Liječnici i osoblje

Klinika za anesteziologiju reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Predstojnica:
doc. prim. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med.
 • tel: +385 1 290 2433
 • fax: +385 1 290 3440
 • e-mail: anestezija.predstojnica@kbd.hr

Tajnica Klinike:
Sandra Milanović
 • tel: +385 1 290 3440
 • fax: +385 1 290 3440
 • e-mail: sandra.milanovic@kbd.hr

 

Glavna sestra Klinike:
Ljiljana Vuković, mag.med.techn.
• tel: +385 1 290 2794
• fax: +385 1 290 2793
• e-mail: ljiljana.vukovic@kbd.hr


Odjel intenzivne medicine

Voditelj:
prim. dr. Danica Bošnjak, dr.med.
 • tel: +385 1 290 2797
 • e-mail: dbosnjak@kbd.hr

Glavna sestra Odjela:
Renata Martinko, bacc.med.techn.
 • tel: +385 1 290 2794
 • fax: +385 1 290 2793
 • e-mail: ljiljana.vukovic@kbd.hr

Liječnici:
prim.dr. Danica Bošnjak, dr.med.
doc.prim.dr.sc. Anđelko Korušić, prof. v.š., dr.med.
Amarela Jeleč, dr.med.
doc.prim.dr.sc. Jasminka Peršec, dr.med.
doc.prim.dr.sc. Morena Milić, dr.med.
prim. Davorka Židak, dr.med.
Vlasta Merc, dr.med.
Duško Jovičić, dr.med.
Dinko Milavec, dr.med.

 


Odjel anestezije

Voditelj:
doc.prim. dr.sc. Anđelko Korušić, prof. v. š., dr.med.
 • tel: +385 1 290 3194
 • e-mail: andelko.korusic@kbd.hr

Glavna sestra:
Katarina Zrinski, bacc.med.techn.
 • tel: +385 1 290 3190

Liječnici:
Vjera Trutin Horak, dr.med.
mr.sc. Iva Smiljanić, dr.med.
Ivo Jurišić, dr.med.
Jaroslava Pukšec Ćavarušić, dr. med.
Perislav Lauš, dr.med.
Gabrijela Bešlić, dr.med.
Žana Turuduić, dr.med.
Sanja Peremin, dr.med.
Helena Ostović, dr.med.
Petra Zlatar, dr.med.
Ana Brkljačić, dr.med.
Marija Bilić Škrlec, dr.med.
Marina Schubert, dr.med.
dr.sc. Sanja Sakan, dr.med.

Anesteziološka ambulanta:
Suzana Savić, dr.med.

Ambulanta za bol:
prim. Davorka Židak, dr.med.


Odjel kardijalne anestezije s intenzivnom medicinom

Voditelj:
doc.prim.dr.sc. Jasminka Peršec, dr.med.

Glavna sestra:
Danijela Kralj Husajna, bacc.med.techn.

Liječnici:
prim.dr. Marina Desnica, dr.med.
doc.prim.dr.sc. Stjepan Barišin, dr.med
dr.sc. Darko Kristović, dr.med.
Zrinka Šafarić Oremuš, dr.med.
Ivana Presečki, dr.med.
Nikola Bradić, dr.med.
Verica Mikecin, dr.med.
Ada Barić Grgurević, dr.med.
dr. sc. Andrej Šribar, dr.med.
Nataša Sojčić, dr. med.


Specijalizanti anesteziologije:
Božena Škiljo, dr.med.
Ana Jadro, dr.med.
Anđela Cmrečak, dr.med.
David Dedić, dr.med.
Ivan Gospić, dr.med.
Sonja Kotromanović, dr.med.
Andrea Karin, dr.med.
Monika Šerić, dr.med.
Katerina Bakran, dr.med.
Tamara Knežević, dr.med.
Ivan Miko, dr.med.
Danijela Tipura, dr.med.
Antonia Mihelčić, dr.med.
Mario Nikolić, dr.med.
Josip Čop, dr.med.
Maja Ćurčić, dr.med.
Vanja Blagaj, dr. med.
Sara Špičić, dr. med.
Hrvoje Lasić, dr.med.
Marko Pražetina, dr.med.
Mila Prskalo, dr.med.
Andrea Kukoč, dr.med.
Marcela Marčec, dr.med.
Emil Dolenc, dr.med.
Željka Drmić, dr.med.

