Glavna sestra Klinike

Ljiljana Vuković, mag.med.techn.
fax: +385 1 290 2793
e-mail: ljiljana.vukovic@kbd.hr


Tajnica Klinike

Sandra Milanović
tel: +385 1 290 3440
fax: +385 1 290 3440
e-mail: smilanovic@kbd.hr


Obavijesti za studente

Raspored - VJEŽBE IZ KIRURGIJE – (za studente Medicinskog fakulteta u Zagrebu), Školska godina 2017./2018. Klinika za kirurgiju, KB Dubrava 25.09.-03.11.2017.Preuzimanje.

Raspored - DEŽURSTVA U HITNOJ KIRURŠKOJ AMBULANTI – (za studente Medicinskog fakulteta u Zagrebu), Školska godina 2017./2018. Klinika za kirurgiju, KB Dubrava 25.09.-03.11.2017.Preuzimanje.


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2018. godinu) Preuzimanje

14. SASTANAK HRVATSKIH I SLOVENSKIH KARDIJALNIH KIRURGA, 16. ožujka 2018

Glavna tema: bolesti luka i silazne aorte - integralni pristup dijagnostici i liječenju


Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
 • Predstojnica Klinike:

doc.prim.dr.sc. Jasminka Peršec, dr. med.

Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Subspecijalist intenzivne medicine


tel: +385-1-2902433
fax: +385-1-2903440
e-mail: anestezija.predstojnica@kbd.hr

Kliniku za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu sačinjavaju tri odjela te poliklinika:

 • Odjel za anesteziju
     Voditelj: doc.prim.dr.sc. Anđelko Korušić, prof. v .š., dr.med.
        • tel: 01/290-2797 • fax: 01/290-2793 • e-mail: akorusic@kbd.hr • mob: 098/358-262
     Glavna sestra: Katarina Zrinski, bacc. med. tech.
        • tel: 01/290-3190 • fax: 01/290-2793
     Soba za buđenje:
        • kontakt tel: 01/290-3193

 • Odjel za intenzivnu medicinu
     Voditelj: prim. Danica Bošnjak, dr.med. specijalist anesteziolog i intezivist
        • tel: 01/290-2797 • fax: 01/290 2793 • e-mail: dbosnjak@kbd.hr
     Glavna sestra: Renata Martinko, bacc.med.techn.
        • fax: 01/290 2793 • e-mail: ljiljana.vukovic@kbd.hr
     Administracija:
        • tel: 01/290-2793 • fax: 01/290 2793
     Bolesničke sobe:
        • soba I: 01/290-3191 • soba II: 01/290-3158 • soba III: 01/290-2791
     Liječnička soba:
        • tel: 01/290-2797

 • Odjel za kardiovaskularnu anesteziju s intenzivnom medicinom
     Voditelj: doc. prim. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med.
        • tel: 01/290-2433 • fax: 01/290-3440 • e-mail:
     Glavna sestra: Marina Lacković, bacc.med.techn.
        • tel: 01/290-3894
     Administracija:
        • tel: 01/290-3197
     Informacije o bolesnicima:
        • tel: 01/290-2938
     Bolesnička soba:
        • tel: 01/290-3754
     Liječnička soba:
        • tel: 01/290-3680

 • Poliklinika   
        • tel: 01/290-2336

  Obavijesti


  Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
  Temeljem Članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi ( nn 110/07, 125/08) u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave obavještavamo da čelnik ustanove, u ovom slučaju ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela koji se spominju u navedenom članku 5.c. Zakona o javnoj nabavi.


  Bolnička jedinica za centralno naručivanje

  • fax: +385 1 290 2991
  Online naručivanje


  • Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

  POZIV NA MANUALNO TESTIRANJE I RAZGOVOR
  za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DENTALNI TEHNIČAR (1 izvršitelj) prema natječaju od 28.02.2018.godine
  Datum objave: 16.03.2018.


