Glavna sestra Klinike

Ljiljana Vuković, mag.med.techn.
fax: +385 1 290 2793
e-mail: ljiljana.vukovic@kbd.hr


Tajnica Klinike

Sandra Milanović
tel: +385 1 290 3440
fax: +385 1 290 3440
e-mail: smilanovic@kbd.hr


Obavijesti za studente

Raspored - VJEŽBE IZ KIRURGIJE – (za studente Medicinskog fakulteta u Zagrebu), Školska godina 2017./2018. Klinika za kirurgiju, KB Dubrava 25.09.-03.11.2017.Preuzimanje.

Raspored - DEŽURSTVA U HITNOJ KIRURŠKOJ AMBULANTI – (za studente Medicinskog fakulteta u Zagrebu), Školska godina 2017./2018. Klinika za kirurgiju, KB Dubrava 25.09.-03.11.2017.Preuzimanje.


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2019. godinu) Preuzimanje

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
 • Predstojnica Klinike:

doc.prim.dr.sc. Jasminka Peršec, dr. med.

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Subspecijalist intenzivne medicine


tel: +385-1-2902433
fax: +385-1-2903440
e-mail: anestezija.predstojnica@kbd.hr

Kliniku za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu sačinjavaju tri odjela te poliklinika:

 • Odjel za anesteziju
     Voditelj: doc.prim.dr.sc. Anđelko Korušić, prof. v .š., dr.med.
        • tel: 01/290-2797 • fax: 01/290-2793 • e-mail: akorusic@kbd.hr • mob: 098/358-262
     Glavna sestra: Katarina Zrinski, bacc. med. tech.
        • tel: 01/290-3190 • fax: 01/290-2793
     Soba za buđenje:
        • kontakt tel: 01/290-3193

 • Odjel za intenzivnu medicinu
     Voditelj: prim. Danica Bošnjak, dr.med. specijalist anesteziolog i intezivist
        • tel: 01/290-2797 • fax: 01/290 2793 • e-mail: dbosnjak@kbd.hr
     Glavna sestra: Renata Martinko, bacc.med.techn.
        • fax: 01/290 2793 • e-mail: ljiljana.vukovic@kbd.hr
     Administracija:
        • tel: 01/290-2793 • fax: 01/290 2793
     Bolesničke sobe:
        • soba I: 01/290-3191 • soba II: 01/290-3158 • soba III: 01/290-2791
     Liječnička soba:
        • tel: 01/290-2797

 • Odjel za kardiovaskularnu anesteziju s intenzivnom medicinom
     Voditelj: doc. prim. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med.
        • tel: 01/290-2433 • fax: 01/290-3440 • e-mail:
     Glavna sestra: Danijela Kralj Husajna, bacc.med.techn.
        • tel: 01/290-3894
     Administracija:
        • tel: 01/290-3197
     Informacije o bolesnicima:
        • tel: 01/290-3680
     Bolesnička soba:
        • tel: 01/290-3754
     Liječnička soba:
        • tel: 01/290-3680

 • Poliklinika   
        • tel: 01/290-2336

  Obavijesti


  Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
  Temeljem Članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi ( nn 110/07, 125/08) u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave obavještavamo da čelnik ustanove, u ovom slučaju ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela koji se spominju u navedenom članku 5.c. Zakona o javnoj nabavi.


  Bolnička jedinica za centralno naručivanje

  • fax: +385 1 290 2991
  Online naručivanje


  • Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
  Datum objave: 20.05.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  KUHAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
  Datum objave: 20.05.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
  Datum objave: 20.05.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  TRANSPORTNI RADNIK
  (4 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
  Datum objave: 20.05.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
  BOLNIČAR
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
  Datum objave: 20.05.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  SPREMAČICA
  (4 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
  Datum objave: 20.05.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  SPREMAČICA
  (7 izvršitelja), a prema natječaju od 08.05.2019.godine
  Datum objave: 20.05.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.04.2019. godine.
  Datum objave: 14.05.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  VODITELJ ODJELA ZA ENERGETIKU
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 11.04.2019. godine.
  Datum objave: 14.05.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  TAJNIK/CA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.04.2019. godine.
  Datum objave: 13.05.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radna mjesta:
  1. KUHAR
  (1 izvršitelj)
  2. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
  (1 izvršitelj)
  3. SPREMAČ/ICA
  (4 izvršitelja)
  4. BOLNIČAR
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 08.05.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PATOLOGIJE
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 08.05.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radna mjesta:
  1. ADMINISTRATOR
  (4 izvršitelja)
  2. SPREMAČ/ICA
  (7 izvršitelja)
  3. TRANSPORTNI RADNIK
  (4 izvršitelja)
  4. BOLNIČAR
  (2 izvršitelja)
  5. POMOĆNI RADNIK
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 08.05.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  FARMACEUTSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.04.2019. godine.
  Datum objave: 07.05.2019.


  POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
  VODITELJ ODJELA ZA ELEKTROENERGETIKU
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 11.04.2019. godine.
  Datum objave: 06.05.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR I REZULTATI TESTIRANJA
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
  TAJNIK/CA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.04.2019. godine.
  Datum objave: 06.05.2019.


  DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  (8 izvršitelja) objavljen 03.04.2019. godine u Narodnim novinama, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje, u dijelu koji se odnosi na broj izvršitelja, poništava se ukupno 4.
  Datum objave: 03.05.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.04.2019.godine
  Datum objave: 03.05.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za radno mjesto (m/ž):
  Voditelj Odjela elektroenergetike
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 11.04.2019.godine
  Datum objave: 30.04.2019.


  POZIV NA TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  TAJNIK/CA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.04.2019.godine
  Datum objave: 29.04.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (3 izvršitelja), a prema natječaju od 03.04.2019.g.
  Datum objave: 29.04.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  (4 izvršitelja), a prema natječaju od 03.04.2019.g.
  Datum objave: 29.04.2019.


  DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  3. SPREMAČ/ICA
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 03.04.2019. godine.
  Datum objave: 26.04.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  FARMACEUTSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 23.04.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  SPREMAČ/ICA
  (2 izvršitelja)
  Datum objave: 19.04.2019.


  NADOPUNA POZIVA NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos(m/ž) za radno mjesto:
  2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (3 izvršitelja), a prema natječaju od 03.04.2019. godine.
  Datum objave: 17.04.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos(m/ž) za radna mjesta:
  1. SPREMAČ/ICA
  (2 izvršitelja)
  2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (3 izvršitelja)
  3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
  (8 izvršitelja), a prema natječaju od 03.04.2019. godine.
  Datum objave: 15.04.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  VODITELJ ODJELA ZA ELEKTROENERGETIKU
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 11.04.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos(m/ž) za radna mjesta:
  1. FARMACEUTSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj)
  2. TAJNIK/CA
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 10.04.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 10.04.2019.


  DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 10.04.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  SPREMAČ/ICA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 22.03.2019.godine.
  Datum objave: 09.04.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  SPREMAČ/ICA
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 04.04.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
  1. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
  (8 izvršitelja)
  2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (3 izvršitelja)
  3. SPREMAČ/ICA
  (2 izvršitelja)
  Datum objave: 03.04.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  VODOINSTALATER
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 27.02.2019.godine.
  Datum objave: 27.03.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  STROJAR MEDICINSKIH PLINOVA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 27.02.2019.godine.
  Datum objave: 25.03.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  STROJAR CENTRALNOG GRIJANJA/ZAVARIVAČ
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 27.02.2019.godine.
  Datum objave: 25.03.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  SPREMAČ/ICA
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 22.03.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije(m/ž) iz:
  PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 24.02.2019.godine.
  Datum objave: 19.03.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos(m/ž), za radno mjesto:
  VODOINSTALATER
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 27.02.2019.godine.
  Datum objave: 19.03.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
  STROJAR MEDICINSKIH PLINOVA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 27.02.2019.godine.
  Datum objave: 15.03.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 15.03.2019.