 


Anesteziološke sestre i tehničari:
Biškup Ivana, Crnobrnja Stoja, Čudina Ana, Dražić Tajana, Jovičić Suzana, Marić Zdravka, Pavlović Silvija, Zrinski Katarina, Bošnjak Irina, Crnica Valerija, Ćorić Veselko, Čačić Marija, Filipović Ana, Grošić Hidajeta, Kašnar Sanjica, Krpan Tomislav, Kutleša Amira, Lokmer Branka, Ljubičić Jasna, Matotek Slavica, Mijač Ana, Mohač Marija, Posilović Ankica, Raič Senka. Suhina Latica, Sunek Đurđa, Škudar Zrinka, Vuković Vojislav, Zečević Božić Svjetlana, Žepina Blanka

 

Medicinske sestre i tehničari u jedinici za intenzivno liječenje kirurških bolesnika:
Dlaka Jelena, Lukač Aleksandra, Cico Vedran, Vila Mirjana, Novačac Martina, Krištić Julijana, Hanžek Veronika, Vidović Miroslav, Belobrajdić Željka, Maleković Mislav, Kosec Ivana, Pohovski Matea, Nenadić Laura, Baković Ivona, Petanjek Renata, Mikić Željka, Sliško Marija, Tenšak Ivana, Sedmak Petra, Osrečki Matea, Karas Monika, Jajčan Andreja, Batlak Asmir, Kočiš Maja, Zelić Kristina, Martić Ivana, Pavlović Lorena, Ferketin Antonio, Krušić Anita, Paljević Matea, Bosek Karolina

 

Medicinske sestre i tehničari jedinice za intenzivno liječenje kardijalnih i vaskularnih bolesnika:
Šabić Danijela, Šimunaci Sanja, Fribert Natalija, Gorinjac Ernest, Kralj-Husajna Danijela, Navoj Darko, Pavlović Nataša, Baričević Ivan, Pavić Marko, Šarić Ojdana, Poldrugač Marina, Brkić Bojan, Ciprić Papa Marija, Valičević Zoran, Vladisavljević Jasminka, Krmpotić Marijana, Gospočić Tomislava, Funtek Vedrana, Gregurec Andrea, Kranjec Lidija, Frketić Natalija, Šekelja Martina

 


Tajnica klinike:
Sandra Milanović

 

Administrator klinike:
Mia Plejić, bacc.univ.oec.


Pomoćni djelatnici:
Golac Štefica, Hunjadi Franciska, Gačić Branka, Klarić Begza

Spremačice:
Bistrički Kristina, Eskić Anica, Valjak Marica, Mirjana Markešić

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje za radno mjesto:
PRVOSTUPNIKA/CA SESTRINSTVA
(10 izvršitelja), prema natječaju od 20.09.2019. godine.
Datum objave: 11.10.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR/KA
(4 izvršitelja), prema natječaju od 20.09.2019. godine.
Datum objave: 11.10.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja), prema natječaju od 20.09.2019. godine.
Datum objave: 11.10.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(3 izvršitelja), prema natječaju od 20.09.2019. godine.
Datum objave: 11.10.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.09.2019. godine.
Datum objave: 11.10.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(6 izvršitelja), prema natječaju od 20.09.2019. godine.
Datum objave: 11.10.2019.


PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GASTROENTEROLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 30.08.2019. godine.
Datum objave: 11.10.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MOLEKULARNI BIOLOG
(1 izvršitelj)
Datum objave: 09.10.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. REFERENT SALDA-KONTI
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
2. POMOĆNI RADNIK U LJEKARNI
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
3. POMOĆNI RADNIK U LJEKARNI
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 09.10.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 27. rujna 2019. godine.
Datum objave: 07.10.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto:
DOKTOR DENTALNE MEDICINE SPECIJALIST PARODONTOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 30. kolovoza 2019. godine.
Datum objave: 07.10.2019.


