Voditelj Centralne bolničke ljekarne

Prof.dr.sc. Vesna Bačić Vrca, mr.pharm., spec.kliničke farmacije

Tel: 290 3303

e-mail vesnav@kbd.hrTajnica voditeljice

Vesna Grubač

Tel: 290 3306

Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2020. godinu) Preuzimanje

Centar za informacije o lijekovima

BILJNI LIJEKOVI vs. BILJNI DODACI PREHRANI

  • Da li znate koja je razlika između biljnog lijeka i biljnog dodatka prehrani?Što od ovog dvoje imate u svojoj kućnoj apoteci?

Ukoliko niste sigurni da li je biljni preparat koji koristite biljni lijek ili pak biljni dodatak prehrani, provjerite u bazi Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode.

U bazi HALMED-a nalaze se sve odobrene upute o lijeku (kako biljnih, tako i svih ostalih lijekova).

Svakako provjerite da li su detalji o lijeku (naziv, nositelj odobrenja, klasa) navedeni na kutiji preparata kojeg koristite, istovjetni onima koje ćete naći u spomenutoj bazi. U slučaju istovjetnosti, biljni preparat koji koristite je biljni lijek.

Ukoliko lijek koji ste tražili niste našli u bazi, Vi koristite biljni dodatak prehrani.Bez obzira da li koristite biljni lijek ili pak biljni dodatak prehrani obavezno izvijestite svog liječnika/specijalista koje biljne pripravke koristite. Taj podatak je jako važan svim zdravstvenim radnicima koji brinu za Vaše zdravlje. Naime, biljni lijekovi/dodaci prehrani su također lijekovi! Jedina razlika je u tome što je djelatna tvar biljnog podrijetla, a ne produkt kemijske sinteze, no mehanizam na koji se ostvaruje učinak je isti.

Sada se sigurno pitate zašto je važan podatak radi li se o biljnom lijeku ili pak biljnom dodatku prehrani.

Naime, zajednička točka biljnog lijeka i biljnog dodatka prehrani je u činjenici da im je glavni sastojak tvar biljnog podrijetla.

Biljni dodatak prehrani ima namjenu održavanja zdravlja, odnosno dodatnog obogaćivanja uobičajene prehrane; doprinosi poboljšanju hranjivosti, te je stoga u nadležnosti institucija koje se bave zdravstvenom ispravnošću i nutritivnom vrijednosti hrane. Biljni dodatak prehrani nema dozu standardiziranu na sastavnice koja doprinosi hranjivom učinku, ili pak vodeća sastavnica nije niti karakterizirana, jer učinak ostvaruje smjesa. Kod biljnih dodataka prehrani se stoga ne procjenjuje odnos koristi i rizika, nuspojave i interakcije se ne prate sustavno, a laboratorijska provjera je fokusirana na zdravstvenu ispravnost (mikrobiološku čistoću) i nutritivnu vrijednost, a ne i na kemijsku čistoću, djelotvornost i neškodljivost.

Biljni lijek je lijek u punom smislu te riječi, što znači da obnavlja, ispravlja ili prilagođava fiziološke funkcije tako što djeluje farmakološki, imunološki ili metabolički u točno definiranoj terapijskoj dozi i po točno definiranom intervalu primjene, dakle služi za prevenciju ili liječenje bolesti. Područje lijekova je zakonski u potpunosti regulirano. Biljni lijek prolazi postupak odobravanja za stavljanje u promet; registriran je u bazi HALMED. Da bi dobio odobrenje, biljni lijek prolazi ocjenu pridržavanja proizvođača strogim pravilima Dobre proizvođačke prakse (eng. Good Manufacturing Practice-GMP), ocjenu kontrole kvalitete sirovina i gotovog proizvoda, ocjenu djelotvornosti i neškodljivosti gotovog proizvoda, a također se moraju prijavljivati i sve promjene u proizvodnom procesu, što se također ocjenjuje i odobrava ukoliko je kvaliteta, sigurnost i djelotvornost ostala ista ili poboljšana. Kako bi se osigurala kvaliteta lijeka, lijekovi (pa tako i biljni lijekovi) se strogo kontroliraju prilikom puštanja serije u promet, a vrši se i kontrola lijekova koji su u prometu (ljekarnama, veledrogerijama, specijaliziranim prodavaonicama), procjenjuje se omjer rizika i koristi na temelju prijavljenih nuspojava.... i za kraj dvije napomene:

Prijavite svaku uočenu nuspojavu (i neučinkovitost!) lijekova i biljnih pripravaka Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode.

Informirajte se o lijekovima koje koristite! Odobrene upute o lijeku možete pronaći i pročitati na stranicama HALMED.

INTERAKCIJE

Interakcija lijeka sa hranom

  • Da li znate ZAŠTO se neki lijekovi moraju piti uz obrok, a neki natašte?

Da bi lijekovi dali očekivani učinak, proizvođač lijeka je kliničkim ispitivanjima utvrdio koji režim u odnosu na hranu je najbolji za lijek koji Vi koristite.

