Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2019. godinu) Preuzimanje

Liječnici i osoblje

Klinika za anesteziologiju reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Predstojnica:
doc. prim. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med.
 • tel: +385 1 290 2433
 • fax: +385 1 290 3440
 • e-mail: anestezija.predstojnica@kbd.hr

Tajnica Klinike:
Sandra Milanović
 • tel: +385 1 290 3440
 • fax: +385 1 290 3440
 • e-mail: sandra.milanovic@kbd.hr

 

Glavna sestra Klinike:
Ljiljana Vuković, mag.med.techn.
• tel: +385 1 290 2794
• fax: +385 1 290 2793
• e-mail: ljiljana.vukovic@kbd.hr


Odjel intenzivne medicine

Voditelj:
prim. dr. Danica Bošnjak, dr.med.
 • tel: +385 1 290 2797
 • e-mail: dbosnjak@kbd.hr

Glavna sestra Odjela:
Renata Martinko, bacc.med.techn.
 • tel: +385 1 290 2794
 • fax: +385 1 290 2793
 • e-mail: ljiljana.vukovic@kbd.hr

Liječnici:
prim.dr. Danica Bošnjak, dr.med.
doc.prim.dr.sc. Anđelko Korušić, prof. v.š., dr.med.
Amarela Jeleč, dr.med.
doc.prim.dr.sc. Jasminka Peršec, dr.med.
doc.prim.dr.sc. Morena Milić, dr.med.
prim. Davorka Židak, dr.med.
Vlasta Merc, dr.med.
Duško Jovičić, dr.med.
Dinko Milavec, dr.med.

 


Odjel anestezije

Voditelj:
doc.prim. dr.sc. Anđelko Korušić, prof. v. š., dr.med.
 • tel: +385 1 290 3194
 • e-mail: andelko.korusic@kbd.hr

Glavna sestra:
Katarina Zrinski, bacc.med.techn.
 • tel: +385 1 290 3190

Liječnici:
Vjera Trutin Horak, dr.med.
mr.sc. Iva Smiljanić, dr.med.
Ivo Jurišić, dr.med.
Jaroslava Pukšec Ćavarušić, dr. med.
Perislav Lauš, dr.med.
Gabrijela Bešlić, dr.med.
Žana Turuduić, dr.med.
Sanja Peremin, dr.med.
Helena Ostović, dr.med.
Petra Zlatar, dr.med.
Ana Brkljačić, dr.med.
Marija Bilić Škrlec, dr.med.
Marina Schubert, dr.med.
dr.sc. Sanja Sakan, dr.med.

Anesteziološka ambulanta:
Suzana Savić, dr.med.

Ambulanta za bol:
prim. Davorka Židak, dr.med.


Odjel kardijalne anestezije s intenzivnom medicinom

Voditelj:
doc.prim.dr.sc. Jasminka Peršec, dr.med.

Glavna sestra:
Danijela Kralj Husajna, bacc.med.techn.

Liječnici:
prim.dr. Marina Desnica, dr.med.
doc.prim.dr.sc. Stjepan Barišin, dr.med
dr.sc. Darko Kristović, dr.med.
Zrinka Šafarić Oremuš, dr.med.
Ivana Presečki, dr.med.
Nikola Bradić, dr.med.
Verica Mikecin, dr.med.
Ada Barić Grgurević, dr.med.
dr. sc. Andrej Šribar, dr.med.
Nataša Sojčić, dr. med.