  ODLUKA
  Poništava se djelomično natječaj za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 1.
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (3 izvršitelja), određeno vrijeme, objavljen 13.veljače 2019. godine u Narodnim novinama, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje.
  Datum objave: 15.03.2019.godine


  ODLUKA
  Poništava se djelomično natječaj za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 3.
  MEDICINSKA SESTRA
  (9 izvršitelja), na određeno vrijeme, objavljen 13.veljače 2019. godine u Narodnim novinama, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje, u dijelu koji se odnosi na broj izvršitelja, poništava se ukupno 8.
  Datum objave: 15.03.2019.godine


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 15.03.2019.godine


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos(m/ž), za radno mjesto:
  STROJAR CENTRALNOG GRIJANJA/ZAVARIVAČ
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 14.03.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK U PRAONICI RUBLJA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 08.03.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  SPREMAČ/ICA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 08.03.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto: ADMINISTRATOR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019. godine.
  Datum objave: 08.03.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 07.03.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PULMOLOGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 07.03.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE, zbog specijalističkog usavršavanja iz:
  1. PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 25.02.2019.godine.
  Datum objave: 06.03.2019.


  POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
  za prijem radnika na specijalističko usavršavanje za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE
  prema natječaju od 25.02.2019.godine.
  Datum objave: 06.03.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 06.03.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
  (3 izvršitelja), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 05.03.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA
  (9 izvršitelja), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 05.03.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 05.03.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  SPREMAČ/ICA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 05.03.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto: ADMINISTRATOR (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019. godine.
  Datum objave: 04.03.2019.


  IZMJENA ODLUKE
  za radno mjesto ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR (1 izvršitelj).
  Datum objave: 04.03.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  FARMACEUTSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 28.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  FARMACEUTSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 28.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  DOKTOR DENTALNE MEDICINE SPECIJALIST STOMATOLOŠKE PROTETIKE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 28.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  ADMINISTRATIVNI TAJNIK
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 28.02.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 27.02.2019.


  POZIV NA TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  ADMINISTRATOR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 27.02.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PULMOLOGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 13.02.2019.godine.
  Datum objave: 27.02.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radna mjesta:
  1. VODOINSTALATER
  (1 izvršitelj)
  2. STROJAR MEDICINSKIH PLINOVA
  (1 izvršitelj)
  3. STROJAR CENTRALNOG GRIJANJA/ZAVARIVAČ
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 27.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEFROLOGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 26.02.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE, ZBOG PROVOĐENJA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ:
  1. PATOLOGIJE S CITOLOGIJOM
  (1 izvršitelj)
  2. HITNE MEDICINE
  (5 izvršitelja)
  Datum objave: 25.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
  (6 izvršitelja), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 21.02.2019.


  REZULTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  ADMINISTRATIVNI TAJNIK
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 21.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 21.02.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž), za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEFROLOGIJE
  prema natječaju od 23.01.2019. godine.
  Datum objave: 20.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (4 izvršitelja), a prema natječaju od 23.01.2019. godine.
  Datum objave: 20.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
  (8 izvršitelja), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 20.02.2019.


  DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  SPREMAČ/ICA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 20.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (6 izvršitelja), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 20.02.2019.


  NADOPUNA POZIVA NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  FARMACEUTSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 20.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  BOLNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 19.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  POMOĆNIK U KUHINJI
  (3 izvršitelja), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 19.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  BOLNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 19.02.2019.


  POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  FARMACEUTSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 19.02.2019.


  REZULTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos(m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
  (6 izvršitelja),a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 15.02.2019.


  POZIV NA TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  ADMINISTRATIVNI TAJNIK
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 15.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  ADMINISTRATOR
  (2 izvršitelja),a prema natječaju od 09.01.2019.godine.
  Datum objave: 13.02.2019.


  DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radna mjesta:
  1. VODOINSTALATER
  (1 izvršitelj)
  7. STROJAR MEDICINSKIH PLINOVA
  (1 izvršitelj)
  8. STROJAR CENTRALNOG GRIJANJA/ZAVARIVAČ
  (1 izvršitelj), a prema natječaju objavljenom 21.12.2108. godine.
  Datum objave: 13.02.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radna mjesta:
  1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PULMOLOGIJE
  (1 izvršitelj)
  2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 13.02.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radna mjesta:
  1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (3 izvršitelja)
  2. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
  (1 izvršitelj)
  3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
  (9 izvršitelja)
  4. ADMINISTRATOR
  (1 izvršitelj)
  5. POMOĆNI RADNIK
  (1 izvršitelj)
  6. SPREMAČ/ICA
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 13.02.2019.


