Odjelni liječnik

doc. sc. Željko Orihovac, dr.med.

 


Odjelna sestra

Silvija Foršek, bacc. med. techn.
tel: +385 1 290 2658
e-mail: silvija.forsek@kbd.hr


Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2020. godinu) Preuzimanje

Odjel za malformacije i deformitete čeljusti i lica

Voditelj Odjela za malformacije i deformitete

Prof. dr. sc. Predrag Knežević, dr.med.
specijalist maksilofacijalne kirurgije, plastični kirurg glave i vrata
tel: +385 1 290 2658
fax: +385 1 286 4250
e-mail: pknezev@kbd.hr

 

Odjel za malformacije i deformitete je predviđen za boravak dojenćadi, male djece i odraslih. Kapacitet Odjela je 13 kreveta, koji su raspoređeni u pet soba. Od toga je jedna dojenaćka, jedna za malu djecu i tri ovisno o trenutnoj potrebi za veću djecu i odrasle pacijente. Sve sobe imaju TV prijamnik.

Pri hospitalizaciji dojenćadi i male djece postoji mogućnost za boravak majke uz dijete.

Odjelna sestra je VMS Silvija Foršek, a sobne sestre MS Dragica Tepšić, Mara Radoš, Dragica Ivanćić, Tatjana Žnidarćić i Natalija Caklin.

Što se radi na Odjelu?

Malformacije lica nisu rijetke i javljaju se izolirano ili u sastavu brojnih sindroma. Zahvaćaju cijelo lice (medijalni, kosi ili horizontalni rascjepi lica) ili samo dio lica (usna, nos, obraz, uške i dr.). Jedna su od najčešćih malformacija ljudi.

Kirurško liječenje rascjepa uključuje primarne zahvate; heiloplastiku i/ili palatoplastiku. Rezultati primarnih zahvata su od iznimne važnosti za proces habilitacije. O rezultatima primarnih zahvata ovisi potreba za sekundarnim operacijama kojima se ispravljaju kasnije uočene nepravilnosti usne, nosa, maksile i nepca.

Sekundarnim zahvatima se mogu ispravljati deformiteti, prvenstveno usne i nosa. Također se zatvaraju fistule na nepcu, produžuje kratko nepce, formira vršak nosa, transplantatom kosti povezuju segmenti gornje čeljusti, retrudira izbočena premaksila, faringealnim režnjem rješava velofaringealna insuficijencija i dr.

Da bi se omogućilo što uspješnije liječenje osoba s rascjepom usne i/ili nepca, prije više godina je započeto s timskom radom uz suradnju više specijalista, a što je 1982. godine rezultiralo formiranjem Centra za rascjepe u okviru Klinike. Timski, uz sudjelovanje pedijatra, kirurga, ortodonta, logopeda, fonijatra, audiologa, protetičara, stomatologa, socijalnog radnika i psihologa, pokušava se ostvariti što uspješnija habilitaciji osoba s rascjepom.

Istraživanja ove malformacije na Klinici uključuju ulogu nasljeđa kod rascjepa, ispitivanje mikroformi rascjepa, analizu rasta i razvoja orofacijelne regije, fotogrametrijsku analizu, analizu pomaka segmenata maksile, odnos sluha i operativnih zahvata kod rascjepa, osobitosti Pierre-Robinova sindroma, incidenciju rascjepa usne i/ili nepca, povezanost rascjepa usne i/ili nepca i spontanog pobačaja i dr. Rezultati istraživanja prezentirani su na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima te publicirani u brojnim domaćim i stranim časopisima.

Daljnja istraživanja biti će usmjerena prema utvrđivanju utjecaja pojedinih kirurških metoda na rast facijalnih struktura te modificiranju postojećih kirurških postupaka, nastojeći umanjiti ili eliminirati negativan utjecaj kirurških zahvata na rast orofacijalne regije. Jednako tako, klinički će rad biti usmjeren u pronalaženju novih korektivnih metoda koje bi omogućile optimalne estetske rezultate i time osigurale uspješnu habilitaciju osoba rođenim s rascjepom.

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA
(29 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
Datum objave: 22.09.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA
(9 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
Datum objave: 22.09.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
Datum objave: 22.09.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. KUHAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
Datum objave: 22.09.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj i na određeno vrijeme 2 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
Datum objave: 22.09.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020. i 07. 09. 2020. godine.
Datum objave: 22.09.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNICA/KA SESTRINSTVA
(8 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
Datum objave: 22.09.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
PRVOSTUPNICA/KA SESTRINSTVA
(10 izvršitelja), a prema natječaju od 09. 09. 2020. godine.
Datum objave: 22.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 16.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. KNJIGOVOĐA MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. REFERENT ZA BOLNIČKI OBRAČUN
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 11.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(na neodređeno, 8 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 9 izvršitelja)
4. BOLNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
5. ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
6. SPREMAČICA
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
7. KUHAR
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
8. POMOĆNI RADNIK NA ODJELU PREHRANE
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
9. POMOĆNI RADNIK U LJEKARNI
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
Datum objave: 09.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(na određeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(na određeno, 10 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na određeno, 29 izvršitelja)
4. SPREMAČICA
(na određeno, 2 izvršitelja)
Datum objave: 09.09.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR/ICA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 08.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
NAPOMENA: Svi koji su u roku dostavili natječajnu dokumentaciju od 11.03.2020. godine, prije obustave natječajnih postupaka zbog novonastale situacije Corona virus (Covid 19) smatrati će se da su uredno dostavili potrebne dokumente za provedbu natječaja. Natječaj vrijedi od 07.09.2020. do 15.09.2020. (5 izvršitelja)
Datum objave: 07.09.2020.


POZIV NA PISMENO TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR/ICA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 25.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 25.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 25.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
KUHAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 24.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 24.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČICA
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
KUHAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
5. ADMINISTRATOR (2 izvršitelja)
7. SPREMAČ/ICA (5 izvršitelja)
8. BOLNIČAR (1 izvršitelj)
9. POMOĆNI RADNIK (2 izvršitelja)
11. KUHAR (1 izvršitelj)
NAPOMENA, svi koji su u roku dostavili natječajnu dokumentaciju od 11.03.2020. godine, prije obustave natječajnih postupaka zbog novonastale situacije Corona virus (Covid 19) smatrati će se da su uredno dostavili potrebne dokumente za provedbu natječaja. Natječaj vrijedi od 07.08.2020.g. do 15.08.2020.g.
Datum objave: 07.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11.03.2020. i 24.06.2020. godine.
Datum objave: 06.08.2020.