Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2020. godinu) Preuzimanje

Liječnici i osoblje

Klinika za anesteziologiju reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Predstojnica:
doc. prim. dr. sc. Jasminka Peršec, dr. med.
 • tel: +385 1 290 2433
 • fax: +385 1 290 3440
 • e-mail: anestezija.predstojnica@kbd.hr

Tajnica Klinike:
Sandra Milanović
 • tel: +385 1 290 3440
 • fax: +385 1 290 3440
 • e-mail: sandra.milanovic@kbd.hr

 

Glavna sestra Klinike:
Ljiljana Vuković, mag.med.techn.
• tel: +385 1 290 2794
• fax: +385 1 290 2793
• e-mail: ljiljana.vukovic@kbd.hr


Odjel intenzivne medicine

Voditelj:
prim. dr. Danica Bošnjak, dr.med.
 • tel: +385 1 290 2797
 • e-mail: dbosnjak@kbd.hr

Glavna sestra Odjela:
Renata Martinko, bacc.med.techn.
 • tel: +385 1 290 2794
 • fax: +385 1 290 2793
 • e-mail: ljiljana.vukovic@kbd.hr

Liječnici:
prim.dr. Danica Bošnjak, dr.med.
doc.prim.dr.sc. Anđelko Korušić, prof. v.š., dr.med.
Amarela Jeleč, dr.med.
doc.prim.dr.sc. Jasminka Peršec, dr.med.
doc.prim.dr.sc. Morena Milić, dr.med.
prim. Davorka Židak, dr.med.
Vlasta Merc, dr.med.
Duško Jovičić, dr.med.
Dinko Milavec, dr.med.

 


Odjel anestezije

Voditelj:
doc.prim. dr.sc. Anđelko Korušić, prof. v. š., dr.med.
 • tel: +385 1 290 3194
 • e-mail: andelko.korusic@kbd.hr

Glavna sestra:
Katarina Zrinski, bacc.med.techn.
 • tel: +385 1 290 3190

Liječnici:
Vjera Trutin Horak, dr.med.
mr.sc. Iva Smiljanić, dr.med.
Ivo Jurišić, dr.med.
Perislav Lauš, dr.med.
Gabrijela Bešlić, dr.med.
Žana Turuduić, dr.med.
Sanja Peremin, dr.med.
Helena Ostović, dr.med.
Petra Zlatar, dr.med.
Ana Brkljačić, dr.med.
Marija Bilić Škrlec, dr.med.
Marina Schubert, dr.med.
doc.dr.sc. Stjepan Barišin, dr.med.

Anesteziološka ambulanta:
Suzana Savić, dr.med.

Ambulanta za bol:
prim. Davorka Židak, dr.med.


Odjel kardijalne anestezije s intenzivnom medicinom

Voditelj:
doc.prim.dr.sc. Jasminka Peršec, dr.med.

Glavna sestra:
Danijela Kralj Husajna, bacc.med.techn.

Liječnici:
prim. Marina Desnica, dr.med.
dr.sc. Darko Kristović, dr.med.
prim. Zrinka Šafarić Oremuš, dr.med.
Ivana Presečki, dr.med.
prim. Nikola Bradić, dr.med.
Verica Mikecin, dr.med.
Ada Barić Grgurević, dr.med.
dr. sc. Andrej Šribar, dr.med.
Nataša Sojčić, dr. med.
dr. sc. Sanja Sakan, dr.med.


Specijalizanti anesteziologije:
Božena Škiljo, dr.med.
Ana Jadro, dr.med.
Anđela Cmrečak, dr.med.
David Dedić, dr.med.
Ivan Gospić, dr.med.
Sonja Kotromanović, dr.med.
Andrea Karin, dr.med.
Monika Ilić, dr.med.
Katerina Bakran, dr.med.
Tamara Knežević, dr.med.
Ivan Miko, dr.med.
Danijela Tipura, dr.med.
Antonia Mihelčić, dr.med.
Mario Nikolić, dr.med.
Josip Čop, dr.med.
Maja Ćurčić, dr.med.
Vanja Blagaj, dr. med.
Hrvoje Lasić, dr.med.
Marko Pražetina, dr.med.
Sonja Hleb, dr.med.
Andrea Kukoč, dr.med.
Marcela Marčec, dr.med.
Emil Dolenc, dr.med.
Željka Drmić, dr.med.
Sonja Hleb, dr.med.
Hani Almahariq, dr.med.

