Voditelj Centralne bolničke ljekarne

Prof.dr.sc. Vesna Bačić Vrca, mr.pharm., spec.kliničke farmacije

Tel: 290 3303

e-mail vesnav@kbd.hrTajnica voditeljice

Vesna Grubač

Tel: 290 3306

Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2020. godinu) Preuzimanje

Povijest

 

 

Centralna bolnička ljekarna osnovana je 1945. godine, kada je u sklopu Oblasne vojne bolnice Zagreb formirana ljekarna na lokaciji dijela bolnice u Vlaškoj ulici. Od tada do danas smo se selili, mijenjali...

 

 

 

 

1955. godine u ljekarni počinje s radom Laboratorij za kontrolu lijekova kao prvi među zagrebačkim ljekarnama, a 1960. dobiva i prvog specijalistu za kontrolu i ispitivanje lijekova.

1985. godine bolnica šalje jednog farmaceuta na specijalizaciju iz kliničke farmacije. U kontekstu razvoja farmaceutske struke u Hrvatskoj taj događaj ima važno mjesto, posebno ako se ima u vidu da je specijalizacija iz kliničke farmacije uvedena u Republici Hrvatskoj tek 2008. (vidi Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije, NN 73/2008).

1988. godine preseljenje bolnice na sadašnju lokaciju u Dubravi

15. prosinca 1991. KB Dubrava prelazi u vlasništvo Republike Hrvatske. U tom trenutku Bolnička ljekarna raspolagala je s najvećim brojem specijalista u Hrvatskoj (što je i sada slučaj): specijalist iz kontrole lijekova, specijalist iz farmaceutske tehnologije i specijalist kliničke farmacije.

Tijekom prvih godina Domovinskog rata osoblje je bilo vrlo angažirano kod prijema donacija. Farmaceuti su predano i ne obazirući se na radno vrijeme razvrstavali lijekove iz donacije, čiji je udio u ukupnoj potrošnji tih godina prelazio 30%.

Razvrstavanje doniranih lijekova bio je vrlo zahtjevan posao jer je osim uobičajene kontrole rokova valjanosti, lijekove trebalo razvrstati i prema farmakoterapijskim skupinama kako bi se izbjegle pogreške zbog različitih zaštićenih naziva lijekova, te omogućila ispravna primjena. Posebno zahtjevan posao bio je s lijekovima koji kod nas tada nisu bili registrirani, a u uvjetima ratne nestašice bili su neophodni za uporabu.

Osim u okviru rada s doniranim lijekovima za bolničke potrebe, naši su kolege bili aktivno uključeni u Nacionalni centar za prikupljanje donacija, a radili su i u tzv. Donacijskoj ljekarni, smještenoj u bolnici, koja je tih ratnih i prvih poratnih godina bila u funkciji građanstva. Farmaceuti naše bolničke ljekarne odrađivali su i svoju radnu obavezu, prema nalogu Ministra zdravlja, u bolnicama Knin i Vukovar.

1996. godine pokrenut je pilot projekt sustava izdavanja lijekova individualno prilagođenih pojedinom pacijentu - Sustav raspodjele jedinične terapije (eng. Unit Dose Drug Distribution System -UDDDS) za potrebe 24-satne terapije na Odjelu kardiokirurgije, kao rezultat suradnje s Texas Heart Institute-om iz Houstona, SAD. Kako je projekt dokazao značajan doprinos kvaliteti i sigurnosti liječenja pacijenata u bolnici, kao i racionalnom propisivanju i uporabi lijekova, novi sustav se počeo primjenjivati i u Odjelu abdominalne kirurgije II. No, radi potrebe daljnjih ulaganja u izobrazbu i proširenje tima farmaceuta, projekt se nije dalje širio, ali je održan sustav u odjelima u kojima je uveden.

1998. godine uspostavljena je suradnja sa Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom (FBF) Sveučilišta u Zagrebu, na način da je KB Dubrava postala nastavna baza fakulteta. Tada se u dodiplomsku nastavu uvodi novi, najprije izborni a zatim obavezni kolegij Klinička farmacija, koji se u potpunosti odvija u KB Dubrava.

Od 2008. godine studijski program za smjer farmacije/ljekarništvo dopunjen je obveznim kolegijem Farmakoterapija čiji je nositelj od 2009.g. prof.dr.sc. Vesna Bačić Vrca.

Od 2010. godine Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uvodi poslijediplomski specijalistički studij Klinička farmacija, voditeljica kojeg je prof.dr.sc. Vesna Bačić Vrca. Dio kolegija se dijelom ili u potpunosti odvija u KB Dubrava.

Od veljače 2013. godine, sustav raspodjele jedinične terapije proširen je na još dva odjela kirurgije: Odjel za vaskularnu kirurgiju i Odjel za abdominalnu kirurgiju I.

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
TAJNIK/CA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 27.05.2020.


OBJAVA
natječajni postupci raspisani 06.03.2020. godine i 11.03.2020. godine nastavljaju se u dijelu koji se odnosi na prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:

Natječaj objavljen 06.03.2020.godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na određeno, 8 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na određeno, 2 izvršitelja)

Natječaj objavljen 11.03.2020. godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEUROLOGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


OBJAVA
za natječajne postupke rapisane od 06.03.2020., 11.03.2020. i 13.03.2020.
Datum objave: 16.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


DJELOMIČNI ISPRAVAK NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
(8 izvršiteljA), prema natječaju od 06.03.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKI DIJAGNOSTIKE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 13.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 12.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. FRAMACEUTSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
5. ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
6. TAJNIK-ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
7. SPREMAČ/ICA
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
8. BOLNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
9. POMOĆNI RADNIK
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
10. TRANSPORTNI RADNIK
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
11. KUHAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 11.03.2020.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(6 izvršitelja), prema natječaju od 05.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA ELEKTROENERGETIKU
(1 izvršitelj), prema natječaju od 22.01.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


REZULTATI TESTIRANJA MANUALNIH VJEŠTINA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
2. PRVOSTUPNIKA/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
3. MAGISTAR SOCIJALNOG RADA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. BOLNIČAR
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
2. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(8 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja na određeno vrijeme)
5. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja na određeno vrijeme)
6. BOLNIČAR
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
7. KUHAR
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
8. SPREMAČICA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 03.03.2020