Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2020. godinu) Preuzimanje

Ambulante

Hitna urološka ambulanta (u sklopu hitnog prijema)
s dežurnim urologom radi 24 sata dnevno tijekom cijele godine.
telefon: + 385 1 290 3065

Specijalistička urološka ambulanta - šalter P5
radi utorkom od 08:00 do 19:00 sati, a ostale radne dane u tjednu od 08:00 do 16:00 sati. (tijekom srpnja i kolovoza ambulante rade isključivo u terminima do 15:00 radi organizacije službe)
telefon: + 385 1 290 2379

Dnevna bolnica Zavoda za urologiju - Zavod za urologiju
rad s pacijentima svakim radnim danom od 09:00 do 13:30h.
Voditelj Dnevne bolnice: mr. sc. Ivan Savić, dr. med.
Glavna sestra: Ivana Ključević, bacc. med. tech.
telefon: + 385 1 290 3724

Ambulanta za urodinamiku - šalter D2-4
radi petkom po prethodnom dogovoru.
telefon: + 385 1 290 3277

Ambulanta za urološki ultrazvuk - šalter D2-4
radi svakim radnim danom od 13:00 do 16:00 sati.
telefon: + 385 1 290 3282, + 385 1 290 3285

Endoskopska urološka dijagnostika - šalter D2-4
radi svakim radnim danom od 07:30 do 15:30 sati.
telefon: + 385 1 290 3277

Jedinica za izvantjelesno mrvljenje kamenaca - ESWL - izdvojena lokacija u sklopu Centra za jednodnevnu kirurgiju
radi ponedjeljkom, srijedom i petkom (prema indikaciji i uz prethodnu narudžbu) od 07:30 do 15:30 sati. Narudžbe možete slati na e-mail adresu:eswl@kbd.hr.

Za dodatne informacije u vezi ESWL-a obratite se sestri Branki Glavaš, bacc., med. techn. u radne dane Jedinice za ESWL na broj telefona: + 385 1 290 2448Dan

Specijalist urolog

Ambulanta

Ultrazvuk

Ponedjeljak

Izv. Prof. dr. sc. Zoran Peršec, dr.med.

08:00 - 13:00

13:00 - 16:00

Utorak

mr.sc. Ivan Savić, dr.med.

Tomislav De Both, dr.med.

08:00 - 13:00

13:00 - 19:00

13:00 - 16:00

11:00 - 13:00

Srijeda

prim. dr.sc. Goran Bedalov, dr.med.

08:00 - 14:00

14:00 - 16:00

Četvrtak

prim. dr.sc. Damir Puškar, dr.med.

08:00 - 13:00

13:00 - 16:00

Petak

Tomislav Sović, dr.med.

08:00 - 13:00

13:00 - 16:00

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 16.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. KNJIGOVOĐA MATERIJALNOG KNJIGOVODSTVA
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. REFERENT ZA BOLNIČKI OBRAČUN
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 11.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(na neodređeno, 8 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 9 izvršitelja)
4. BOLNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
5. ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
6. SPREMAČICA
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
7. KUHAR
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
8. POMOĆNI RADNIK NA ODJELU PREHRANE
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
9. POMOĆNI RADNIK U LJEKARNI
(na neodređeno, 1 izvršitelja)
Datum objave: 09.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(na određeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA
(na određeno, 10 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na određeno, 29 izvršitelja)
4. SPREMAČICA
(na određeno, 2 izvršitelja)
Datum objave: 09.09.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR/ICA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 08.09.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
TRANSPORTNI RADNIK
NAPOMENA: Svi koji su u roku dostavili natječajnu dokumentaciju od 11.03.2020. godine, prije obustave natječajnih postupaka zbog novonastale situacije Corona virus (Covid 19) smatrati će se da su uredno dostavili potrebne dokumente za provedbu natječaja. Natječaj vrijedi od 07.09.2020. do 15.09.2020. (5 izvršitelja)
Datum objave: 07.09.2020.


POZIV NA PISMENO TESTIRANJE
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
ADMINISTRATOR/ICA
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 25.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 25.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 25.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
KUHAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 24.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 24.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
POMOĆNI RADNIK
(2 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
BOLNIČAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
SPREMAČICA
(5 izvršitelja), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
KUHAR
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11. 03. 2020 i 07.08.2020. godine.
Datum objave: 18.08.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
5. ADMINISTRATOR (2 izvršitelja)
7. SPREMAČ/ICA (5 izvršitelja)
8. BOLNIČAR (1 izvršitelj)
9. POMOĆNI RADNIK (2 izvršitelja)
11. KUHAR (1 izvršitelj)
NAPOMENA, svi koji su u roku dostavili natječajnu dokumentaciju od 11.03.2020. godine, prije obustave natječajnih postupaka zbog novonastale situacije Corona virus (Covid 19) smatrati će se da su uredno dostavili potrebne dokumente za provedbu natječaja. Natječaj vrijedi od 07.08.2020.g. do 15.08.2020.g.
Datum objave: 07.08.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
(1 izvršitelj), a prema natječaju od 11.03.2020. i 24.06.2020. godine.
Datum objave: 06.08.2020.