 


Anesteziološke sestre i tehničari:
Biškup Ivana, Crnobrnja Stoja, Čudina Ana, Dražić Tajana, Jovičić Suzana, Marić Zdravka, Pavlović Silvija, Zrinski Katarina, Bošnjak Irina, Crnica Valerija, Ćorić Veselko, Čačić Marija, Filipović Ana, Grošić Hidajeta, Kašnar Sanjica, Krpan Tomislav, Kutleša Amira, Lokmer Branka, Ljubičić Jasna, Matotek Slavica, Mijač Ana, Mohač Marija, Posilović Ankica, Raič Senka. Suhina Latica, Sunek Đurđa, Škudar Zrinka, Vuković Vojislav, Zečević Božić Svjetlana, Žepina Blanka

 

Medicinske sestre i tehničari u jedinici za intenzivno liječenje kirurških bolesnika:
Dlaka Jelena, Lukač Aleksandra, Cico Vedran, Vila Mirjana, Novačac Martina, Krištić Julijana, Hanžek Veronika, Vidović Miroslav, Belobrajdić Željka, Maleković Mislav, Kosec Ivana, Pohovski Matea, Nenadić Laura, Baković Ivona, Petanjek Renata, Mikić Željka, Sliško Marija, Tenšak Ivana, Sedmak Petra, Osrečki Matea, Karas Monika, Jajčan Andreja, Batlak Asmir, Kočiš Maja, Zelić Kristina, Martić Ivana, Pavlović Lorena, Ferketin Antonio, Krušić Anita, Paljević Matea, Bosek Karolina

 

Medicinske sestre i tehničari jedinice za intenzivno liječenje kardijalnih i vaskularnih bolesnika:
Šabić Danijela, Šimunaci Sanja, Fribert Natalija, Gorinjac Ernest, Kralj-Husajna Danijela, Navoj Darko, Pavlović Nataša, Baričević Ivan, Pavić Marko, Šarić Ojdana, Poldrugač Marina, Brkić Bojan, Ciprić Papa Marija, Valičević Zoran, Vladisavljević Jasminka, Krmpotić Marijana, Gospočić Tomislava, Funtek Vedrana, Gregurec Andrea, Kranjec Lidija, Frketić Natalija, Šekelja Martina

 


Tajnica klinike:
Sandra Milanović

 

Administrator klinike:
Mia Plejić, bacc.univ.oec.


Pomoćni djelatnici:
Golac Štefica, Hunjadi Franciska, Gačić Branka, Klarić Begza

Spremačice:
Bistrički Kristina, Eskić Anica, Valjak Marica, Mirjana Markešić

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 16.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. KNJIGOVOĐA MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. REFERENT ZA BOLNIČKI OBRAČUN
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 11.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(na neodređeno, 8 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 9 izvršitelja)
4. BOLNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
5. ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
6. SPREMAČICA
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
7. KUHAR
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
8. POMOĆNI RADNIK NA ODJELU PREHRANE
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
9. POMOĆNI RADNIK U LJEKARNI
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
Datum objave: 09.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(na određeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(na određeno, 10 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na određeno, 29 izvršitelja)
4. SPREMAČICA
(na određeno, 2 izvršitelja)
Datum objave: 09.09.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR/ICA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 08.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
NAPOMENA: Svi koji su u roku dostavili natječajnu dokumentaciju od 11.03.2020. godine, prije obustave natječajnih postupaka zbog novonastale situacije Corona virus (Covid 19) smatrati će se da su uredno dostavili potrebne dokumente za provedbu natječaja. Natječaj vrijedi od 07.09.2020. do 15.09.2020. (5 izvršitelja)
Datum objave: 07.09.2020.


POZIV NA PISMENO TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR/ICA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 25.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 25.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 25.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
KUHAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 24.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 24.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČICA
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
KUHAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
5. ADMINISTRATOR (2 izvršitelja)
7. SPREMAČ/ICA (5 izvršitelja)
8. BOLNIČAR (1 izvršitelj)
9. POMOĆNI RADNIK (2 izvršitelja)
11. KUHAR (1 izvršitelj)
NAPOMENA, svi koji su u roku dostavili natječajnu dokumentaciju od 11.03.2020. godine, prije obustave natječajnih postupaka zbog novonastale situacije Corona virus (Covid 19) smatrati će se da su uredno dostavili potrebne dokumente za provedbu natječaja. Natječaj vrijedi od 07.08.2020.g. do 15.08.2020.g.
Datum objave: 07.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11.03.2020. i 24.06.2020. godine.
Datum objave: 06.08.2020.