ODLUKA
o djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(4 izvršitelja), prema natječaju od 30.08.2019. godine.
Datum objave: 04.10.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
(1 izvršitelja), prema natječaju od 20.09.2019. godine.
Datum objave: 03.10.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(4 izvršitelja), prema natječaju od 20.09.2019. godine.
Datum objave: 03.10.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme jedan izvršitelj i na neodređneo vrijeme 3 izvršitelja za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
prema natječaju od 20.09.2019. godine.
Datum objave: 03.10.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČICA
(3 izvršitelja), prema natječaju od 20.09.2019. godine.
Datum objave: 03.10.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(6 izvršitelja), prema natječaju od 20.09.2019. godine.
Datum objave: 03.10.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA
(10 izvršitelja), prema natječaju od 20.09.2019. godine.
Datum objave: 03.10.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije (m/ž) iz:
ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23. kolovoza 2019. godine.
Datum objave: 02.10.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, poradi provođenja specijalizacije (m/ž) iz:
NEUROLOGIJE
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 23. kolovoza 2019. godine.
Datum objave: 02.10.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi provođenja specijalizacije iz
KLINIČKE RADIOLOGIJE
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 02.10.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi provođenja specijalizacije iz
KARDIOLOGIJE
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 02.10.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi provođenja specijalizacije iz
NEFROLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 02.10.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi provođenja specijalizacije iz
PULMOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 02.10.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi provođenja specijalizacije iz
PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 30.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi provođenja specijalizacije iz
PSIHIJATRIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 27.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi provođenja specijalizacije iz
ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
(2 izvršitelj), a prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 27.09.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 27.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi provođenja specijalizacije iz
FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 25.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos putem potpora za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za radno mjesto
DENTALNI TEHNIČAR-PRIPRAVNIK
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 24.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja specijalizacije iz
KLINIČKE FARMACIJE-BOLNIČKO LJEKARNIŠTVO
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 24.09.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR DENTALNE MEDICINE SPECIJALISTE PARODONTOLOGIJE
prema natječaju od 30.08.2019. godine.
Datum objave: 23.09.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRIINSTVA
(10 izvršitelja)
2. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(6 izvršitelja)
3. SPREMAČICA
(3 izvršitelja)
4. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(1 izvršitelj)
5. BOLNIČAR
(1 izvršitelj)
6. BOLNIČAR
(4 izvršitelja)
7. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja)
8. TRANSPORTNI RADNIK
(1 izvršitelj)
Datum objave: 20.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto
ADMINISTRATOR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 19.09.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 18.09.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(4 izvršitelj), prema natječaju od 30.08.2019. godine.
Datum objave: 17.09.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
doktora medicine u radni odnos na neodređeno,zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
1. NEUROLOGIJE
2. KLINIČKE FARMACIJE
3. PSHIJATRIJE
4. ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
5. PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
6. KLINIČKE RADIOLOGIJE
7. FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
8. PULMOLOGIJE
9. NEFROLOGIJE
10. HITNE MEDICINE
11. ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
12. KARDIOLOGIJE
prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 16.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos putem potpora za zapošljavanje za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE-PRIPRAVNIK
(3 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 16.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos putem potpora za zapošljavanje za radno mjesto:
ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR-PRIPRAVNIK
(6 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 16.09.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPECIJALIZANT FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
(1 izvršitelja), a prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 16.09.2019.


REZULTATI TESTIRANJA I POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR
(1 izvršitelja), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 13.09.2019.


PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika na neodređneo vrijeme zbog provođenje specijalističkog iz
REUMATOLOGIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 12.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
VATROGASNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 11.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos putem potpora za zapošljavanje na određeno vrijeme
PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE-PRIPRAVNIK
(8 izvršitelj), a prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 10.09.2019.


POZIV NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 10.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 10.09.2019.


OBAVIJEST
kandidatama za specijalizaciju iz
REUMATOLOGIJE
prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 10.09.2019.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
kandidatima na natječaju za prijem na specijalištičko usavršavanje
DOKTORA MEDICINE I MAGISTRA FARMACIJE
prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 09.09.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
LABORATORIJSKI TEHNIČAR - PRIPRAVNIK I PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - PRIPRAVNIK
prema natječaju od 10.07.2019. godine.
Datum objave: 4.09.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(5 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 04.09.2019.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(4 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 04.09.2019.


POZIV NA TESTIRANJE I RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(1 izvršitelja), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 03.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(2 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 02.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR/KA
(5 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 02.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
(6 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 02.09.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(4 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 02.09.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
VATROGASNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 14.08.2019. godine.
Datum objave: 02.09.2019.