  NAKNADNI POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
  (3 izvršitelja),a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 12.02.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (6 izvršitelja),a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 11.02.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA
  (8 izvršitelja),a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 11.02.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  BOLNIČAR
  prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 11.02.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  SPREMAČ/ICA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 11.02.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
  (3 izvršitelja), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 11.02.2019.


  POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  FARMACEUTSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 08.02.2019.


  POZIV NA TESTIRANJE I USMENI RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radna mjesta:
  1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (4 izvršitelja)
  2. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 07.02.2019.


  POZIV NA TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
  (6 izvršitelja), a prema natječaju od 23.01.2019.godine.
  Datum objave: 05.02.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR I REZULTATI TESTIRANJA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  ADMINISTRATOR
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 09.01.2019.godine.
  Datum objave: 05.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  DOKTOR DENTALNE MEDICINE SPECIJALIST ORALNE KIRURGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 21.12.2018.godine.
  Datum objave: 01.02.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  STROJAR ZA KLIMATIZACIJU I VENTILACIJU
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 21.12.2018.godine.
  Datum objave: 30.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  BRAVAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 21.12.2018.godine.
  Datum objave: 30.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  LIČILAC
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 21.12.2018.godine.
  Datum objave: 30.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  STROJAR MEDICINSKIH PLINOVA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 21.12.2018.godine.
  Datum objave: 30.01.2019.


  POZIV NA TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  ADMINISTRATOR
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 09.01.2019.godine.
  Datum objave: 29.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (11 izvršitelja), a prema natječaju od 09.01.2019.godine.
  Datum objave: 29.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA
  (12 izvršitelja), a prema natječaju od 09.01.2019.godine.
  Datum objave: 29.01.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos(m/ž), za radno mjesto DOKTOR DENTALNE MEDICINE:
  SPECIJALIST ORALNE KIRURGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 21.12.2018.godine.
  Datum objave: 29.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  ELEKTRIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 21.12.2018.godine.
  Datum objave: 28.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09.01.2019.godine.
  Datum objave: 28.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  VATROGASAC
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 21.12.2018.godine.
  Datum objave: 28.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  TOKAR-MEHANIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 21.12.2018.godine.
  Datum objave: 28.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  SPREMAČ/ICA
  (4 izvršitelja), a prema natječaju od 09.01.2019.godine.
  Datum objave: 28.01.2019.


  IZMJENA ODLUKE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije(m/ž) iz:
  ORALNE KIRURGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 24.01.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos(m/ž), za radna mjesta:
  1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEFROLOGIJE
  (1 izvršitelj)
  2. DOKTOR DENTALNE MEDICINE SPECIJALIST STOMATOLOŠKE PROTETIKE
  (1 izvršitelj)
  3. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (4 izvršitelja)
  4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (6 izvršitelja)
  5. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
  (6 izvršitelja)
  6. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
  (8 izvršitelja)
  7. FARMACEUTSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj)
  8. FARMACEUTSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj)
  9. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj)
  10. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
  (3 izvršitelja)
  11. BOLNIČAR
  (1 izvršitelj)
  12. BOLNIČAR
  (1 izvršitelj)
  13. SPREMAČ/ICA
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 23.01.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno(m/ž), za radno mjesto:
  ADMINISTRATIVNI TAJNIK
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 23.01.2019.


  NADOPUNA POZIVA NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno(m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (11 izvršitelja), a prema natječaju od 09.01.2019.godine.
  Datum objave: 22.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije(m/ž) iz:
  ORALNE KIRURGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 22.01.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  SPREMAČ/ICA
  (4 izvršitelja), a prema natječaju od 09.01.2019.godine.
  Datum objave: 21.01.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 09.01.2019.godine.
  Datum objave: 21.01.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA
  (12 izvršitelja), a prema natječaju od 09.01.2019.godine.
  Datum objave: 21.01.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (11 izvršitelja), a prema natječaju od 09.01.2019.godine.
  Datum objave: 21.01.2019.


  ODLUKA
  Poništava se djelomično natječaj za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 3. Doktor medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz patologije i citologije, 1 izvršitelj, objavljen 05.prosinca 2018.godine u Jutarnjem listu, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje.
  Datum objave: 20.01.2019.


