Praona:

tel: +385 1 290 3180


Krojački servis:

tel1: +385 1 290 3832
tel2: +385 1 290 2778


Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2019. godinu) Preuzimanje

Praonica rublja

Voditeljica Odjela praone rublja

Janja Dunđer, ing.odijevne tehnologije
tel: +385 1 290 2779
e-mail: jdunder@kbd.hr
 

 

Zamjenica voditeljice:
Ilonka Rožić

Pomoćni djelatnici:
Arnold Sanda, Bolfek Marija, Ciković Jadranka, DenžićAna, Dolenec Filka, Đogić Šećira, Funke Gordana, Ivanković Marija, Ivanović Zorica, Kajtaz Jadranka, Katić-Pelesk Mirela, Kober Irena, Kralj Marica, Luketić Marijana, Maloča Anka, Mužić Miljenko, Omerović Ahmet, Posavec Slađana, Pranjić Ivka, Roksandić Mirjana, Rožić Ilonka, Stipić Snježana, Švetak Slavka, Turković Miroslav, Žegman Nadica

Krojački servis:
Fejzić Emira, Hanžek Mirjana


Odjel praone rublja kao sastavni dio Kliničke bolnice Dubrava počeo je raditi 1987 godine. Nije potrebno naglašavati koliku ulogu odjel praonice rublja zauzima u radu bolnice, jer se svekoliki pogon opskrbljuje prijeko potrebnim čistim rubljem. Isto tako važnu ulogu praonica rublja odigrala je u Domovinskom ratu, u teškim vremenima za Republiku Hrvatsku.

Zadaća praonice rublja kompletna je briga oko skidanja prljavog rublja s odjela, pri tom govorimo o kirurškom, posteljnom i osobnom (uniforme i sl. )rublju, te distribucija čistog rublja na odjele. To podrazumjeva brojanje rublja po odjelima, i razvrstavanje po vrsti zaprljanja, zatim slijedi pranje, sušenje, glačanje te potrebni popravci šivanja rublja. Zadnja faza tog cikličkog svakodnevnog procesa distribucija je čistog rublja na svaki odjel bolnice na zadovoljstvo svih korisnika, pacijenata i osoblja Kliničke bolnice Dubrava.

Ukupan broj zaposlenih jest 28, od toga dvije krojačice i 25 pomoćnih radnika. Dnevni kapacitet bolnice je oko 3000 kilograma rublja. Odjel funkcionira u dvije smjene, ali postoji mogućnost rada samo u jednoj smjeni ukoliko dođe do investicija u nove strojeve za pranje rublja. Time će biti omogućeno i djelovanje odjela izvan samog kruga Kliničke bolnice Dubrava. Prostor praone rublja je podjeljen na čistu i nečistu stranu strogo odvojen zidom. Rublje se pere u strojevima za kontinuirano pranje (tunelsko pranje)a za pranje specijalnog rublja i manjih partija postoje perilice za diskontinuirano pranje kapaciteta 100 kg. i 24 kilograma. Perilice za diskontinuirano pranje imaju dvoja vrata. Jedna vrata služe za ulaganje rublja u prijemnom djelu praone, a kroz druga se čisto rublje vadi iz stroja. Razvoj kontinuiranih linija za pranje je posljedica zahtijeva za manjim učešćem ljudskograda, štednja energije i vode u procesu pranja, te većim i bržim protokom rublja kroz praonu. Ulaz i izlaz rublja je automatiziran. U stroj se stavlja prljavo rublje, a istovremeno se na drugoj strani vadi čisto i oprano rublje. U kontinuiranom procesu rublje ide kroz različite faze ili taktove:kvašenje, predpranje, pranje i ispiranje. Koriste se tekući  deterdženti, automatski se doziraju pomoću dozirnih crpki, tako da u pojedinim fazama procesa pranja ubacuje točne količine određenih komponeneta u stroj za pranje. Automatsko doziranje pojedinih komponenata olakšava rad i poboljšava kvalitetu pranja jer isključuje greške koje mogu nastati ručnim doziranjem. Tekući deterdžent se sastavlja od pojedinih komponenata za pranje i predpranje. To su: tenzidna komponenta, alkalna komponenta, komponenta za bijeljenje u predpranju i pranju na bazi vodikovog peroksida i komponenta za neutralizaciju na bazi octene kiseline. Nakon ispiranja rublje se automatski prebacuje na taktnu prešu koja cijedi rublje pod velikim pritiskom (20 bara). Oprano i ocijeđeno rublje prebacuje se u sušač gdje se rastresa i suši. zatim vlažno ide na stroj za glačanje tkz. valjke. Na valjcima se glača ravno rublje (plahte, navlake, stoljnaci itd. ) zatim odlazi na stroj za slaganje koji ga složi. Osim ravnoga rublja imamo za glačanje i fazonsko rublje (uniforme). To rublje se glača na rotacionoj preši, univerzalnoj preši. Postoji stroj za glačanje rukava i stroj za glačanje kragna. U posebnim sušionicima se suše deke, frotiri i sl.

