Voditelj Centralne bolničke ljekarne

Prof.dr.sc. Vesna Bačić Vrca, mr.pharm., spec.kliničke farmacije

Tel: 290 3303

e-mail vesnav@kbd.hrTajnica voditeljice

Vesna Grubač

Tel: 290 3306

Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2019. godinu) Preuzimanje

Oficina I. Služba za izdavanje gotovih lijekova

 

Služba za izdavanje gotovih lijekova izdaje gotove lijekove:

a) Tradicionalnim načinom – prema pisanim zahtjevima organizacijskih jedinica KBD, ljekarna izdaje lijekove koji se pohranjuju u odjelnim depoima lijekova. Na žalost, ovaj zastarjeli i manje učinkovit sustav još uvijek čini pretežiti put opskrbe lijekovima.

  

 

 

b) Sustavom raspodjele jedinične terapije (eng. Unit Dose Drug Distribution System -UDDDS)

Novi model raspodjele lijekova unutar bolnice nastao je sredinom 60-tih godina u SAD-u, pod okriljem Sveučilišta u Arkansasu i Iowi, da bi se postupno proširio po cijelom SAD-u, Kanadi i nekim državama Europe.

KBD ima uveden sustav raspodjele jedinične terapije na:

  •  Odjelu za kardijalnu kirurgiju (od 1996. g.),
  • Odjelu za abdominalnu kirurgiju II (od 1998. g.),
  • Odjelu za vaskularnu kirurgiju (od veljače 2013. g.) i
  • Odjelu za abdominalnu kirurgiju I (od veljače 2013. g)

U praksi to znači da se po modelu sustava raspodjele jedinične terapije nakon što odjelni liječnik propiše farmakoterapiju za taj dan, farmaceuti u Centralnoj bolničkoj ljekarni svakodnevno provjere i pripreme propisanu dnevnu farmakoterapiju na ime pacijenta određenog bolničkog odjel. 

Pristup relevantnim bazama podataka o lijekovima kao i "on line" pretraživanju, uz standardnu ljekarničku literaturu, omogućavaju provjeru propisane terapije (redovito se provjeravaju doze i učestalost doziranja, dok specijalisti kliničke farmacije provjeravaju i interakcije lijekova).

Donacijom pribavljenim strojem za jedinično pakiranje lijekova 1996. godine (prvim u Hrvatskoj) ostvarena je temeljna tehnička pretpostavka za uspostavu novog modela na  odjelima i klinikama KBD.

Raspodjelom jedinične farmakoterapije mogućnost pojave medikacijskih pogrešaka gotovo se potpuno eliminira a sigurnost bolesnika povećava. Također, odjelna zaliha lijekova svedena je na nužno potreban minimum. Dobiveni rezultati pokazali su značajno smanjenje potrošnje lijekova (do 40 % u DDD ). Naime, godišnje inventure pokazuju da se samo jedna trećina zaliha bolnice nalazi u ljekarni dok su dvije trećine "razasute" po odjelnim depoima. Upravo ova činjenica bila je jedan od razloga pokretanja pilot studije – Uspostava sustava raspodjele jedinične terapije na Odjelu za kardijalnu kirurgiju 1996.g.

Cilj je proširiti sustav raspodjele jedinične terapije na sve odjele i klinike, uključujući centraliziranu pripremu parenteralne terapije, što je u skladu sa svjetskim načelima struke. Osim navedenog novi sustav raspodjele lijekova unutar bolnice, ima za cilj dovesti farmaceuta iz bolničke ljekarne do bolesnika kao središta zdravstvenog interesa i skrbi. Aktivnim uključivanjem farmaceuta u medikacijski ciklus putem nadzora propisivanja, pripremanja i primjene lijekova, omogućila bi se praksa kliničke farmacije te povisila ukupna razina pružene zdravstvene skrbi.

 

  Da bi taj sustav bio u potpunosti funkcionalan i učinkovit, potrebno je uspostaviti vezu s informatičkim bazama odjela čime bi bio omogućen uvid u laboratorijsko-dijagnostičke podatke o bolesniku. Također, ljekarna mora imati pristup relevantnim bazama podataka o lijekovima kao i "on line" pretraživanju, uz standardnu ljekarničku literaturu, kako bi bila moguća provjera propisane terapije. I naravno imati tehničke pretpostavke za prepakiravanje peroralnih farmaceutskih oblika u adekvatno označen jedinični dozirni oblik, budući da u prometu u RH većinom lijekovi nisu označeni tako da bi se mogli koristiti u jediničnoj raspodjeli lijekova. Odnosno imati tehničke pretpostavke za pripremu parenteralne jedinične terapije.

