Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2020. godinu) Preuzimanje

Povijest

Počeci anestezije u Vojnoj bolnici Zagreb zabilježeni su početkom 1947. godine, kada je voditelj odsjeka za anesteziju u to vrijeme pri kirurškom odjelu VB Zagreb dr. Risto Ivanovski učinio prvu endotrahealnu anesteziju. Nakon dr. Ivanovskog voditelji odsjeka bili su dr. Josip Lutz te dr. Mladen Car. Razvojem struke i medicine općenito Odsjek se razvijao, povećao se broj liječnika specijalista anesteziologa. Već 60-tih godina Odsjek se dijeli na dvije jedinice različite po karakteru anesteziološkog rada – odsjek anestezije i odsjek intenzivnog liječenja koji su se razvijali u skladu sa svim principima moderne anesteziologije i reanimatologije.

1986 godine formira se Odjel za anesteziju Vojne bolnice Zagreb, koji se odvaja od kirurškog odjela i postaje samostalan odjel kao jedan od prvih u tadašnjoj Jugoslaviji.

1988. godine Vojna bolnica Zagreb sa tri lokacije Šalate, Kunišćaka i Vlaške preseljava se u nove prostore današnje Kliničke bolnice Dubrava. Voditelj samostalnog Odjela anestezije bio je dr. Damir Hranilović, jedan od doajena hrvatske anesteziologije, umirovljen 2003. godine.

19.12.1991. godine Vojnu bolnicu Zagreb preuzima Republika Hrvatska te ona postaje civilna zdravstvena ustanova kao Opća bolnica, a potom Nova bolnica Zagreb. U međuvremenu voditelj samostalnog Odjela bili su anesteziolozi dr. Jasenka Babić-Doležal, a potom dr. Dubravka Lončar-čakalo.

Ratni uvjeti donijeli su novu problematiku. članovi odjela nisu primjenjivali stara i sakupljali nova iskustva samo u bolnici već su odlazili u druge bolnice, bliže ratnim zbivanjima, koje su trebale pomoć, a jedan dio odjela je stalno bio pristutan na prvim linijama bojišnice u sklopu pokretnih kirurško anestezioloških ekipa. Među djelatnicima Odjela ima odlikovanih nosioca Spomenice a velika većina su branitelji domovinskog rata.Tijekom domovinskog rata odjel je bio aktivno uključen u zbrinjavanje ranjenika i pokazao visoki stupanj stručne i organizacijske uspješnosti.

Uz postojeći samostalni Odjel anestezije i intenzivnog liječenja formiran je i samostalni odjel. U veljači 1995. dio ekipe sa KBC “Rebro” (dr. Sutlić, dr. Biočina, - kirurzi, dr. Husedžinović, anesteziolog) pokrenuo je program kardijalne kirugije i tako je formiran samostalni Odjel za kardiovaskularnu anesteziologiju i intenzivno liječenje. Odjel je započeo radom uz pomoć donacijske opreme zahvaljujući dr. Biočini , te donacijskim potrošnim materijalom koji je dobiven na osnovi dugotrajne suradnje. Voditelj Odjela kardijalne anestezije s intenzivnim liječenjem je doc.dr.sc. Ino Husedžinović.

U veljači 1997 godine doc.dr.sc. Kata Šakić–Zdravčević postaje djelatnikom, sada već Kliničke bolnice "Dubrava" Zagreb i voditeljem Odjela za anesteziologiju.

Odlukom Upravnog vijeća na VII sjednici od 18. travnja 2001. spajanjem dvaju samostalnih odjela (Odjel za kardijalu anesteziju i intenzivno liječenje, Odjel za anesteziologiju. reanimatologiju i intenzivno liječenje) formiran je samostalni Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KB “Dubrava” s pročelnikom Zavoda prof.dr.sc. Ino Husedžinovićem.

Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske Zavodu je dodijeljen 3.siječnja 2006. naziv Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje. Predstojnik klinike postaje prof.dr.sc. Ino Husedžinović.

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 16.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. KNJIGOVOĐA MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. REFERENT ZA BOLNIČKI OBRAČUN
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 11.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(na neodređeno, 8 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 9 izvršitelja)
4. BOLNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
5. ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
6. SPREMAČICA
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
7. KUHAR
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
8. POMOĆNI RADNIK NA ODJELU PREHRANE
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
9. POMOĆNI RADNIK U LJEKARNI
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
Datum objave: 09.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(na određeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(na određeno, 10 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na određeno, 29 izvršitelja)
4. SPREMAČICA
(na određeno, 2 izvršitelja)
Datum objave: 09.09.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR/ICA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 08.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
NAPOMENA: Svi koji su u roku dostavili natječajnu dokumentaciju od 11.03.2020. godine, prije obustave natječajnih postupaka zbog novonastale situacije Corona virus (Covid 19) smatrati će se da su uredno dostavili potrebne dokumente za provedbu natječaja. Natječaj vrijedi od 07.09.2020. do 15.09.2020. (5 izvršitelja)
Datum objave: 07.09.2020.


POZIV NA PISMENO TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR/ICA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 25.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 25.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 25.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
KUHAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 24.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 24.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČICA
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
KUHAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
5. ADMINISTRATOR (2 izvršitelja)
7. SPREMAČ/ICA (5 izvršitelja)
8. BOLNIČAR (1 izvršitelj)
9. POMOĆNI RADNIK (2 izvršitelja)
11. KUHAR (1 izvršitelj)
NAPOMENA, svi koji su u roku dostavili natječajnu dokumentaciju od 11.03.2020. godine, prije obustave natječajnih postupaka zbog novonastale situacije Corona virus (Covid 19) smatrati će se da su uredno dostavili potrebne dokumente za provedbu natječaja. Natječaj vrijedi od 07.08.2020.g. do 15.08.2020.g.
Datum objave: 07.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11.03.2020. i 24.06.2020. godine.
Datum objave: 06.08.2020.