  Odluka
  prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik fiziterapije kandidat Jelena Barać.
  Datum objave: 14.03.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine specijalist transfuzijske medicine (1 izvršitelj).
  Datum objave: 14.03.2018.


  Poziv na psihološko testiranje
  za prijem u radni odnos na neodređeno za radno mjesto dentalni tehničar (1 izvršitelj).
  Datum objave: 14.03.2018.


  Odluka
  o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto spremač/ica (2 izvršitelja).
  Datum objave: 14.03.2018.


  Natječaj
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
  1. Doktor medicine specijalist radiologije (1 izvršitelj)
  2. Doktor medicine specijalist gastroenterologije (1 izvršitelj)
  3. Doktor medicine specijalist interne medicine (1 izvršitelj)
  4. Prvostupnik fizioterapije (1 izvršitelj)
  5. Glavni knjigovođa (1 izvršitelj)
  6. Knjigovoda za financijsku imovinu (1 izvršitelj)
  7. Medicinska sestra-medicinskitehničar (20 izvršitelja)
  8. Administrator (1 izvršitelj)
  9. Pomoćni radnik u praonici rublja (6 izvršitelja)
  10. Pomoćni radnik u kuhinji (6 izvršitelja)
  11. Spremač/ica (4 izvršitelja)
  12. Spremač/ica (1 izvršitelj)
  Datum objave: 14.03.2018.


  ODLUKA
  za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (6 izvršitelja) prema natječaju od 07.02.2018.godine
  Datum objave: 13.03.2018.


  Odluka
  o imenovanju predstojnika Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intezivnu medicinu Kliničke bolnice Dubrave.
  Datum objave: 13.03.2018.


  ODLUKA
  za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto REFERENT PRIJEMA I OTPUSTA (1 izvršitelj) prema natječaju od 07.02.2018.godine
  Datum objave: 13.03.2018.


  ODLUKA
  za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) poradi provođenja specijalizacije iz KARDIOTORAKALNE KIRURGIJE (smjer kardijalna kirurgija) (2 izvršitelja) prema natječaju od 28.01.2018.godine
  Datum objave: 12.03.2018.


  ODLUKA
  za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme-zamjena za dugo bolovanje (m/ž) za radno mjesto PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (1 izvršitelj) prema natječaju od 07.02.2018.godine
  Datum objave: 12.03.2018.


  Odluka
  o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika zbog provođenja specijalističkog usavršavanja objavljenog 28. siječnja 2018. god. u Jutarnjem listu i na WEB stranicama KB Dubrava i Zavoda za zapošljavanje.
  Datum objave: 11.03.2018.


  Poziv na razgovor i rezultati testiranja
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik fizioterapije (1 izvršitelj).
  Datum objave: 08.03.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR I REZULTATI TESTIRANJA
  za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto REFERENT PRIJEMA I OTPUSTA (1 izvršitelj) prema natječaju od 07.02.2018.godine
  Datum objave: 08.03.2018.


  Odluka
  o djelomičnom poništenju natječaja za prijem u radni odnos za radno mjesto voditelj odjela energetike (1 izvršitelj).
  Datum objave: 07.03.2018.


  Poziv na razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra-medicinski tehničar (6 izvršitelja).
  Datum objave: 07.03.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik/ca sestrinstva (9 izvršitelja).
  Datum objave: 06.03.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (1 izvršitelj)
  Datum objave: 05.03.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme radi provođenja specijalizacije iz anesteziologije, reanimatologije i intezivne medicine (1 izvršitelj).
  Datum objave: 02.03.2018.


  Poziv na testiranje
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra-medicinski tehničar (6 izvršitelja).
  Datum objave: 02.03.2018.


  Poziv na testiranje
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik fizioteraprije (1 izvršitelj).
  Datum objave: 02.03.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST TRANSFUZIJSKE MEIDICINE (1 izvršitelj) prema natječaju od 07.02.2018.godine
  Datum objave: 01.03.2018.