Pozitivni učinci jedinične raspodjele farmakoterapije su:

  • mogućnost pojave medikacijskih pogrešaka se gotovo potpuno eliminira a sigurnost i edukacija bolesnika o tome kako da lijekove koriste čim optimalnije, povećava
  • u bolničkoj ljekarni je sustav pohrane i čuvanja lijekova strogo propisan i kontroliran, a osoblje educirano, stoga ne dolazi do zamjene lijekova, ili pohrana u neadekvatnim uvjetima (vlaga, temperatura, svjetlost)
  • potpuna integracija novog sustava raspodjele lijekova unutar bolnice zdravstvenom sustavu bi donijela značajne financijske uštede, jer je odjelna zaliha lijekova svedena na nužno potreban minimum
  • aktivnim uključivanjem farmaceuta u medikacijski ciklus putem nadzora propisivanja, pripremanja i primjene lijekova, omogućila bi se praksa kliničke farmacije te povisila ukupna razina pružene zdravstvene skrbi. 
  •  

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
SPECIJALIZANT NUKLEARNE MEDICINE
Datum objave: 6.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PREFERENT U SLUŽBI NABAVE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 5.12.2019.


NAKNADNI POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
na neodređeno vrijeme (2 izvršitelj) i na određeno vrijeme (3 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 5.12.2019.


POZIV NA TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(3 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
SPECIJALIZANT GASTROENETEROLOGIJE
prema natječaju od 8.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
REFERENT U SLUŽBI ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE
(2 izvršitelj)
Datum objave: 4.12.2019.


NATJEČAJ
za prijem pripravnika za obavljanje pripravničkog staža za radno mjesto:
MAGISTAR PSIHOLOGIJE-PRIPRAVNIK
(1 izvršitelj)
Datum objave: 4.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČICA
(3 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI DJELATNIK/CA U STERILIZACIJI
(1 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 4.12.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(3 izvršitelj), prema natječaju od 6.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
na neodređeno vrijeme (2 izvršitelj) i na određeno vrijeme (3 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
KUHAR
(2 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U PRAONICI
(2 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(11 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(5 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA
(5 izvršitelj), prema natječaju od 20.11.2019. godine.
Datum objave: 3.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
doktora medicine u radni odnos na neodređeno,zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
1. PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
2. REUMATOLOGIJE
3. ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
4. ALERGOLOGIJE I KLINIČKE IMUNOLOGIJE
5. GASTROENTEROLOGIJE
Datum objave: 2.12.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MOLEKULARNI BIOLOG
(1 izvršitelj), prema natječaju od 15.11.2019. godine.
Datum objave: 27.11.2019.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIKA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(3 izvršitelj), prema natječaju od 06.11.2019. godine.
Datum objave: 26.11.2019.


POZIV NA PSIHOLOŠKO TESTIRANJE
kandidatima na natječaju za prijam na specijalističko usavršavanje
DOKTORA MEDICINE
prema natječaju od 08.11.2019. godine.
Datum objave: 20.11.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
(5 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
2. BOLNIČAR
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
3. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
4. TRANSPORTNI RADNIK
(1 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
5. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(5 izvršitelja na određeno vrijeme)
6. MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
(11 izvršitelja na određeno vrijeme)
7. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja na određeno vrijeme)
8. POMOĆNI RADNIK U PRAONICI
(2 izvršitelja na određeno vrijeme)
9. KUHAR
(2 izvršitelja na određeno vrijeme)
10. BOLNIČAR
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
11. POMOĆNI DJELATNIK U STERILIZACIJI
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
12. SPREMAČ/ICA
(3 izvršitelja na određeno vrijeme)
13. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
14. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(3 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
15. REFERENT U SLUŽBI NABAVE
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
Datum objave: 20.11.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NUKLEARNE MEDICINE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 18.11.2019.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INFEKTOLOG
(1 izvršitelj)
Datum objave: 18.11.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
MOLEKULARNI BIOLOG
(1 izvršitelj)
Datum objave: 15.11.2019.


NATJEČAJ
za doktora medicine u radni odnos na neodređeno,zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
1. ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
(1 izvršitelj)
2. HITNE MEDICINE
(5 izvršitelja)
3. PATOLOGIJA I CITOLOGIJA
(2 izvršitelja)
4. REUMATOLOGIJE
(1 izvršitelj)
5. ALERGOLOGIJE I KLINIČKE IMUNOLOGIJE
(1 izvršitelj)
6. GASTROENTEROLOGIJE
(1 izvršitelj)
7. NUKLEARNE MEDICINE
(3 izvršitelja)
8. PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 08.11.2019.


PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
MOLEKULARNI BIOLOG
(1 izvršitelj), prema natječaju od 09.10.2019. godine.
Datum objave: 06.11.2019.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(3 izvršitelja), Datum objave: 06.11.2019.


ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 04.11.2019.


ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 23.08.2019. godine.
Datum objave: 04.11.2019.