  ODLUKA
  Poništava se djelomično natječaj za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 1. Doktor medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine, 5 izvršitelja, objavljen 05.prosinca 2018.godine u Jutarnjem listu, web stranici KB Dubrava Zagreb te Zavodu za zapošljavanje.
  Datum objave: 20.01.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž), za radna mjesta:
  1. ELEKTRIČAR
  (1 izvršitelj)
  2. VATROGASAC
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 17.01.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž), za radna mjesta:
  1. VODOINSTALATER
  (1 izvršitelj)
  2. BRAVAR
  (1 izvršitelj)
  3. LIČILAC
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 16.01.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž), za radna mjesta:
  1. TOKAR-MEHANIČAR
  (1 izvršitelj)
  2. STROJAR ZA KLIMATIZACIJU I VENTILACIJU
  (1 izvršitelj)
  3. STROJAR CENTRALNOG GRIJANJA/ZAVARIVAČ
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 16.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije (m/ž) iz:
  KLINIČKE RADIOLOGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 16.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 11.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  KROJAČ
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 11.01.2019.


  DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
  za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 3. na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  FARMACEUTSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 11.01.2019.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 09.01.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE, zbog specijalističkog usavršavanja iz:
  ORALNE KIRURGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 09.01.2019.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž) za radna mjesta:
  1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (11 izvršitelja)
  2. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
  (12 izvršitelja)
  3. ADMINISTRATOR
  (2 izvršitelja)
  4. POMOĆNI RADNIK
  (2 izvršitelja)
  5. SPREMAČ/ICA
  (4 izvršitelja)
  Datum objave: 09.01.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE, zbog specijalističkog usavršavanja iz:
  HITNE MEDICINE
  (5 izvršitelja), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 08.01.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE, zbog specijalističkog usavršavanja iz:
  PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 08.01.2019.


  Poziv na razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) kao zamjena za dugo bolovanje, za radno mjesto: PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (2 izvršitelja), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 07.01.2019.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE, zbog specijalističkog usavršavanja iz:
  KLINIČKE RADIOLOGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 03.01.2019.


  POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) kao zamjena za dugo bolovanje, za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 27.12.2018.


  POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/INŽENJER MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 24.12.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 24.12.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
  (3 izvršitelja), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 24.12.2018.


  POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
  za prijam na specijalističko usavršavanje iz:
  DOKTOR MEDICINE
  DOKTOR DENTALNE MEDICINE
  prema natječaju objavljenom u Jutarnjem listu od 5. prosinca 2018.god.
  Datum objave: 21.12.2018.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  DOKTOR DENTALNE MEDICINE
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 21.12.2018.


  DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  5. POMOĆNI RADNIK U PRAONICI RUBLJA
  (3 izvršitelja), a prema natječaju od 02.11.2018.godine.
  Datum objave: 21.12.2018.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radna mjesta:
  1. VODOINSTALATER
  (1 izvršitelj)
  2. BRAVAR
  (1 izvršitelj)
  3. LIČILAC
  (1 izvršitelj)
  4. ELEKTRIČAR
  (1 izvršitelj)
  5. TOKAR-MEHANIČAR
  (1 izvršitelj)
  6. STROJAR ZA KLIMATIZACIJU I VENTILACIJU
  (1 izvršitelj)
  7. STROJAR MEDICINSKIH PLINOVA
  (1 izvršitelj)
  8. STROJAR CENTRALNOG GRIJANJA/ZAVARIVAČ
  (1 izvršitelj)
  9. VATROGASAC
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 21.12.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 20.12.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  KROJAČ
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 19.12.2018.


  NADOPUNA POZIVA NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
  (3 izvršitelja), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 19.12.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  FARMACEUTSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 18.12.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
  (3 izvršitelja), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 18.12.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 17.12.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  I. DOKTOR MEDICINE, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
  PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 11.11.2018.godine.
  Datum objave: 17.12.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž), za radno mjesto:
  MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 05.12.2018.godine.
  Datum objave: 14.12.2018.


