Voditelj Centralne bolničke ljekarne

Prof.dr.sc. Vesna Bačić Vrca, mr.pharm., spec.kliničke farmacije

Tel: 290 3303

e-mail vesnav@kbd.hrTajnica voditeljice

Vesna Grubač

Tel: 290 3306

Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2020. godinu) Preuzimanje

Djelatnosti Centralne bolničke ljekarne

Želja nam je da Vas ukratko upoznamo s ulogom bolničke ljekarne koja je (za razliku od javnih ljekarni koje su na usluzi svim građanima) zatvorenog tipa, dakle prvenstveno namijenjena udovoljavanju farmakoterapijskih potreba bolničkih odjela/pacijenata i opskrbi organizacijskih jedinica bolnice, pa je stoga manje poznata javnosti.

Da bi mogla obaviti sve zadaće, bolnička ljekarna prije svega mora imati odgovarajući prostor i opremu, te educirano osoblje.

Centralna bolnička ljekarna KB Dubrava razvila je specifične grane bolničkog ljekarništva

U želji da se poboljšaju standardi liječenja u hrvatskom zdravstvenom sustavu, uveden je sustav izdavanja jedinične terapije za svakog pojedinog pacijenta za potrebe 24-satne terapije na odjelima kardiokirurgije i abdominalne kirurgije. Sustav raspodjele jedinične terapije (eng. Unit Dose Drug Distribution System -UDDDS) povećava sigurnost bolesnika tako što sustavom dvostrukog nadzora nad terapijom, gotovo potpuno onemogućava pojavu medikacijskih pogrešaka, dovodi do boljeg ishoda liječenja i poboljšanja ukupne kvalitete pružene zdravstvene skrbi u bolnici.

To u praksi znači da se za svakog bolničkog pacijenta sa spomenutih odjela, dodatno nadzire propisana terapija u smislu ispravnosti i prikladnosti odabira farmaceutskog oblika lijeka, doza, intervala doziranja te provjerava mogućnost nastanka klinički značajnih interakcija lijekova. Po potrebi, i u dogovoru s liječnicima propisana terapija se optimira. Tek tada farmaceut u ljekarni pristupa slaganju - pripremi dnevne farmakoterapije prema dogovorenom individualnom planu uzimanja lijekova za svakog pacijenta.

Farmaceut lijekove slaže u spremnik s oznakom imena i prezimena pacijenta koji ima odjeljke s naznačenim satom kada se lijek mora primijeniti. Svaki lijek, koji se odlaže u pojedini odjeljak, je propisno pojedinačno pakiran i označen, pa se tako pacijent već u bolnici može educirati o svrsi, načinu primjene i vrsti lijekova koje će nastaviti koristiti nakon otpuštanja iz bolnice.

Time se značajno poboljšala kvaliteta usluge, obaviještenost i sigurnost pacijenta, te se u isto vrijeme racionalno i kritički pristupa propisivanju i primjeni lijekova.

·         Magistralna priprema očnih kapi i drugih magistranlih nesterilnih pripravaka

U Centralnoj bolničkoj ljekarni KB Dubrava pripremaju se magistralni sterilni tekući pripravci koji nisu registrirani pa time niti komercijalno dostupni kao što su očne kapi. Osim sterilnih magistralnih pripravaka, izrađuju se i ostali nesterilni magistralni pripravci radi podmirenja posebnih terapijskih potreba bolesnika koji se nalaze na liječenju u KBD (npr. sirupi bez konzervansa, nosne kapi i emulzije, prašci i otopine)

·         Edukacijska baza za provođenje dijela specijalističkog staža iz kliničke farmacije

Centralna bolnička ljekarna KB Dubrava djeluje i kao edukacijska baza za provođenje dijela specijalističkog staža iz kliničke farmacije.

Obzirom na ove specifične uloge Centralne bolničke ljekarne KB Dubrava, nadamo se da ćemo biti u mogućnosti napredovati, obnoviti opremu i dalje raditi na podizanju kvalitete i sigurnosti bolničkog liječenja bolesnika KB Dubrava.

 

 

Uobičajene uloge svake bolničke ljekarne pa i Centralne bolničke ljekarne KB Dubrava su slijedeće:

·         opskrbljuje lijekovima i medicinskim potrošnim materijalom isključivo organizacijske jedinice bolnice (odjeli, klinike, laboratoriji, dijagnostičke jedinice…).

·         vrši praćenje potrošnje lijekova i medicinskog potrošnog materijala po odjelima, te izradi farmakoekonomskih procjena farmakoterapije.

·         svakodnevno izrađuje magistralne i galenske nesterilne pripravke za potrebe pojedinih bolničkih odjela

·         raspolaže objektivnim informacijama o lijekovima temeljenim na stručnoj literaturi (npr. registrirane indikacije, kontraindikacije, farmakokinetička svojstva lijeka, interakcije sa drugim lijekovima, inkompatibilnost), kao i s aktualnim podacima o statusu lijeka na Listi lijekova HZZOa, trenutnoj dostupnosti na tržištu i sličnim informacijama o lijekovima, pa stoga ima ulogu informacijskog centra o lijekovima za potrebe drugih zdravstvenih djelatnika

·         s drugim zdravstvenim djelatnicima bolnice sudjeluje u radu bolničkih tijela kao što su Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene zaštitePovjerenstvo za bolničke infekcija

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
TAJNIK/CA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 27.05.2020.


OBJAVA
natječajni postupci raspisani 06.03.2020. godine i 11.03.2020. godine nastavljaju se u dijelu koji se odnosi na prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:

Natječaj objavljen 06.03.2020.godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na određeno, 8 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na određeno, 2 izvršitelja)

Natječaj objavljen 11.03.2020. godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEUROLOGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


OBJAVA
za natječajne postupke rapisane od 06.03.2020., 11.03.2020. i 13.03.2020.
Datum objave: 16.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


DJELOMIČNI ISPRAVAK NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
(8 izvršiteljA), prema natječaju od 06.03.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKI DIJAGNOSTIKE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 13.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 12.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. FRAMACEUTSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
5. ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
6. TAJNIK-ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
7. SPREMAČ/ICA
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
8. BOLNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
9. POMOĆNI RADNIK
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
10. TRANSPORTNI RADNIK
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
11. KUHAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 11.03.2020.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(6 izvršitelja), prema natječaju od 05.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA ELEKTROENERGETIKU
(1 izvršitelj), prema natječaju od 22.01.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


REZULTATI TESTIRANJA MANUALNIH VJEŠTINA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
2. PRVOSTUPNIKA/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
3. MAGISTAR SOCIJALNOG RADA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. BOLNIČAR
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
2. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(8 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja na određeno vrijeme)
5. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja na određeno vrijeme)
6. BOLNIČAR
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
7. KUHAR
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
8. SPREMAČICA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 03.03.2020