Liječnici i osoblje

Liječnici:

Specijalisti maksilofacijalne kirurgije:
Prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.
Prof. dr. sc. Naranđa Aljinović - Ratković, dr. med.
Prof. dr. sc. Vedran Uglešić, dr. med.
Prof. dr. sc. Predrag Knežević, dr. med.
Doc. dr. sc. Željko Orihovac, dr. med.
Doc. dr. sc. Emil Dediol, dr. med.
Doc. dr. sc. Martin Jurlina, dr. med.
Koraljka Hat, dr. med.
Igor Blivajs, dr. med.

Specijalisti oralne kirurgije:
Prof. dr. sc. Darko Macan, dr. med. dent.
Prof. dr. sc. Berislav Perić, dr. med. dent.
Doc. dr. sc. Davor Brajdić, dr. med. dent.
Doc. dr. sc. Josip Biočić, dr. med. dent.
Dr. sc. Lovro Grgurević, dr. med. dent.
Dr. sc. Petar Đanić, dr. med. dent.
Mr. sc. Dinko Knežević, dr. med. dent.
Ivan Salarić, dr. med. dent.

Specijalisti protetike:
Prim. Siniša Varga, dr. med. dent.
Goran Batinjan, dr. med. dent.

Specijalist ortodoncije:
Pjetra Karlović, dr. med. dent.

Specijalist endodoncije:
Prof. dr. sc. Zoran Karlović, dr. med. dent. 

Klinički stomatolog:
Marija Malić Witner, dr. med. dent.

Specijalizanti maksilofacijalne kirurgije:
Igor Čvrljević, dr. med.
Matija Mamić, dr. med.
Marko Tarle, dr. med.
Mia Lorencin, dr. med.

Medicinske sestre i medicinski tehničari:

Vesna Živko, bacc.med.techn. - glavna sestra, Foršek Silvija, bacc.med.techn., Fuček Jasna, bacc.med.techn., Horvatić Suzana, bacc.med.techn., Lukačević Ana, bacc. med. techn., Župančić Fabijan, bacc.med.techn., Arlović Janja, Barać Nevenka, Canklin Natalija, Džimbeg Mara, Filipčić Marija, Gašpar Irena, Hlupić Darija, Hojka Sanjica, Horak Kristina, Horvatić Darija, Ivančić Dragica, Ivanković Brankica, Ivanović Tomislav, Jagić Sanja, Kalajdžić Katica, Kolevski Snježana, Kovačević Zejneba, Krvarić Tanja, Kudrna Vesna, Lovrić Paul, Madžarić Nada, Majić Ivana, Mihoković Jasna, Šimunković Zvjezdana, Tadić Nada, Tepšić Dragica, Tkalčić Helena, Topolovec Karmela, Žegman Natalija, Žerebni Ivana, Žnidarčić Tatjana

Tehničari dentalne medicine:
Draženović Laura, Mlinarić Zoran, Muravec Seferagić Marija, viši teh.dent.med., Šuveljak Marica, viši teh. dent. med.


Administracija:

Tajnica Klinike 
Marija Juras Maček, upravna pravnica

Cindrić Blaženka, Cvetnić Snježana, Jovanović Gordana, Ravlić Anita, Puklek Snježana, Šoštarić Tanja


Pomoćni djelatnici:

Božek Davorka, Leko Marina, Mačković Božica, Medved Nada, Rajić Branka


Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
TAJNIK/CA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 27.05.2020.


OBJAVA
natječajni postupci raspisani 06.03.2020. godine i 11.03.2020. godine nastavljaju se u dijelu koji se odnosi na prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:

Natječaj objavljen 06.03.2020.godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na određeno, 8 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na određeno, 2 izvršitelja)

Natječaj objavljen 11.03.2020. godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEUROLOGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


OBJAVA
za natječajne postupke rapisane od 06.03.2020., 11.03.2020. i 13.03.2020.
Datum objave: 16.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


DJELOMIČNI ISPRAVAK NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
(8 izvršiteljA), prema natječaju od 06.03.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKI DIJAGNOSTIKE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 13.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 12.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. FRAMACEUTSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
5. ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
6. TAJNIK-ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
7. SPREMAČ/ICA
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
8. BOLNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
9. POMOĆNI RADNIK
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
10. TRANSPORTNI RADNIK
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
11. KUHAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 11.03.2020.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(6 izvršitelja), prema natječaju od 05.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA ELEKTROENERGETIKU
(1 izvršitelj), prema natječaju od 22.01.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


REZULTATI TESTIRANJA MANUALNIH VJEŠTINA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
2. PRVOSTUPNIKA/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
3. MAGISTAR SOCIJALNOG RADA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. BOLNIČAR
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
2. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(8 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja na određeno vrijeme)
5. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja na određeno vrijeme)
6. BOLNIČAR
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
7. KUHAR
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
8. SPREMAČICA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 03.03.2020