  IZMJENA ODLUKE
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 02.11.2018.godine.
  Datum objave: 11.12.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  MAGISTAR FARMACIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 11.12.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA
  (9 izvršitelja), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 11.12.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  I. DOKTOR MEDICINE, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
  PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 11.11.2018.godine.
  Datum objave: 10.12.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK
  (1izvršitelj), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 05.12.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  BOLNIČAR
  (1izvršitelj), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 05.12.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 05.12.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (4 izvršitelja), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 05.12.2018.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radna mjesta:
  1. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
  (2 izvršitelja)
  2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (1 izvršitelj)
  3. FARMACEUTSKI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj)
  4. KROJAČ
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 05.12.2018.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 05.12.2018.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  1. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
  (3 izvršitelja)
  2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 05.12.2018.


  NATJEČAJ
  za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  DOKTOR MEDICINE, zbog specijalističkog usavršavanja iz:
  1. HITNE MEDICINE
  (5 izvršitelja)
  2. KLINIČKE RADIOLOGIJE
  (1 izvršitelj)
  3. PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 05.12.2018.


  ODLUKA
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto prvostupnik fizioteraprije (2 izvršitelja), prema natječaju od 02.11.2018.
  Datum objave: 03.12.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  ADMINISTRATOR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 02.11.2018.godine.
  Datum objave: 30.11.2018.


  POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
  za prijam doktora medicine (m/ž), na specijalističko usavršavanje iz:
  PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE
  prema natječaju od 11.11.2018.godine.
  Datum objave: 30.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  BOLNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 29.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 29.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 29.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNICI SESTRINSTVA
  (4 izvršitelja), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 29.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA
  (9 izvršitelja), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 29.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 02.11.2018.godine.
  Datum objave: 29.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž), za radno mjesto:
  MAGISTAR FARMACIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 29.11.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  DENTALNI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 19.10.2018.godine.
  Datum objave: 28.11.2018.


  ODLUKA
  za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:
  PRIPRAVNIK - MAGISTAR SOCIJALNOG RADA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 27.11.2018. godine.


  ODLUKA
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto pomoćni radnik u praonici rublja
  (3 izvršitelja), prema natječaju od 02.11.2018.
  Datum objave: 26.11.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (4 izvršitelja), a prema natječaju od 02.11.2018.godine.
  Datum objave: 26.11.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
  (8 izvršitelja), a prema natječaju od 02.11.2018.godine.
  Datum objave: 26.11.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno (m/ž), za radno mjesto:
  ELEKTRONIČAR ZA MEDICINSKU OPREMU
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 19.10.2018.godine.
  Datum objave: 23.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž), za radno mjesto:
  ADMINISTRATOR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 02.11.2018.godine.
  Datum objave: 23.11.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  VODITELJ ODJELA ODRŽAVANJA ENERGETIKE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 19.10.2018.godine.
  Datum objave: 23.11.2018.


  ODLUKA
  za izbor i imenovanje djelatnika (m/ž) s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima:
  PREDSTOJNIK KLINIČKOG ZAVODA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU
  Datum objave: 23.11.2018.


  DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 17.10.2018.godine.
  Datum objave: 23.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) za radno mjesto:
  MAGISTAR SOCIJALNOG RADA - PRIPRAVNIK
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09.11.2018.godine.
  Datum objave: 22.11.2018.


  ODLUKA
  za prijem zdravstvenih radnika (m/ž) u radni odnos putem mjera potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE-PRIPRAVNIK
  (7 izvršitelja), a prema natječaju od 24.10.2018. godine
  Datum objave: 22.11.2018.


  ODLUKA
  za prijem zdravstvenih radnika (m/ž) u radni odnos putem mjera potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 24.10.2018. godine
  Datum objave: 22.11.2018.


  ODLUKA
  za izbor i imenovanje djelatnika (m/ž) s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima:
  PREDSTOJNIK KLINIKE ZA KIRURGIJU
  Datum objave: 21.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 02.11.2018.godine
  Datum objave: 20.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  DENTALNI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 17.10.2018.godine
  Datum objave: 20.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK U PRAONICI RUBLJA
  (3 izvršitelja), a prema natječaju od 02.11.2018.godine
  Datum objave: 20.11.2018.


  ODLUKA
  za prijem zdravstvenih radnika (m/ž) u radni odnos putem mjera potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA
  (8 izvršitelja), a prema natječaju od 24.10.2018. godine
  Datum objave: 19.11.2018.


