Glavna sestra Zavoda:

Ljubica Vulje, dipl. med. techn.
tel: + 385 1 290 3088
fax: + 385 1 290 2935
e-mail: ljvulje@kbd.hr


Administratori Zavoda:

Danijela Romić
tel: + 385 1 290 2988
fax: + 385 1 290 2935
e-mail: dromic@kbd.hr


Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom

RASPORED stručnih sastanaka (Preuzimanje)


RASPORED PREDAVANJA
ZA MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE (prema Planu trajnog usavršavanja za 2020. godinu) Preuzimanje

Zavod za neurologiju

Pročelnik Zavoda za neurologiju:

prof. dr. sc. Silvio Bašić, dr. med.
e-mail: sbasic@kbd.hr

Odlukom ministra zdravlja na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravlja od 26. studenog 2013. godine Zavodu za neurologiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, dodjeljuje se naziv »Referentni centar Ministarstva zdravlja za preoperativnu obradu bolesnika s epilepsijom«.

Odjel za epilepsije
doc. prim. dr. sc. Davor Sporiš, prof. v. š. - voditelj Odjela
Lubica Vulje, dipl. med. techn. - Glavna sestra Odjela za epilepsije
Liječnici:
dr. sc. Petra Bago Rožanković, dr. med.
Krešimir Ivanac, dr. med.
Zrinka Čolak Romić, dr. med.
Ivana Šušak Sporiš, dr. med.
tel: + 385 1 290 3106

Odjel za demijelinizacijske bolesti
doc. dr. sc. Ines Lazibat, dr. med. - voditelj Odjela
Ivona Ledenko, bacc. ms. - Glavna sestra Odjela za demijelinizacijske bolesti
Liječnici:
prof. dr. sc. Anđelko Vrca, dr. med.
Maristela Stojić, dr. med.
Jasna Badžak, dr. med.
Maja Rubinić Majdak, dr. med.
tel: + 385 1 290 2707

Odjel za neurofiziologiju i neurodenerativne bolesti
prof. dr. sc. Silvio Bašić, dr. med. - voditelj Odjela
Ankica Kvesić, bacc. ms. - Glavna sestra Odjela za neurofiziologiju i neurodenerativne bolesti
Liječnici:
dr. sc. Željko Bočina, dr. med.
Željko Klisović, dr. med.
Hrvoje Landeka, dr. med.
Vanja Vojnović, dr. med.
Ivana Marković, dr. med.
tel: + 385 1 290 2687

Odjel za cerebrovaskularne bolesti s Jedinicom intenzivnog liječenja
Snježana Košocki Rakonić, dr. med. - voditelj Odjela
Katica Brigić, bacc. ms. - Glavna sestra Odjela za cerebrovaskularne bolesti s Jedinicom intenzivnog liječenja
Liječnici:
Lovorka Vučak Novosel, dr. med.
Dinko Veledar, dr. med.
Miljenko Crnjaković, dr. med.
Gorana Vukorepa, dr. med.
tel: + 385 1 290 3086


Specijalizanti na Zavodu za neurologiju:
- Martina Perić, dr. med.
- Sven Županić, dr. med.
- Mirna Karakaš, dr. med.
- Željka Ćuk, dr. med.
- Sabina Deveđija, dr. med.


Medicinske sestre i tehničari:
Ljubica Vulje, dipl. med. techn.; Marija Dominić, dipl. med. techn.; Katica Brigić, bacc. ms.; Ivona Ledenko, bacc. ms.; Ankica Kvesić, bacc. ms.; Sanja Kovačević, bacc. ms.; Marica Hrastović, bacc. ms.; Valentina Putarek, bacc. ms; Marina Bakarić, bacc. ms.; Jadranka Puškar, bacc. ms.; Dragana Jelušić, bacc. ms.; Mateja Pavičić, bacc. ms.; Tamara Glibo, bacc. ms.; Ankica Tukarić, ms.; Magdalena Zubonja, ms.; Anica Likić, ms.; Ana Baković, ms.; Martina Barišić, ms.; Ljubica Sofić, ms.; Slavica Rajić, ms.; Ankica Krištić, ms.; Anka Šukunda, ms.; Snježana Pribolšan, ms.; Suzana Šorga, ms.; Marica Kos, ms.; Ruža Juričić, ms.; Ružica Jelić, ms.; Marica Ćorluka, ms.; Helena Bućan, ms.; Mario Cindrić, mt.; Domagoj Lacković, mt.; Ružica Brkić, ms.; Jadranka Dugan, ms.; Lidija Đureković, ms.; Nada Sajtlik, ms.; Patricija Sigal, ms.; Sanja Švaco, ms.; Vesna Berać, ms.; Ljiljana Dolanski, ms.; Katica Filić, ms.; Dora Galeković, ms.; Monika Juranović, ms., Danijela Kordić, ms.; Goran Kovačević, mt.; Ivana Lalić Pavlak, ms.; Maja Markulin, ms.; Marija Oraić Fađaš, ms.; Andrea Pleša, ms.; Zvonimir Rončević, mt.; Katarina Salopek, ms.; Tatjana Sokač, ms.; Danijela Terzić, ms.; Nevenka Pernar, pkv; Zrinka Ivanko, vft; Marija Miletić, mr. phy.; Arna Mihajlović, vft.


