Glavna sestra

Samka Ekić, dipl.med.techn.
tel: +385 1 290 2603
fax: +385 1 290 3700
e-mail: sekic@kbd.hr


Tajnica predstojnice

Ivanka Guja
tel: +385 1 290 3002
fax: +385 1 290 3700
e-mail: iguja@kbd.hr


Administrator

Snježana Puhovski
tel: +385 1 290 2607
fax: +385 1 290 3700


Klinika za psihijatriju Zdravstvenog Veleučilišta

Predstojnica Klinike za psihijatriju

Prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić, dr. med.
tel: +385 1 290 3002
fax: +385 1 290 3700
e-mail: lana.muzinic@kbd.hr

 

 • Odjel za psihijatriju
  Voditeljica: Prof. dr.sc. Lana Mužinić Marinić, dr.med., spec. psihijatar

 • Dnevna bolnica
  V.D. Voditelj: Robert Marinić, dr.med., spec. psihijatar

  • Odjel za psihotraumu
   V.D. Voditelj: dr.sc. Stipe Drmić, dr.med., spec. psihijatar

  • Polikliničke službe sa slijedećim ambulantama
   • Ambulanta za opću psihijatriju
   • Ambulanta za psihotraumu
   • Ambulanta za biološku psihijatriju
   • Ambulanta za socijalnu psihijatriju
   • Ambulanta za forenzičku psihijatriju
   • Ambulanta za psihoterapiju
   • Ambulanta za liason psihijatriju

  • Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje uzrokovane stresom

  • Centar za psihofiziologiju stresa

Novosti i obavijesti

DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(6 izvršitelja), a prema natječaju od 23. 10. 2020. godine.
Datum objave: 25. 11. 2020.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
ADMINISTRATOR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23. 10. 2020. godine.
Datum objave: 25. 11. 2020.


PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
BOLNIČAR/KA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23. 10. 2020. godine.
Datum objave: 25. 11. 2020.


PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 07. 10. 2020. godine.
Datum objave: 25. 11. 2020.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK U PREHRANI
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 23. 10. 2020. godine.
Datum objave: 25. 11. 2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 07. 10. 2020. godine.
Datum objave: 27.11.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 28. 10. 2020. godine.
Datum objave: 25.11.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 28. 10. 2020. godine.
Datum objave: 25.11.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(6 izvršitelja), a prema natječaju od 23. 10. 2020. godine.
Datum objave: 23.11.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
(7 izvršitelja), a prema natječaju od 23. 10. 2020. godine.
Datum objave: 23.11.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 23. 10. 2020. godine.
Datum objave: 23.11.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
KROJAČICA
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23. 10. 2020. godine.
Datum objave: 23.11.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK NA ODJELU PREHRANE
(3 izvršitelja), a prema natječaju od 23. 10. 2020. godine.
Datum objave: 23.11.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK NA ODJELU PRAONICE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23. 10. 2020. godine.
Datum objave: 23.11.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK NA ODJELU PRAONICE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 23. 10. 2020. godine.
Datum objave: 23.11.2020.