Glavna sestra Klinike

Ljiljana Vuković, mag.med.techn.
fax: +385 1 290 2793
e-mail: ljiljana.vukovic@kbd.hr


Tajnica Klinike

Sandra Milanović
tel: +385 1 290 3440
fax: +385 1 290 3440
e-mail: smilanovic@kbd.hr


Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2020. godinu) Preuzimanje

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
 • Predstojnica Klinike:

doc.prim.dr.sc. Jasminka Peršec, dr. med.

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Subspecijalist intenzivne medicine


tel: +385-1-2902433
fax: +385-1-2903440
e-mail: anestezija.predstojnica@kbd.hr

Kliniku za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu sačinjavaju tri odjela te poliklinika:

 • Odjel za anesteziju
     Voditelj: doc.prim.dr.sc. Anđelko Korušić, prof. v .š., dr.med.
        • tel: 01/290-2797 • fax: 01/290-2793 • e-mail: akorusic@kbd.hr • mob: 098/358-262
     Glavna sestra: Katarina Zrinski, bacc. med. tech.
        • tel: 01/290-3190 • fax: 01/290-2793
     Soba za buđenje:
        • kontakt tel: 01/290-3193

 • Odjel za intenzivnu medicinu
     Voditelj: prim. Danica Bošnjak, dr.med. specijalist anesteziolog i intezivist
        • tel: 01/290-2797 • fax: 01/290 2793 • e-mail: dbosnjak@kbd.hr
     Glavna sestra: Renata Martinko, bacc.med.techn.
        • fax: 01/290 2793 • e-mail: ljiljana.vukovic@kbd.hr
     Administracija:
        • tel: 01/290-2793 • fax: 01/290 2793
     Bolesničke sobe:
        • soba I: 01/290-3191 • soba II: 01/290-3158 • soba III: 01/290-2791
     Liječnička soba:
        • tel: 01/290-2797

 • Odjel za kardiovaskularnu anesteziju s intenzivnom medicinom
     Voditelj: doc. prim. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med.
        • tel: 01/290-2433 • fax: 01/290-3440 • e-mail:
     Glavna sestra: Danijela Kralj Husajna, bacc.med.techn.
        • tel: 01/290-3894
     Administracija:
        • tel: 01/290-3197
     Informacije o bolesnicima:
        • tel: 01/290-3680
     Bolesnička soba:
        • tel: 01/290-3754
     Liječnička soba:
        • tel: 01/290-3680

 • Poliklinika   
        • tel: 01/290-2336

  Obavijesti


  Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
  Temeljem Članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi ( nn 110/07, 125/08) u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave obavještavamo da čelnik ustanove, u ovom slučaju ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela koji se spominju u navedenom članku 5.c. Zakona o javnoj nabavi.


  Bolnička jedinica za centralno naručivanje

  • fax: +385 1 290 2991
  Online naručivanje


  • Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

  IZMJENA ODLUKE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  REFERENT ZA BOLNIČKI OBRAČUN
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 23.10.2020.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
  1. MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
  (na neodređeno, 7 izvršitelja)
  2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (na neodređeno, 3 izvršitelja)
  3. ADMINISTRATOR
  (na neodređeno, 1 izvršitelj)
  4. KROJAČ/ICA
  (na neodređeno, 1 izvršitelj)
  5. POMOĆNI RADNIK NA ODJELU PRAONICE
  (na neodređeno, 1 izvršitelj)
  Datum objave: 23. 10. 2020.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
  1. MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
  (na određeno, 12 izvršitelja)
  2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (na određeno, 8 izvršitelja)
  3. SPREMAČ/ICA
  (na određeno, 6 izvršitelja)
  4. POMOĆNI RADNIK NA ODJELU PREHRANE
  (na određeno, 3 izvršitelja)
  5. POMOĆNI RADNIK NA ODJELU PRAONICE
  (na određeno, 1 izvršitelj)
  6. BOLNIČAR
  (na određeno, 1 izvršitelj)
  Datum objave: 23. 10. 2020.


  ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  (17 izvršitelja), a prema natječaju od 30. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 21.10.2020.


  ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  (29 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 21.10.2020.


  ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  (29 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 21.10.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  KNJIGOVOĐA MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 21.10.2020.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  DENTALNI TEHNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 25. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 19.10.2020.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE - PRIPRAVNIK
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 25. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 15.10.2020.


  POZIV NA TESTIRANJA I RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - PRIPRAVNIK
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 10. 2020. godine.
  Datum objave: 15.10.2020.


  IZMJENA ODLUKE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  TRANSPORTNI RADNIK
  (5 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 15.10.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  (17 izvršitelja), a prema natječaju od 30. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 15.10.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (6 izvršitelja), a prema natječaju od 30. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 15.10.2020.


  NAKNADNI POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
  (6 izvršiteljA), a prema natječaju od 30. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 13.10.2020.


  REZLUTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  KNJIGOVOĐA MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 12.10.2020.


  REZLUTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  REFERENT ZA BOLNIČKI OBRAČUN
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 12.10.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  ADMINISTRATOR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 12. 10. 2020.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA
  (17 izvršitelja), a prema natječaju od 30. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 12.10.2020.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA
  (6 izvršitelja), a prema natječaju od 30. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 12.10.2020.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
  1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (na neodređeno, 1 izvršitelj)
  2. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
  (na neodređeno, 1 izvršitelj)
  Datum objave: 09.10.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK U LJEKARNI
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 07.10.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 07.10.2020.


  DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  SPREMAČ/ICA
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 07.10.2020.


  PONIŠTENJE NATJEČAJA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 16. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 07.10.2020.


  DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (10 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 07.10.2020.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  ADMINISTRATOR
  (2 izvršitelja)
  Datum objave: 07.10.2020.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 07.10.2020.


  DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  (29 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 07.10.2020.


  POZIV NA TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  KNJIGOVOĐA MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 02.10.2020.


  POZIV NA TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  REFERENT ZA BOLNIČKI OBRAČUN
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 02.10.2020.


  REZLUTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  ADMINISTRATOR/ICA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 02.10.2020.


  REZLUTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 02.10.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 01.10.2020.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
  1. MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
  (na određeno, 17 izvršitelj)
  2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (na određeno, 6 izvršitelja)
  Datum objave: 30.09.2020.


  POZIV NA TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 28.09.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  (29 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 28.09.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (8 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 28.09.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
  (10 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 28.09.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
  (9 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 28.09.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  KUHAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 28.09.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  BOLNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 28.09.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  SPREMAČICA
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 28.09.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  SPREMAČICA
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 28.09.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK/CA U KUHINJI
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 28.09.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  TRANSPORTNI RADNIK/CA
  (5 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 25.09.2020.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za radna mjesta:
  1. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE - PRIPRAVNIK
  (1 izvršitelj)
  2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - PRIPRAVNIK
  (1 izvršitelj)
  3. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE - PRIPRAVNIK
  (1 izvršitelj)
  4. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR - PRIPRAVNIK
  (1 izvršitelj)
  2. DENTALNI TEHNIČAR - PRIPRAVNIK
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 25.09.2020.


  POZIV NA TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  ADMINISTRATOR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 24.09.2020.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  POMOĆNI RADNIK U LJEKARNI
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 24. 09. 2020.


  POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 24.09.2020.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA
  (29 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 22.09.2020.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA
  (9 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 22.09.2020.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  BOLNIČAR
  (1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 22.09.2020.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
  1. KUHAR
  (na neodređeno, 1 izvršitelj)
  2. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
  (na neodređeno, 1 izvršitelj)
  prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 22.09.2020.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
  SPREMAČ/ICA
  (na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj i na određeno vrijeme 2 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 22.09.2020.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  TRANSPORTNI RADNIK
  (5 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020. i 07. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 22.09.2020.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNICA/KA SESTRINSTVA
  (8 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 22.09.2020.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
  PRVOSTUPNICA/KA SESTRINSTVA
  (10 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
  Datum objave: 22.09.2020.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
  (1 izvršitelj)
  Datum objave: 16.09.2020.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
  1. KNJIGOVOĐA MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA
  (na neodređeno, 1 izvršitelj)
  2. REFERENT ZA BOLNIČKI OBRAČUN
  (na neodređeno, 1 izvršitelj)
  Datum objave: 11.09.2020.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
  1. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
  (na neodređeno, 1 izvršitelj)
  2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
  (na neodređeno, 8 izvršitelj)
  3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
  (na neodređeno, 9 izvršitelja)
  4. BOLNIČAR
  (na neodređeno, 1 izvršitelja)
  5. ADMINISTRATOR
  (na neodređeno, 1 izvršitelja)
  6. SPREMAČICA
  (na neodređeno, 1 izvršitelja)
  7. KUHAR
  (na neodređeno, 1 izvršitelja)
  8. POMOĆNI RADNIK NA ODJELU PREHRANE
  (na neodređeno, 1 izvršitelja)
  9. POMOĆNI RADNIK U LJEKARNI
  (na neodređeno, 1 izvršitelja)
  Datum objave: 09.09.2020.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
  1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
  (na određeno, 1 izvršitelj)
  2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
  (na određeno, 10 izvršitelj)
  3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
  (na određeno, 29 izvršitelja)
  4. SPREMAČICA
  (na određeno, 2 izvršitelja)
  Datum objave: 09.09.2020.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  ADMINISTRATOR/ICA
  (2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
  Datum objave: 08.09.2020.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
  TRANSPORTNI RADNIK
  NAPOMENA: Svi koji su u roku dostavili natječajnu dokumentaciju od 11.03.2020. godine, prije obustave natječajnih postupaka zbog novonastale situacije Corona virus (Covid 19) smatrati će se da su uredno dostavili potrebne dokumente za provedbu natječaja. Natječaj vrijedi od 07.09.2020. do 15.09.2020. (5 izvršitelja)
  Datum objave: 07.09.2020.