  Poziv na razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik sestrinstva (9 izvršitelja).
  Datum objave: 28.02.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR (6 izvršitelja) prema natječaju od 07.02.2018.godine
  Datum objave: 28.02.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme radi provođenja specijalizacije iz endokrinologije i dijabetologije (1 izvršitelj).
  Datum objave: 28.02.2018.


  Natječaj
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalni teničar (1 izvršitelj).
  Datum objave: 28.02.2018.


  Poziv na testiranje
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto referent prijema i otpusta (1 izvršitelj).
  Datum objave: 27.02.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto strojar u pripremi vode (1 izvršitelj).
  Datum objave: 27.02.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto spremač/ica (2 izvršitelja).
  Datum objave: 27.02.2018.


  ODLUKA
  za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto VODITELJ ODSJEKA ENERGETSKOG BLOKA D (1 izvršitelj) prema natječaju od 07.02.2018.godine
  Datum objave: 27.02.2018.


  POZIV NA TESTIRANJE
  za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (9 izvršitelja) prema natječaju od 07.02.2018.godine
  Datum objave: 23.02.2018.


  Poziv na testiranje
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra-medicinski tehničar (6 izvršitelja).
  Datum objave: 23.02.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz: KARDIOTORAKALNE KIRURGIJE(SMJER KARDIJALNA KIRURGIJA) (2 izvršitelja) prema natječaju od 28.01.2018.godine
  Datum objave: 23.02.2018.


  Natječaj
  za izbor i imenovanje djelatnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Kliničkoj bolnici Dubrava Zagreb PREDSTOJNIK KLINIKE ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNU MEDICINU.
  Datum objave: 23.02.2018.


  Poziv na psihološko testiranje
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj).
  Datum objave: 22.02.2018.


  Poziv na testiranje
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik radiološke tehnologije (1 izvršitelj).
  Datum objave: 21.02.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radna mjesta: VODITELJ ODJELA ELEKTROENERGETIKE, VODITELJ ODSJEKA ENERGETSKOG BLOKA D, STROJAR U PRPREMI VODE prema natječaju od 07.02.2018.godine.
  Datum objave: 20.02.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto SPREMAČ/ICA (2 izvršitelja) prema natječaju od 07.02.2018.godine.
  Datum objave: 20.02.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE (1 izvršitelj) prema natječaju od 28.01.2018.godine.
  Datum objave: 20.02.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto PSIHOLOG (1 izvršitelj) prema natječaju od 10.01.2018.godine.
  Datum objave: 19.02.2018.


  DJELOMIČNI ISPRAVAK NATJEČAJA
  za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto pod rednim brojem 6. REFERENT PRIJEMA I OTPUSTA u Službi za ekonomsko-financijske poslove (1 izvršitelj) prema natječaju od 07.02.2018.godine
  Datum objave: 14.02.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (4 izvršitelja) prema natječaju od 28.01.2018.godine.
  Datum objave: 12.02.2018.


  ISPRAVAK POZIVA NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
  za prijam na specijalističko usavršavanje za radno mjesto DOKTOR MEDICINE
  Datum objave: 12.02.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto ELEKTRIČAR ZA KUHINJU I PRAONICU RUBLJA (1 izvršitelj) prema natječaju od 10.01.2018.godine.
  Datum objave: 08.02.2018.


  Poziv na psihološko testiranje
  kandidata na natječaj za prijem na specijalističko usavršavanje doktora medicine.
  Datum objave: 07.02.2018.


  Ispravak
  Izmjene Odluke o izboru djelatnika radi obavljanja specijalizacije (m/ž) iz medicinske biokemije i labaratorijske medicine.
  Datum objave: 07.02.2018.


