesta:
1. FARMACEUTSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelj)
2. TAJNIK/CA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 10.04.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 10.04.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
Datum objave: 10.04.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 22.03.2019.godine.
Datum objave: 09.04.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 04.04.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(8 izvršitelja)
2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(3 izvršitelja)
3. SPREMAČ/ICA
(2 izvršitelja)
Datum objave: 03.04.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
VODOINSTALATER
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 27.02.2019.godine.
Datum objave: 27.03.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
STROJAR MEDICINSKIH PLINOVA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 27.02.2019.godine.
Datum objave: 25.03.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
STROJAR CENTRALNOG GRIJANJA/ZAVARIVAČ
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 27.02.2019.godine.
Datum objave: 25.03.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 22.03.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije(m/ž) iz:
PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 24.02.2019.godine.
Datum objave: 19.03.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos(m/ž), za radno mjesto:
VODOINSTALATER
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 27.02.2019.godine.
Datum objave: 19.03.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
STROJAR MEDICINSKIH PLINOVA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 27.02.2019.godine.
Datum objave: 15.03.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
Datum objave: 15.03.2019.


ODLUKA
Poništava se djelomično natječaj za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 1.
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(3 izvršitelja), određeno vrijeme, objavljen 13.veljače 2019. godine u Narodnim novinama, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje.
Datum objave: 15.03.2019.godine


ODLUKA
Poništava se djelomično natječaj za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 3.
MEDICINSKA SESTRA
(9 izvršitelja), na određeno vrijeme, objavljen 13.veljače 2019. godine u Narodnim novinama, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje, u dijelu koji se odnosi na broj izvršitelja, poništava se ukupno 8.
Datum objave: 15.03.2019.godine


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
Datum objave: 15.03.2019.godine


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos(m/ž), za radno mjesto:
STROJAR CENTRALNOG GRIJANJA/ZAVARIVAČ
(1 izvršitelj)
Datum objave: 14.03.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U PRAONICI RUBLJA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
Datum objave: 08.03.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
Datum objave: 08.03.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto: ADMINISTRATOR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019. godine.
Datum objave: 08.03.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
Datum objave: 07.03.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PULMOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
Datum objave: 07.03.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE, zbog specijalističkog usavršavanja iz:
1. PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 25.02.2019.godine.
Datum objave: 06.03.2019.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
za prijem radnika na specijalističko usavršavanje za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE
prema natječaju od 25.02.2019.godine.
Datum objave: 06.03.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
Datum objave: 06.03.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
Datum objave: 05.03.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(9 izvršitelja), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
Datum objave: 05.03.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
Datum objave: 05.03.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
Datum objave: 05.03.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto: ADMINISTRATOR (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019. godine.
Datum objave: 04.03.2019.


IZMJENA ODLUKE
za radno mjesto ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR (1 izvršitelj).
Datum objave: 04.03.2019.