  NADOPUNA POZIVA NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  (8 izvršitelja), a prema natječaju od 02.11.2018.godine
  Datum objave: 19.11.2018.


  POZIV NA TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  ADMINISTRATOR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 02.11.2018.godine
  Datum objave: 19.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem zdravstvenih radnika (m/ž) u radni odnos putem mjera potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (7 izvršitelja), a prema javnom natječaju raspisanom od 24.10.2018.godine.
  Datum objave: 16.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  (8 izvršitelja), a prema natječaju od 02.11.2018.godine
  Datum objave: 16.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (4 izvršitelja), a prema natječaju od 02.11.2018.godine
  Datum objave: 16.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž), za radno mjesto:
  1. VODITELJ ODJELA ODRŽAVANJA ENERGETIKE
  2. ELEKTRONIČAR ZA MEDICINSKU OPREMU , a prema natječaju od 17.10.2018.godine
  Datum objave: 15.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem zdravstvenih radnika (m/ž) u radni odnos putem mjera potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  Datum objave: 13.11.2018.


  POZIV NA TESTIRANJE
  za prijem zdravstvenih radnika (m/ž) u radni odnos putem mjera potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (7 izvršitelja), a prema javnom natječaju raspisanom od 24.10.2018.godine.
  Datum objave: 12.11.2018.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  I. DOKTOR MEDICINE, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
  PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE (1 izvršitelj)
  Datum objave: 11.11.2018.


  ODLUKA
  za izbor i imenovanje djelatnika (m/ž) s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima:
  PREDSTOJNIK KLINIKE ZA KIRURGIJU
  Datum objave: 09.11.2018.


  IZMJENA ODLUKE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije (m/ž) iz:
  KARDIOLOGIJE (2 izvršitelja), a prema natječaju raspisanom 05.09.2018. godine.
  Datum objave: 09.11.2018.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž), za radna mjesta:
  1. MAGISTAR FARMACIJE (1 izvršitelj)
  2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA (4 izvršitelja)
  3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR (9 izvršitelja)
  4. POMOĆNI RADNIK (1 izvršitelj)
  5. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI (2 izvršitelja)
  6. BOLNIČAR (1 izvršitelj)
  Datum objave: 09.11.2018.


  JAVNI POZIV
  za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) za radno mjesto:
  MAGISTAR SOCIJALNOG RADA - PRIPRAVNIK (1 izvršitelj)
  Datum objave: 09.11.2018.


  PONIŠTENJE ODLUKE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž), za radno mjesto:
  I. DOKTOR MEDICINE, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
  PATOLOGIJE I CITOLOGIJE (1 izvršitelj), a prema natječaju objavljenom dana 05.09.2018. godine.
  Datum objave: 08.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž), za radna mjesta:
  MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (1 izvršitelj), a prema natječaju objavljenom dana 17.10.2018. godine.
  Datum objave: 08.11.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem zdravstvenih radnika (m/ž) u radni odnos putem mjera potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na određeno vrijeme za radno mjesto:
  1. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR (10 izvršitelja), a prema natječaju objavljenom dana 24.10.2018. godine.
  Datum objave: 08.11.2018.


  ODLUKA
  za izbor i imenovanje djelatnika (m/ž) s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima:
  PREDSTOJNIK KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU
  Datum objave: 06.11.2018.


  POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž), za radna mjesta:
  1. VODITELJ ODJELA ODRŽAVANJA ENERGETIKE
  2. ELEKTRONIČAR ZA MEDICINSKU OPREMU
  Datum objave: 05.11.2018.


  IZMJENA ODLUKE
  za prijem zdravstvenih radnika (m/ž) u radni odnos putem mjera potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na određeno vrijeme za radno mjesto:
  1. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE-PRIPRAVNIK (10 izvršitelja), a prema natječaju objavljenom dana 19.09.2018. godine.
  Datum objave: 05.11.2018.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos (m/ž), za radna mjesta:
  1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA (4 izvršitelja)
  2. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR (8 izvršitelja)
  3. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (2 izvršitelja)
  4. ADMINISTRATOR (1 izvršitelj)
  5. POMOĆNI RADNIK U PRAONICI RUBLJA (3 izvršitelja)
  Datum objave: 02.11.2018.