  Natječaj
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
  1. Doktor medicine specijalist transfuzijske medicine (1 izvršitelj)
  2. Voditelj odjela energetike (1 izvršitelj)
  3. Voditelj odsjeka energetskog bloka D (1 izvršitelj)
  4. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike/inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj)
  5. Prvostupnik fizioterapije (1 izvršitelj)
  6. Referent prijema i otpusta u Službi za ekonomsko-finacijske poslove (1 izvršitelj)
  7. Strojar u pripremi vode (1 izvršitelj)
  8. Prvostupnik/ca sestrinstva (9 izvršitelja)
  9. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije (1 izvršitelj)
  10. Medicinska sestra-medicinskitehničar (6 izvršitelja)
  11. Spremač/ica (2 izvršitelja)
  Datum objave: 07.02.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto PSIHOLOG (1 izvršitelj) na projektu "NERO-neurokirurški robot".
  Datum objave: 06.02.2018.


  ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE (1 izvršitelj) prema natječaju od 19.11.2017.godine
  Datum objave: 04.02.2018.


  Poziv na razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto ELEKTRIČAR ZA KUHINJU I PRAONICU RUBLJA (1 izvršitelj) prema natječaju od 10.01.2018. godine
  Datum objave: 31.01.2018.


  ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto Dentalni tehničar (1 izvršitelj) objavljen 15.prosinca 2017. godine
  Datum objave: 31.01.2018.


  ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto Elektroničar za medicinsku opremu (1 izvršitelj) objavljen 15.prosinca 2017. godine
  Datum objave: 31.01.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine specijalist radilogije (1 izvršitelj).
  Datum objave: 29.01.2018.


  Natječaj
  se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:
  1. Endokrinologije i dijabetologije (1 izvršitelj)
  2. Hitne medicine (8 izvršitelja)
  3. Kardiotorakalne kirurgije (smjer kardijalna kirurgija) (2 izvršitelja)
  4. Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine (4 izvršitelja)
  Datum objave: 28.01.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto tehničar za održavanje telekomunikacijskih uređaja i instalacija (1 izvršitelj).
  Datum objave: 25.01.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelj odsjeka zanatskih radova (1 izvršitelj).
  Datum objave: 25.01.2018.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE (1 izvršitelj) prema natječaju od 12.01.2018.
  Datum objave: 23.01.2018.


  Poziv na razgovor
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelj odsjeka zanatskih radova (1 izvršitelj).
  Datum objave: 19.01.2018.


  ISPRAVAK NATJEČAJA
  za zapošljavanje na projektu "NERO-neurokirurški robot" na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto PSIHOLOG (1 izvršitelj) prema natječaju od 12.01.2018.
  Datum objave: 19.01.2018.


  Poziv na testiranje i razgovor
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalni tehničar (1 izvršitelj).
  Datum objave: 18.01.2018.


  ODLUKA
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto KUHAR (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.12.2017.
  Datum objave: 17.01.2018.


  Poziv na razgovor
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto elektroničar za medicinsku opremu (1 izvršitelj).
  Datum objave: 16.01.2018.


  Poziv na razgovor
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto tehničar za održavanje telekomunikacijskih uređaja i instalacija (1 izvršitelj).
  Datum objave: 16.01.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine specijalist psihijatrije (1 izvršitelj).
  Datum objave: 15.01.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto specijalist kliničke farmacije (1 izvršitelj).
  Datum objave: 12.01.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto tehničar za izradu i održavanje web-a (1 izvršitelj).
  Datum objave: 12.01.2018.


  Natječaj
  za prijem u radni odnos za radno mjesto doktor medicine specijalist radilogije (1 izvršitelj).
  Datum objave: 12.01.2018.


  Odluka i rezultati testiranja
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj).
  Datum objave: 10.01.2018.


  Odluka
  za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto magistar ekonomije (1 izvršitelj).
  Datum objave: 10.01.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto pomoćni djelatnik (6 izvršitelja).
  Datum objave: 10.01.2018.


  Izmjena odluke
  o izboru djelatnika radi obavljanja specijalizacije iz pulmologije (2 izvršitelja).
  Datum objave: 10.01.2018.


  POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto VODITELJ ODSJEKA ZANATSKIH RADOVA (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.12.2017.godine
  Datum objave: 10.01.2018.


  ODLUKA O PONIŠTENJU
  za prijem djelatnika na projektu "NERO-neurokirurški robot" za radno mjesto PSIHOLOG (1 izvršitelj)
  Datum objave: 10.01.2018.


  NATJEČAJ
  za prijem suradnika na projektu "NERO-neurokirurški robot" za radno mjesto PSIHOLOG (1 izvršitelj)
  Datum objave: 10.01.2018.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto ELEKTRIČAR ZA KUHINJU I PRAONICU RUBLJA (1 izvršitelj)
  Datum objave: 10.01.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremač/ica (7 izvršitelja).
  Datum objave: 09.01.2018.


  IZMJENA ODLUKE
  za prijem djelatnika radi obavljanja specijalizacije (m/ž) iz ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (6 izvršitelja) prema natječaju od 11.10.2017.godine
  Datum objave: 08.01.2018.


  POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DENTALNI TEHNIČAR (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.12.2017.godine
  Datum objave: 08.01.2018.


  Natječaj
  za radna mjesta suradnika na projektu "NERO-neurokirurški robot"-na Zavodu za neurokirurgiju KB Dubrava za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) prema pozivu: "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja" KK.01.2.1.01.0036. 1. PSIHOLOG (1 izvršitelj).
  Datum objave: 05.01.2018.


  Izmjena odluke
  o izboru djelatnika radi obavljanja specijalizacije iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine (1 izvršitelj).
  Datum objave: 04.01.2018.


  Poziv na testiranje i razgovor
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto tehničar za izradu i održavanje WEB-a (1 izvršitelj).
  Datum objave: 04.01.2018.


  Poziv na testiranje
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj).
  Datum objave: 03.01.2018.


  Poziv na razgovor
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto pomoćni djelatnik (6 izvršitelja).
  Datum objave: 03.01.2018.


  Poziv na razgovor
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto specijalist kliničke farmacije (1 izvršitelj).
  Datum objave: 03.01.2018.


  Odluka o poništenju
  za prijem radnika u radni odnos pod rednim brojem 8. na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz ortopedije i traumatologije prema natječaju od 19.11.2017.
  Datum objave: 03.01.2018.


  Poziv na razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.12.2017.
  Datum objave: 02.01.2018.


  Poziv na razgovor
  za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) za radno mjesto MAGISTAR EKONOMIJE-PRIPRAVNIK prema natječaju od 15.12.2017.
  Datum objave: 02.01.2018.


  Poziv na razgovor
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto SPREMAČ/ICA (7 izvršitelja) prema natječaju od 15.12.2017.
  Datum objave: 02.01.2018.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz kardiologije.
  Datum objave: 20.12.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz vaskularne.
  Datum objave: 20.12.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz pulmologije.
  Datum objave: 20.12.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz endokrinologije i dijabetologije.
  Datum objave: 20.12.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz gastroenterologije.
  Datum objave: 20.12.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz hematologije.
  Datum objave: 20.12.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz hitne medicine.
  Datum objave: 20.12.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz nefrologije.
  Datum objave: 20.12.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz urologije.
  (1 izvršitelj). Datum objave: 20.12.2017.


  ODLUKA
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije(m/ž) iz FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE (1 izvršitelj)
  Datum objave: 19.12.2017.


  ODLUKA
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije(m/ž) iz KLINIČKE FARMACIJE-BOLNIČKO LJEKARNIŠTVO (1 izvršitelj)
  Datum objave: 19.12.2017.


  ODLUKA
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije(m/ž) iz ABDOMINALNE KIRURGIJE (2 izvršitelja)
  Datum objave: 18.12.2017.


  Natječaj
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto :
  1. Ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj)
  2. Električar za kuhinju i praonicu rublja (1 izvršitelj)
  Datum objave: 15.12.2017.