Specijalizanti anesteziologije:
Božena Škiljo, dr.med.
Ana Jadro, dr.med.
Anđela Cmrečak, dr.med.
David Dedić, dr.med.
Ivan Gospić, dr.med.
Sonja Kotromanović, dr.med.
Andrea Karin, dr.med.
Monika Šerić, dr.med.
Katerina Bakran, dr.med.
Tamara Knežević, dr.med.
Ivan Miko, dr.med.
Danijela Tipura, dr.med.
Antonia Mihelčić, dr.med.
Mario Nikolić, dr.med.
Josip Čop, dr.med.
Maja Ćurčić, dr.med.
Vanja Blagaj, dr. med.
Sara Špičić, dr. med.
Hrvoje Lasić, dr.med.
Marko Pražetina, dr.med.
Mila Prskalo, dr.med.
Andrea Kukoč, dr.med.
Marcela Marčec, dr.med.
Emil Dolenc, dr.med.
Željka Drmić, dr.med.

 


Anesteziološke sestre i tehničari:
Biškup Ivana, Crnobrnja Stoja, Čudina Ana, Dražić Tajana, Jovičić Suzana, Marić Zdravka, Pavlović Silvija, Zrinski Katarina, Bošnjak Irina, Crnica Valerija, Ćorić Veselko, Čačić Marija, Filipović Ana, Grošić Hidajeta, Kašnar Sanjica, Krpan Tomislav, Kutleša Amira, Lokmer Branka, Ljubičić Jasna, Matotek Slavica, Mijač Ana, Mohač Marija, Posilović Ankica, Raič Senka. Suhina Latica, Sunek Đurđa, Škudar Zrinka, Vuković Vojislav, Zečević Božić Svjetlana, Žepina Blanka

 

Medicinske sestre i tehničari u jedinici za intenzivno liječenje kirurških bolesnika:
Dlaka Jelena, Lukač Aleksandra, Cico Vedran, Vila Mirjana, Novačac Martina, Krištić Julijana, Hanžek Veronika, Vidović Miroslav, Belobrajdić Željka, Maleković Mislav, Kosec Ivana, Pohovski Matea, Nenadić Laura, Baković Ivona, Petanjek Renata, Mikić Željka, Sliško Marija, Tenšak Ivana, Sedmak Petra, Osrečki Matea, Karas Monika, Jajčan Andreja, Batlak Asmir, Kočiš Maja, Zelić Kristina, Martić Ivana, Pavlović Lorena, Ferketin Antonio, Krušić Anita, Paljević Matea, Bosek Karolina

 

Medicinske sestre i tehničari jedinice za intenzivno liječenje kardijalnih i vaskularnih bolesnika:
Šabić Danijela, Šimunaci Sanja, Fribert Natalija, Gorinjac Ernest, Kralj-Husajna Danijela, Navoj Darko, Pavlović Nataša, Baričević Ivan, Pavić Marko, Šarić Ojdana, Poldrugač Marina, Brkić Bojan, Ciprić Papa Marija, Valičević Zoran, Vladisavljević Jasminka, Krmpotić Marijana, Gospočić Tomislava, Funtek Vedrana, Gregurec Andrea, Kranjec Lidija, Frketić Natalija, Šekelja Martina

 


Tajnica klinike:
Sandra Milanović

 

Administrator klinike:
Mia Plejić, bacc.univ.oec.


Pomoćni djelatnici:
Golac Štefica, Hunjadi Franciska, Gačić Branka, Klarić Begza

Spremačice:
Bistrički Kristina, Eskić Anica, Valjak Marica, Mirjana Markešić

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U PRAONICI
(2 izvršitelja), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 13.12.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 13.12.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(2 izvršitelja), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 13.12.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(11 izvršitelja), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 13.12.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
KUHAR/ICA
(2 izvršitelja), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 13.12.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR/KA
(2 izvršitelja), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 13.12.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR/KA
(1 izvršitelja), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 13.12.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
REFERENT U SLUŽBI ZA EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 11.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR I REZULTATI TESTIRANJA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 11.12.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČICA
prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 11.12.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINIJI
(3 izvršitelja), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 11.12.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U STERILIZACIJI
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 11.12.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 11.12.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(11 izvršitelja), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 11.12.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPKINIK/CA SESTRINSTVA
(5 izvršitelja), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 11.12.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(5 izvršitelja), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 11.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
SPECIJALIZANT PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE
prema natječaju od 08.11.2019. godine.
Datum objave: 10.12.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MOLEKULARNI BIOLOG
(1 izvršitelj), prema natječaju od 15.11.2019. godine.
Datum objave: 10.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 9.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
SPECIJALIZANT NUKLEARNE MEDICINE
Datum objave: 6.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PREFERENT U SLUŽBI NABAVE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 5.12.2019.