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
SPECIJALIZANT NUKLEARNE MEDICINE
Datum objave: 6.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PREFERENT U SLUŽBI NABAVE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 5.12.2019.


NAKNADNI POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
na neodređeno vrijeme (2 izvršitelj) i na određeno vrijeme (3 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 5.12.2019.


POZIV NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(3 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
SPECIJALIZANT GASTROENETEROLOGIJE
prema natječaju od 8.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
REFERENT U SLUŽBI ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE
(2 izvršitelj)
Datum objave: 4.12.2019.


NATJEČAJ
za prijem pripravnika za obavljanje pripravničkog staža za radno mjesto:
MAGISTAR PSIHOLOGIJE-PRIPRAVNIK
(1 izvršitelj)
Datum objave: 4.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČICA
(3 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI DJELATNIK/CA U STERILIZACIJI
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(3 izvršitelj), prema natječaju od 6.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
na neodređeno vrijeme (2 izvršitelj) i na određeno vrijeme (3 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
KUHAR
(2 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U PRAONICI
(2 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(11 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(5 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(5 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
doktora medicine u radni odnos na neodređeno,zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
1. PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
2. REUMATOLOGIJE
3. ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
4. ALERGOLOGIJE I KLINIČKE IMUNOLOGIJE
5. GASTROENTEROLOGIJE
Datum objave: 2.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MOLEKULARNI BIOLOG
(1 izvršitelj), prema natječaju od 15.11.2019. godine.
Datum objave: 27.11.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIKA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(3 izvršitelj), prema natječaju od 06.11.2019. godine.
Datum objave: 26.11.2019.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
kandidatima na natječaju za prijam na specijalističko usavršavanje
DOKTORA MEDICINE
prema natječaju od 08.11.2019. godine.
Datum objave: 20.11.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
(5 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
2. BOLNIČAR
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
3. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
4. TRANSPORTNI RADNIK
(1 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
5. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(5 izvršitelja na određeno vrijeme)
6. MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
(11 izvršitelja na određeno vrijeme)
7. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja na određeno vrijeme)
8. POMOĆNI RADNIK U PRAONICI
(2 izvršitelja na određeno vrijeme)
9. KUHAR
(2 izvršitelja na određeno vrijeme)
10. BOLNIČAR
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
11. POMOĆNI DJELATNIK U STERILIZACIJI
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
12. SPREMAČ/ICA
(3 izvršitelja na određeno vrijeme)
13. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
14. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(3 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
15. REFERENT U SLUŽBI NABAVE
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
Datum objave: 20.11.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NUKLEARNE MEDICINE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 18.11.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INFEKTOLOG
(1 izvršitelj)
Datum objave: 18.11.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
MOLEKULARNI BIOLOG
(1 izvršitelj)
Datum objave: 15.11.2019.


NATJEČAJ
za doktora medicine u radni odnos na neodređeno,zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
1. ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
(1 izvršitelj)
2. HITNE MEDICINE
(5 izvršitelja)
3. PATOLOGIJA I CITOLOGIJA
(2 izvršitelja)
4. REUMATOLOGIJE
(1 izvršitelj)
5. ALERGOLOGIJE I KLINIČKE IMUNOLOGIJE
(1 izvršitelj)
6. GASTROENTEROLOGIJE
(1 izvršitelj)
7. NUKLEARNE MEDICINE
(3 izvršitelja)
8. PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 08.11.2019.


PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
MOLEKULARNI BIOLOG
(1 izvršitelj), prema natječaju od 09.10.2019. godine.
Datum objave: 06.11.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(3 izvršitelja), Datum objave: 06.11.2019.


ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 04.11.2019.


ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 04.11.2019.