Hitna neurološka:
Marija Ribarić, bacc. ms.
Valentina Borovac, bacc. ms.
Ana - Maria Barić, bacc. ms.
Iva Dadić, ms.


Spremačice:
Mihaela Barković, Marica Pataki, Maja Valečić


Administrator:
Danijela Romić


Novosti i obavijesti

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem Članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi ( nn 110/07, 125/08) u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave obavještavamo da čelnik ustanove, u ovom slučaju ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela koji se spominju u navedenom članku 5.c. Zakona o javnoj nabavi.

Bolnička jedinica za centralno naručivanje

• fax: +385 1 290 2991
Online naručivanje


• Promjena termina i/ili otkazivanje narudžbi moguće je putem web obrasca.

NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
TAJNIK/CA
(1 izvršitelj)
Datum objave: 27.05.2020.


OBJAVA
natječajni postupci raspisani 06.03.2020. godine i 11.03.2020. godine nastavljaju se u dijelu koji se odnosi na prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:

Natječaj objavljen 06.03.2020.godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na određeno, 8 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na određeno, 2 izvršitelja)

Natječaj objavljen 11.03.2020. godine:
Pod rednim brojem 3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
Pod rednim brojem 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEUROLOGIJE
(1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 20.05.2020.


OBJAVA
za natječajne postupke rapisane od 06.03.2020., 11.03.2020. i 13.03.2020.
Datum objave: 16.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


DJELOMIČNI ISPRAVAK NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR
(8 izvršiteljA), prema natječaju od 06.03.2020. godine.
Datum objave: 13.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKI DIJAGNOSTIKE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 13.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 12.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta:
1. FRAMACEUTSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
2. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
3. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR
(na neodređeno, 33 izvršitelja)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(na neodređeno, 21 izvršitelja)
5. ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
6. TAJNIK-ADMINISTRATOR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
7. SPREMAČ/ICA
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
8. BOLNIČAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
9. POMOĆNI RADNIK
(na neodređeno, 2 izvršitelja)
10. TRANSPORTNI RADNIK
(na neodređeno, 5 izvršitelja)
11. KUHAR
(na neodređeno, 1 izvršitelj)
Datum objave: 11.03.2020.


DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
MEDCINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(6 izvršitelja), prema natječaju od 05.02.2020. godine.
Datum objave: 11.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ABDOMINALNE KIRURGIJE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 14.02.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


ODLUKA
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno za radno mjesto:
VODITELJ ODJELA ZA ELEKTROENERGETIKU
(1 izvršitelj), prema natječaju od 22.01.2020. godine.
Datum objave: 09.03.2020.


REZULTATI TESTIRANJA MANUALNIH VJEŠTINA
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:
DENTALNI TEHNIČAR
(1 izvršitelj), prema natječaju od 31.01.2020. godine.
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
2. PRVOSTUPNIKA/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
3. MAGISTAR SOCIJALNOG RADA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto
1. BOLNIČAR
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
2. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
3. MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR
(8 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(2 izvršitelja na određeno vrijeme)
5. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
(3 izvršitelja na određeno vrijeme)
6. BOLNIČAR
(1 izvršitelja na određeno vrijeme)
7. KUHAR
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
8. SPREMAČICA
(1 izvršitelj na određeno vrijeme)
Datum objave: 06.03.2020.


POZIV NA RAZGOVOR
za prijem radnika u radni odnos na određeno za radno mjesto:
PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
(1 izvršitelj), prema natječaju od 19.02.2020. godine.
Datum objave: 03.03.2020