  Natječaj
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto :
  1. Doktor medicine specijalist psihijatrije (1 izvršitelj)
  2. Specijalist kliničke farmacije (1 izvršitelj)
  3. Voditelj odsjeka zanatskih radova(1 izvršitelj)
  4. Tehničar za održavanje telekomunikacijskih uredaja i instalacija (1 izvršitelj)
  5. Tehničar za izradu i održavanje WEB-a (1 izvršitelj)
  6. Elektroničar za medicinsku opremu (1 izvršitelj)
  7. Dentalni tehničar (1 izvršitelj)
  8. Kuhar (1 izvršitelj)
  9. Pomoćni radnik (6 izvršitelja)
  10. Spremač/ica (7 izvršitelja)
  Datum objave: 15.12.2017..


  Javni poziv
  za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto magistar ekonomije - pripravnik (1 izvršitelj).
  Datum objave: 15.12.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz patologije i citologije.
  Datum objave: 14.12.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto referent salda konti.
  (1 izvršitelj). Datum objave: 14.12.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme poradi provođenja specijalizacije iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine.
  Datum objave: 13.12.2017.


  ODLUKA
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR (6 izvršitelja) prema natječaju od 03.11.2017.
  Datum objave: 11.12.2017.


  Rezultati testiranja, poziv na razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto referent salda konti.
  Datum objave: 11.12.2017.


  Izmjena odluke
  PONIŠTAVA SE dio Odluke o izboru djelatnika radi obavljanja specijalizacije (m/ž) iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 6 izvršitelja na neodređeno vrijeme u KB Dubrava Zagreb, Ur.br.: 4-1107/17, od 9.studenog 2017. god.,
  Datum objave: 08.12.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme (m/Ž) za radno mjesto-električar, l izvršitelj u KB Dubrava
  Datum objave: 08.12.2017.


  Poziv na razgovor
  Pozivaju se na razgovor kandidati koji su se prijavili na natječaj od 19.11.2017.godine za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme zbog provođenja specijalističkog usavršavanja te isključivo kandidati koji su pristupili psihološkom testiranju dana 06.12.2017.god. u prostorima KB Dubrava za specijalizacije.
  Datum objave: 08.12.2017.


  Javni poziv
  za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto suradnik u tajništvu Klinike (2 izvršitelja).
  Datum objave: 08.12.2017.


  Odluka
  o poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto kuhar.
  Datum objave: 08.12.2017.


  Poziv na testiranje
  kandidata za prijem radnika (m/ž) u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto referent salda konti (1 izvršitelj) prema natječaju od 08.11.2017.
  Datum objave: 06.12.2016.

  POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
  kandidatima, učesnicima natječaja za prijem radnika na specijalističko usavršavanje DOKTORA MEDICINE, MAGISTRA MEDICINSKE BIOKEMIJE, MAGISTRA KLINIČKE FARMACIJE-BOLNIČKO LJEKARNIŠTVO po natječaju objavljenom u Jutarnjem listu od 19.11.2017.
  Datum objave: 01.12.2017.


  Odluka
  kandidata za prijem radnika (m/ž) u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intezivne medicine
  Datum objave: 28.11.2017.


  Poziv na testiranje i razgovor
  kandidata za prijem radnika (m/ž) u radni odnos za radno mjesto električar (1 izvršitelj)
  Datum objave: 28.11.2017.


  REZULTATI TESTIRANJA
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (6 izvršitelja) prema natječaju od 03.11.2017.
  Datum objave: 28.11.2017.


  Poziv na razgovor
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (1 izvršitelj) prema natječaju od 03.11.2017.
  Datum objave: 21.11.2017.


  ODULKA
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto RADNIK U PRAONICI (1 izvršitelj) prema natječaju od 03.11.2017.
  Datum objave: 20.11.2017.