Naime, učinak lijeka se može promijeniti (biti neprihvatljivo jači ili slabiji) ukoliko se koristi s nekim namirnicama. Taj međuodnos lijeka i hrane zove se interakcija lijeka sa hranom.

Sok grejpa ima utjecaj na enzime koji sudjeluju u metabolizmu nekih lijekova, čime se neprihvatljivo pojačava, ili pak smanjuje učinak lijeka. Iz tog razloga, lijek može imati učinak koji nismo očekivali, pa se stanje organizma može pogoršati unatoč tome što smo redovito i na vrijeme uzimali lijekove.

Ako niste sigurni kako uzimati lijek, natašte, uz obrok ili pak izbjegavajući neke namirnice, obavezno pročitajte u uputi koja se nalazi u kutijici lijeka.

Interakcije lijekova

  • Da li znate da postoje i lijek-lijek interakcije?

Informacije o o interakcijama lijekova se također nalaze u uputi o lijeku koja se uvijek nalazi uz lijek. Npr. kod primjene lijeka koji kao djelatnu tvar sadržava norfloksacin (koristi se kao antibiotik za liječenje upala mokraćnog mjehura), mora se ostaviti razmak od najmanje dva sata nakon uzimanja norfloksacina a prije uzimanja pripravka s npr. željezom, cinkom, multivitaminima i mineralima, kao i lijekova koji se koriste za suzbijanje žgaravice a u sebi sadrže aluminij ili magnezij. Ukoliko se ne poštuje ovaj uvjet, može se smanjiti antimikrobni učinak norfloksacina i ne doći do izlječenja upale.

  • Da li uz lijek koji Vam je na recept propisao Vaš liječnik koristite tzv. biljne lijekove/ biljne dodatke prehrani?

Bitno je da prilikom posjeta izvijestite liječnika/specijalista koje biljne pripravke koristite. Taj podatak je jako važan svim zdravstvenim radnicima (ljekarnicima, osoblju u dijagnostičkom laboratoriju, liječnicima, medicinskim sestrama) koji brinu za Vaše zdravlje. Naime, biljni pripravci su također lijekovi! Jedina razlika je u tome što je djelatna tvar biljnog podrijetla, a ne produkt kemijske sinteze, no mehanizam na koji se ostvaruje učinak je isti.

Poznato je da biljni pripravci sa Gospinom travom često imaju interakcije s ostalim konvencionalnim lijekovima, jer utječu na enzime koji sudjeluju u metabolizmu drugih lijekova (npr. imunosupresiva, lijekova za snižavanje kolesterola u krvi (statina), varfarina, digoksina, lijekova za liječenje astme (teofilin, aminofilin)) čime se može smanjiti učinak konvencionalnog lijeka do te mjere da se stanje organizma može pogoršati unatoč tome što smo redovito i na vrijeme uzimali lijekove.

Ukoliko koristite lijekove koji sadrže ibuprofen (protiv boli), acetilsalicilnu kiselinu (protiv boli ili za sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka) ili varfarin, a namjeravate istodobno koristiti i pripravak s Ginkgo bilobom, obavezno se posavjetujte sa svojim liječnikom, jer može doći do spontanog krvarenja npr. u oku ili moždanom tkivu.

Kako se produžava prosječna životna dob, povećava se broj kroničnih oboljenja, a terapija se usložava, pa mogućnost pojave interakcija lijekova postaje sve veća, stoga je važno da ih i sami bolesnici budu svjesni.

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
TAJNIK/CA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 27.05.2020.


OBJAVA
natječajni postupci raspisani 06.03.2020. godine i 11.03.2020. godine nastavljaju se u dijelu koji se odnosi na prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:

Natječaj objavljen 06.03.2020.godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na određeno, 8 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na određeno, 2 izvršitelja)

Natječaj objavljen 11.03.2020. godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEUROLOGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


OBJAVA
za natječajne postupke rapisane od 06.03.2020., 11.03.2020. i 13.03.2020.
Datum objave: 16.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


DJELOMIČNI ISPRAVAK NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
(8 izvršiteljA), prema natječaju od 06.03.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKI DIJAGNOSTIKE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 13.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 12.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. FRAMACEUTSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
5. ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
6. TAJNIK-ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
7. SPREMAČ/ICA
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
8. BOLNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
9. POMOĆNI RADNIK
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
10. TRANSPORTNI RADNIK
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
11. KUHAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 11.03.2020.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(6 izvršitelja), prema natječaju od 05.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA ELEKTROENERGETIKU
(1 izvršitelj), prema natječaju od 22.01.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


REZULTATI TESTIRANJA MANUALNIH VJEŠTINA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
2. PRVOSTUPNIKA/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
3. MAGISTAR SOCIJALNOG RADA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. BOLNIČAR
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
2. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(8 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja na određeno vrijeme)
5. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja na određeno vrijeme)
6. BOLNIČAR
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
7. KUHAR
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
8. SPREMAČICA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 03.03.2020