NAKNADNI POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
na neodređeno vrijeme (2 izvršitelj) i na određeno vrijeme (3 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 5.12.2019.


POZIV NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(3 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
SPECIJALIZANT GASTROENETEROLOGIJE
prema natječaju od 8.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
REFERENT U SLUŽBI ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE
(2 izvršitelj)
Datum objave: 4.12.2019.


NATJEČAJ
za prijem pripravnika za obavljanje pripravničkog staža za radno mjesto:
MAGISTAR PSIHOLOGIJE-PRIPRAVNIK
(1 izvršitelj)
Datum objave: 4.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČICA
(3 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI DJELATNIK/CA U STERILIZACIJI
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(3 izvršitelj), prema natječaju od 6.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
na neodređeno vrijeme (2 izvršitelj) i na određeno vrijeme (3 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
KUHAR
(2 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U PRAONICI
(2 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(11 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(5 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(5 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
doktora medicine u radni odnos na neodređeno,zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
1. PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
2. REUMATOLOGIJE
3. ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
4. ALERGOLOGIJE I KLINIČKE IMUNOLOGIJE
5. GASTROENTEROLOGIJE
Datum objave: 2.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MOLEKULARNI BIOLOG
(1 izvršitelj), prema natječaju od 15.11.2019. godine.
Datum objave: 27.11.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIKA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(3 izvršitelj), prema natječaju od 06.11.2019. godine.
Datum objave: 26.11.2019.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
kandidatima na natječaju za prijam na specijalističko usavršavanje
DOKTORA MEDICINE
prema natječaju od 08.11.2019. godine.
Datum objave: 20.11.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
(5 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
2. BOLNIČAR
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
3. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
4. TRANSPORTNI RADNIK
(1 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
5. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(5 izvršitelja na određeno vrijeme)
6. MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
(11 izvršitelja na određeno vrijeme)
7. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja na određeno vrijeme)
8. POMOĆNI RADNIK U PRAONICI
(2 izvršitelja na određeno vrijeme)
9. KUHAR
(2 izvršitelja na određeno vrijeme)
10. BOLNIČAR
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
11. POMOĆNI DJELATNIK U STERILIZACIJI
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
12. SPREMAČ/ICA
(3 izvršitelja na određeno vrijeme)
13. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
14. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(3 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
15. REFERENT U SLUŽBI NABAVE
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
Datum objave: 20.11.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NUKLEARNE MEDICINE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 18.11.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INFEKTOLOG
(1 izvršitelj)
Datum objave: 18.11.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
MOLEKULARNI BIOLOG
(1 izvršitelj)
Datum objave: 15.11.2019.


NATJEČAJ
za doktora medicine u radni odnos na neodređeno,zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
1. ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
(1 izvršitelj)
2. HITNE MEDICINE
(5 izvršitelja)
3. PATOLOGIJA I CITOLOGIJA
(2 izvršitelja)
4. REUMATOLOGIJE
(1 izvršitelj)
5. ALERGOLOGIJE I KLINIČKE IMUNOLOGIJE
(1 izvršitelj)
6. GASTROENTEROLOGIJE
(1 izvršitelj)
7. NUKLEARNE MEDICINE
(3 izvršitelja)
8. PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 08.11.2019.


PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
MOLEKULARNI BIOLOG
(1 izvršitelj), prema natječaju od 09.10.2019. godine.
Datum objave: 06.11.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(3 izvršitelja), Datum objave: 06.11.2019.


ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 04.11.2019.


ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 04.11.2019.