  Natječaj
  za prijem djelatnika (m/ž) radi obavljanja specijalizacije iz:
  I. Doktor medicine
  1. Endokrinologije i dijabetologije (1 izvršitelj)
  2. Gastroenterologije (2 izvršitelja)
  3. Pulmologije (2 izvršitelja)
  4. Nefrologije (1 izvršitelj)
  5. Kardilogije (1 izvršitelj)
  6. Hematologije (1 izvršitelj)
  7. Hitne medicine (10 izvršitelja)
  8. Ortopedije i traumatologije (1 izvršitelj)
  9. Patologije i citologije (2 izvršitelja)
  10. Fizikalne medicine i rehabilitacije (1 izvršitelj)
  11. Abdominalne kirurgije (2 izvršitelja)
  12. Urologije (1 izvršitelj)
  13. Vaskularne kirurgije (1 izvršitelj)
  II. Magistar medicinske biokemije
  1. Medicinske biokemije i laboratorijske medicine (1 izvršitelj)
  III. Magistar farmacije
  1. Kliničke farmacije-bolničko ljekarništvo (1 izvršitelj)
  Datum objave: 20.11.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos doktora medicine zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz: ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
  Datum objave: 16.11.2017.


  Odluka
  za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto magistar ekonomije-pripravnik.
  Datum objave: 16.11.2017.


  Poziv na testiranje
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (6 izvršitelja) prema natječaju od 03.11.2017.
  Datum objave: 15.11.2017.

  Poziv na razgovor
  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto RADNIK U PRAONICI (1 izvršitelj) prema natječaju od 03.11.2017.
  Datum objave: 14.11.2017.


  Odluka
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto viši stručni suradnik.(1 izvršitelj)
  Datum objave: 10.11.2017.


  Odluka
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto projektni administrator.(1 izvršitelj)
  Datum objave: 10.11.2017.


  Izmjena odluke
  PONIŠTAVA SE dio Odluke o izboru za radno mjesto medicinska sestra-medicinski tehničar.
  Datum objave: 10.11.2017.


  NATJEČAJ
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radna mjesta: ELEKTRIČAR(1 izvršitelj), REFERENT SALDA KONTI(1 izvršitelj)
  Datum objave: 08.11.2017.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijam u radni odnos za radna mjesta: VIŠI STRUČNI SURADNIK(1 izvršitelj), PROJEKTNI ADMINISTRATOR(1 izvršitelj)
  Datum objave: 07.11.2017.


  POZIV NA RAZGOVOR
  za prijam u radni odnos doktora medicine zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz: ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (6 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
  Datum objave: 03.11.2017.


  IZMJENA ODLUKE
  PONIŠTAVA SE Odluka za radno mjesto POMOĆNI RADNIK(m/ž) U PRAONICI (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
  Datum objave: 03.11.2017.


  Poziv na razgovor
  za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto magistar ekonomije-pripravnik.
  Datum objave: 03.11.2017.


  Natječaj
  za prijem radnika (m/ž) u radni odnos za radna mjesta:
  1. Medicinska sestra-medicinski tehničar (6 izvršitelja)
  2. Radnik u praonici (1 izvršitelj)
  3. Kuhar (1 izvršitelj)
  Datum objave: 03.11.2017.


  Natječaj
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intezivne medicine (2 izvršitelja).
  Datum objave: 03.11.2017.


  Odluka
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto spremačica (7 izvršitelja) prema natječaju od 11.10.2017.
  Datum objave: 31.10.2017.


  Odluka
  o poništenju prijema radnika u radni odnos za radno mjesto dentalni tehničar (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.09.2017.
  Datum objave: 27.10.2017.


  Odluka
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto administrator (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.09.2017.
  Datum objave: 24.10.2017.


  Poziv na razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  SPREMAČ/ICA (7 izvršitelja)
  Datum objave: 24.10.2017.


  Odluka
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto:
  REFERENT za ugovaranje, obračun i prodaju (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.godine
  Datum objave: 23.10.2017.


  NATJEČAJ
  za radna mjesta suradnika na projektu "NERO-neurokirurški robot"-na Zavodu za neurokirurgiju KB Dubrava za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) prema pozivu: "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja" KK.01.2.1.01.0036.
  1. VIŠI STRUČNI SURADNIK (1 izvršitelj na određeno vrijeme)
  2. PROJEKTNI ADMINISTRATOR (1 izvršitelj na određeno vrijeme)
  Datum objave: 20.10.2017.


  Javni poziv
  za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do 12 mjeseci za radno mjesto:
  1. MAGISTAR EKONOMIJE-PRIPRAVNIK (1 izvršitelj)
  Datum objave: 20.10.2017.


  Odluka
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (4 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.godine
  Datum objave: 19.10.2017.


  Odluka
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto FARMACEUTSKI TEHNIČAR (3 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.godine
  Datum objave: 19.10.2017.


  Rezultati testiranja i poziv na razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto REFERENT ZA UGOVARANJE, OBRAČUN I PRODAJU (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom 15.09.2017.
  Datum objave: 18.10.2017.


  Rezultati testiranja i odluka
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.
  Datum objave: 17.10.2017.


  Odluka
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto pomoćni radnik u praonici (1 izvršitelj)
  Datum objave: 17.10.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto doktor medicine specijalist patologije (1 izvršitelj)
  Datum objave: 16.10.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme(m/ž) za radno mjesto spremač/ica (7 izvršitelja)
  Datum objave: 16.10.2017.


  Odluka
  za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa(m/ž) za radno mjesto suradnik u tajništvu klinike-pripravnik (1 izvršitelj)
  Datum objave: 16.10.2017.


  Poziv na testiranje
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto ADMINISTRATOR (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.godine
  Datum objave: 13.10.2017.


  Rezultati testiranja i poziv na razgovor
  za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto FARMACEUTSKI TEHNIČAR (3 izvršitelja)
  Datum objave: 13.10.2017.


  Poziv na testiranje
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto REFERENT ZA UGOVARANJE, OBRAČUN I PRODAJU (1 izvršitelj) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.
  Datum objave: 13.10.2017.


  Rezultati testiranja i poziv na razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (4 izvršitelja) prema natječaju raspisanom od 15.09.2017.
  Datum objave: 13.10.2017.


  Poziv na testiranje i razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto dentalni tehničar (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.09.2017.
  Datum objave: 12.10.2017.


  Poziv na testiranje
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (4 izvršitelja) prema natječaju od 15.09.2017.
  Datum objave: 11.10.2017.


  Natječaj
  za prijem u radni odnos za radno mjesto spremač/ica (7 izvršitelja). Datum objave: 11.10.2017.


  Natječaj
  za prijem u radni odnos za radno mjesto doktor medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz: ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE i INTENZIVNE MEDICINE (6 izvršitelj). Datum objave: 11.10.2017.


  Odluka
  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra-medicinski tehničar(13 izvršitelja)
  Datum objave: 09.10.2017.


  Poziv na testiranje
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto farmaceutski tehničar (3 izvršitelja) prema natječaju od 15.09.2017.
  Datum objave: 06.10.2017.


  Poziv na testiranje
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (4 izvršitelja) prema natječaju od 15.09.2017.
  Datum objave: 05.10.2017.


  Poziv na razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine specijalist patologije (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.09.2017.
  Datum objave: 05.10.2017.


  Poziv na testiranje i razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj) prema natječaju od 15.09.2017.
  Datum objave: 05.10.2017.


  Poziv na razgovor
  za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto suradnik u tajništvu (1 izvršitelj) prema javnom pozivu od 06.09.2017.
  Datum objave: 05.10.2017.


  Odluka
  za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa magistar socijalnog rada - pripravnik
  Datum objave: 04.10.2017.


  Poziv na razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremačica (7 izvršitelja)
  Datum objave: 02.10.2017.


  Poziv na razgovor
  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto POMOĆNI RADNIK U PRAONICI (1 izvršitelj)
  Datum objave: 02.10.2017.